Nick Hendriks van CDA Zaanstad heeft eind augustus vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State. Het gaat over een zaak tussen een isolatiebedrijf in Best en de omgevingsdienst Utrecht over de aanwezigheid van vleermuizen bij woningisolatie. Volgens de uitspraak moet voortaan bij isolatiewerkzaamheden een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd om mogelijke schade aan vleermuizen te voorkomen.

Het antwoord van het college op de vragen laat nog even op zich wachten: ‘In verband met de vele ontwikkelingen op dit onderwerp en het onvolledige beeld dat we nu nog hebben kan uw brief helaas niet binnen de gestelde termijn van vijf weken beantwoord worden.’

Vragen

Vleermuizen worden beschermd onder de Europese Habitat-richtlijn en de Nederlandse Wet Natuurbescherming. De interpretatie van de wetgeving over vleermuizen bij isolatiewerkzaamheden was onderwerp van discussie. Maar met deze uitspraak heeft de Raad van State nu duidelijkheid gegeven en ecologisch onderzoek verplicht gesteld. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor huiseigenaren.

Het CDA Zaanstad maakt zich zorgen over de verplichte ecologische onderzoeken, die niet alleen kostbaar zijn maar ook tijdrovend. Het tekort aan ecologen in Nederland kan leiden tot langere wachttijden, wat vertraging veroorzaakt voor isolatieplannen. Dit kan gevolgen hebben voor de ambitie om woningen te isoleren en energiearmoede op lange termijn tegen te gaan.

De partij heeft het college van B&W de volgende vragen gesteld:

  • Is het college op de hoogte van de uitspraak, en zo ja, wordt deze momenteel bestudeerd door juridische experts?
  • Is er al onderzoek gedaan naar de gemiddelde kosten, duur en wachttijd voor ecologische onderzoeken en zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom is er nog geen onderzoek gestart?
  • Zijn de gevolgen van de uitspraak al in kaart gebracht? Welke isolatieplannen zullen vertraging oplopen en hoe lang zal deze vertraging duren? Zo nee, waarom niet?
  • Is er al overleg geweest met woningcoöperaties en de Vereniging Eigen Huis, en zo ja, welke adviezen zullen worden opgevolgd? Zo nee, is de gemeente van plan om dergelijke gesprekken te initiëren?
  • Welke maatregelen overweegt het college om huiseigenaren te ondersteunen voor wie een ecologisch onderzoek te duur is of die anders vertraging zullen oplopen bij isolatiewerkzaamheden?
  • Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de inspanningen om energiearmoede op de lange termijn tegen te gaan?
  • Deelt het college de mening dat deze uitspraak onwenselijk is, gezien het belang van het tegengaan van energiearmoede?
  • Is het college bereid om samen met andere gemeenten een lobby te starten bij de landelijke overheid om aanpassingen door te voeren waardoor een ecologisch onderzoek per woning niet nodig is?

Door Merel Kan, foto: Heemtuin, informatie Orkaan-archief en Artikel 51 vragen CDA