CDA-protest tegen niet doorgaan A8-A9

In het zicht van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart voert het CDA actie tegen het niet doorgaan van de A8-A9-verbinding.

Dennis Heijnen, fractievoorzitter van CDA Noord-Holland zet vandaag om 12.00 uur ‘symbolisch’ bij de Dorpsstraat 666 in Assendelft een schop in de grond om te laten zien dat het CDA die weg gewoon door wil laten gaan.

Daarna trekt de CDA-karavaan naar het kruispunt N203 met het Vlietsend (12.25 – 12.50 uur) waar een ontmoeting is met de actiegroep Agathebuurt. Om 13.00 uur komen de CDA’ers bij Triascollege “over de noodzaak van een gezonde leefomgeving. Vraaggesprek met apotheker Raymond Kolman.

Daarna trekt de stoet naar Busch & Dam (bij de Krokodil) waar tussen 13.35 en 14.00 uur een ontmoeting is met actiegroep Eilanden van Hain over de ‘afwaardering’ van de N203.

Het CDA vindt dat het ‘afstel’ (dankzij een negatief UNESCO-advies) een verkeerd signaal is van de Provincie. De partij vindt dat het Golfbaan-traject een “doordacht, financieel haalbaar plan met een dijk van een maatschappelijke-kosten-baten-analyse (MKBA: 1,5) dat zorgt voor lagere uitstoot van gevaarlijke stoffen in de regio. De verbinding A8-A9 gaat zorgen voor goede doorstroming in Noord-Holland Noord, zodat de N203 daarna kan worden afgewaardeerd tot ontsluitingsweg voor Zaanstad Noord!”

Hoe om te gaan met het negatieve UNESCO-advies en het geld dat er niet is, blijft onduidelijk.

Foto kregen we via Julie van ’t Veer, naast haar: Marc Wit, beiden raadslid in Zaanstad en kandidaat voor de Provinciale Staten.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Kick van der Horst

  Drammen en dreinen. Net boze kleuters die niet tegen hun verlies kunnen….

  “Zeuren is nee”, zei ik altijd tegen mijn huiskleuter.

  Binnenkort verkiezingen…
  Lees heel goed de verkiezingsprogramma’s en oude nieuwsartikelen voordat je je stem uitbrengt.

  Wees zuinig op elk stukje groen wat we nog hebben.
  CDA, iets met Christelijk, iets met goed rentmeesterschap….daar zien we hier niet veel van terug.
  Een lagere uitstoot van gevaarlijke stoffen realiseren door die uitstoot naar elders te verplaatsen?
  Een nieuwe weg dwars door een groen gebied? Boeren uitkopen?
  Geen boeren, geen weiland, geen grutto’s. En geen voedsel uit eigen regio.

  Wie zelf auto rijdt moet niet zeuren over de vervuiling die men zelf veroorzaakt. Dus die actiegroepjes van bezorgde buurtbewoners doen alles voortaan milieuvriendelijk lopend of op de fiets? De boodschappen, naar het werk, kinderen lopend naar school, ook als ze in de regen dreigen te smelten, op klus met een bakfiets vol gereedschap en materialen, je oude moeder kan wel achterop mee naar de dokter, want ja, als je zeurt over vervuiling wil je daar zelf vanzelfsprekend niet meer aan bijdragen. Beetje consequent blijven, he!

  Hoe de accu van een e-bike of Tesla wordt geproduceerd…daar hebben we het hier maar niet over. Gelukkig staan die mijnen en fabrieken niet in onze polders.
  Koeien, schapen en weidevogels gelukkig nog wel.

  Nog wel …

  • Kees de Wildt

   Graft de Rijp – Amsterdam centraal of andersom. In de richting van de spits rijdt 8x per uur en anders elk half uur vanaf 6 uur ’s morgens tot hal een ’s nachts een bus via een busbaan. Zie de volledige dienstregeling van de 305 op internet, de kosten zijn 20ct per km.
   Dit zou ook kunnen vanuit grote parkeerterreinen bijvoorbeeld AZ Alkmaar eigenlijk overal langs doorgaande wegen en nabij NS stations aan te leggen parkeerterreinen die bij voorkeur overdekt zijn met zonnepanelen zodat de heilige koe overdag opgeladen kan worden. Zo worden de parkeerterreinen en het busvervoer rendabel. Als er dan lokale taxibedrijven, of vrijwilligers, zorgen voor vervoer in en tussen wijken en knooppunten, dan is dit samen een goed werkend logistiek transportgrit. Op internet staan veel succesvolle ideeën over wijkgericht transport waar zonder vaste halten reizigers worden opgepikt en afzet. Bijna transport van deur tot deur. Dit is overig niet nieuw in veel stedelijke gebieden in andere landen functioneert dat naar behoren. Hier in ons verzuilde landje is zo’n initiatief “het Spectra vervoerssysteem” in de jaren 70 een stille dood gestorven omdat, toen al zwaar gesubsidieerde, busmaatschappijen vonden dat anderen niet in HUN concessiegebied mochten werken.
   Fietsverbindingen en openbaar transport is de werkelijke oplossing van het verkeersinfarct waar we al 50 jaar in zitten. Dus niet weer opnieuw nieuw asfalt. Daarnaast heeft de “Groende combinatie” ook een goed werkend alternatief aangeboden voor de huidige N203 waar de provincie en Zaanstad kennelijk geen interesse in hebben.

 • Dré Prijs

  Helemaal eens met Kick van der Horst. De financiële dekking is daarnaast onduidelijk. Gewoon een stuntje van het CDA om kiezers voor een zwaar verliezende partij te paaien. Na de verkiezingen zijn de beloften snel vergeten.

 • Carolina Hopman

  helemaal eens Kick. kan er weinig aan toevoegen.

 • Evert Hartog

  Wat een achterhoedegevecht. Enige jaren geleden hebben wij met de SP en de bewoners van het landelijk gebied Busch en Dam een optocht in tegenovergestelde richting georganiseerd. Iedereen deed mee. Wij blijken nu aan het langste eind te trekken. CDA, niet zo kinderachtig, neem je verlies (ook op 15 maart) en ga eens met je gezicht naar de toekomst staan, in plaats van met je rug tegen de muur. Dit is zielig slachtoffergedrag.

  • l. Boonstra

   Maar diezelfde SP roeptoetert ook tegen de ongezonde omgeving van de Provinciale Weg en de Dorpsstraat door het vele verkeer tussen A8 en A9.
   Een reden te meer om dat hokje dit keer niet te kiezen.

 • Pascal Langedijk

  Hoog tijd voor een feitelijk tegengeluid:
  Ten noorden en westen van Zaanstad worden in de komende jaren 100.000 huizen gebouwd. Ook in Zaanstad Noord komen er minimaal 4000 woningen bij. Dit zorgt voor meer verkeer op de N203. Het verkeerscirculatieplan voor Krommenie is gebaseerd op het kunnen afstromen van het verkeer uit de wijken op de N203. Dat gaat dus niet meer. Hierdoor is nieuwbouw in Krommenie onmogelijk geworden, temeer omdat het huidige verkeer amper nog in en uit Krommenie kan komen. Lekker dan voor iedereen die een woning zoekt…..Openbaar vervoer dan? Uit onderzoek blijkt dat in 2026 de vervoercapaciteit van de spoorlijn Uitgeest-Zaandam volledig is benut, er kan dan geen passagier meer bij, ,hetgeen vaak nu al het geval is. Prorail en NS hebben voor de komende jaren geen plannen om te investeren in spoor. Prioriteit ligt elders. In de overige Zaanse OV plannen wordt Zaanstreek Noord niet eens genoemd! Het enige concrete plan wat er ligt is dus de A8-A9 om de verkeersproblemen op te lossen. Maar Unesco dan? De stelling van Amsterdam is op vele punten al doorbroken, Forten zijn omgebouwd tot sauna of restaurant. Een advies is maar en advies, leefbaarheid en groei moeten prevaleren boven een certificaat waar we verder niets aan hebben. En dan het milieu: Hier zijn afwegingen te maken, maar het feit is dat de lucht in Krommenie momenteel een van de hoogste fijnstof concentraties heeft van Noord Holland. Het afnemen van het verkeer op de N203 zal zeker bijdragen aan een afname van deze ongezonde situatie. Je zal altijd voor- en tegenstanders houden mbt de A8-A9, maar zonder extra infrastructuur, geen extra woningen, en daar hoor ik de tegenstanders nooit over…….

 • wat is het alternatief voor het niet laten aansluiten van deze snelwegen? op de huidige manier doormodderen lijkt geen optie. Het is nu al een ongezonde chaos en gezien de bouwplannen en bevolkingsgroei wordt het alleen maar erger.

 • a.m. van der maat

  Het CDA was toch altijd de partij voor de boeren?
  Met deze stelling laten ze de assendelftse boeren vallen.
  Bij het trias praten over “de noodzaak van een gezonde leefomgeving”, geld die noodzaak ook voor assendelfers?
  Je kan ook je verlies pakken, dit speelt al jaren en heeft al veel geld gekost,
  Dan heb ik het nog niet eens over het dure “groen onderzoek” terwijl icomos al zei dat dat geen zin heeft.
  Blijkbaar is bij het CDA ook geen kennis over de historische waarde van de stelling van amsterdam.
  Heeft de gemeente Zaanstad Assendelft al niet genoeg als melkkoe gebruikt?

 • Louis Dirksen

  Zoals ik vaststelde toen ik Julie langs de maatlat CEES legde: Julie is Energiek en Strijdvaardig

  Zelfs als het om achterhoedegevecten gaat……

 • De N203 is de drukste provinciale weg van Noord Holland en de Provincie verwacht een nog verdere toename van het verkeer met 20% tot 2030. Er zijn verkeerstechnische en gezondheidsproblemen.
  De nieuwbouwplannen in Assendelft(Kreekrijk) en Krommenie(Eilanden van Hain) zorgen voor een onacceptabele verkeersdruk rond deze stadsdelen.

  In Noord Holland boven het Noordzeekanaal is geen goede oost-west verbinding. Zodra er een file staat van Noord naar Zuid komt al het verkeer vast te staan. Er zijn veel opstoppingen op de N203 en er is sluipverkeer, terwijl zeker 80% van het verkeer niet Vaanstreerk-Noord als bestemming heeft. Een nieuwe verbinding van nog geen 6 km kan zorgen voor een betere doorstroming en bovendien kan de afstand van de weg tot de woonkernen daardoor veel groter worden gemaakt, waardoor de blootstelling aan vervuiling en geluid afneemt. Alle grond is al onteigend en in het bezit van het Rijk. Er moet dus een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 komen.

  Er wonen ongeveer 35.000 mensen rond de N203 en hun aantal zal door de bouwplannen nog verder toenemen. Bij deze mensen gaan nu al meer dan 17.000 gezonde levensjaren verloren als gevolg van fijnstof, ultra fijnstof en geluidsvervuiling en ook dat aantal zal toenemen.
  (Een studie van Goudappel/Coffenge uit januari 2016 in opdracht van de Provincie Noord-Holland stelt dat in Krommenie 8293 Daly verloren gaan en in Assendelft 8819 Daley)
  Dus minstens 17.000 mensen worden eerder ziek of gaan eerder dood door de verkeerssituatie tussen Assendelft en Krommenie. De gezondheidsraad concludeert in zijn adviesrapport Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht(september 2021) dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatieve in vloed heeft op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus. Kinderen zijn extra gevoelig voor ultrafijnstof. Er staan 8 scholen vlak bij de N203. TRIAS VMBO staat letterlijk tegen de weg aan gebouwd. Deze school had volgens de huidige normen nooit gebouwd mogen worden.
  Onlangs is ook bekend geworden dat Zaanstad na Rotterdam behoort tot de vuilste stad van Nederland.
  Ga dus niet nadenken tot de mogelijke toestemming van Unesco, een kantoor in New York maar m aak je NU al sterk voor de gezondheid van de bewoners van Krommenie en Assendelft.
  Het principe van de steeds ernstiger gezondheidsproblemen van ongeveer 35.000 mensen die wonen rond de N203 moet zwarte wegen dan het aanleggen van een stukje asfalt.
  Handel dus pragmatisch in dit geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *