Waar in andere plaatsen ‘zeehelden’ als J.P. Coen, Michiel de Ruyter en Piet Hein moeten vrezen dat hun naam van gevels, straten en scholen worden verwijderd, hijsen ze in het immer tegendraadse Oostzaan hun eigen knuffel-piraat Claes Compaen op het toneel van de schouwburg.

Op 6 april 2019 is daar de wereldpremiére van de musical Claes Compaen van componist Frank Geisink en librettist Jack Woestenberg-van Dalen door Bel Canto.

Omdat dat nog een hele tijd duurt, is op dinsdag 15 mei om 20.00 uur in de theaterzaal van de KunstGreep een presentatie over de musical. Het eerste exemplaar van het tekstboek wordt uitgereikt aan Ger Muijs, die de biografie Claes Compaen voor de Oudheidkamer Oostzaan schreef.

De makers beloven ons “dorpse taferelen, actie op de golven en wulpse vrouwen”. Als piraat maakte Compaen meer dan 300 schepen buit aldus een levensgeschiedenis van de zeeschuimer op Oneindig Noordholland.

In 1660 stierf Compaen op 73-jarige leeftijd, zijn fortuin was verdwenen, zijn vrouw had hem verlaten… Maar ruim 250 jaar later bakte hij de gemeente Zaandam nog een poets. Het Gemeentearchief:

“Madame Sylvia, aangenomen naam van Bianca Gräfin Beck-Rizkowski, een adellijke helderziende die in 1930 meende de in Zaandam begraven schat van zeerover Claes Compaen te kunnen aanwijzen. De bewering van deze fantasierijke gravin leidde ertoe dat het (armlastige) gemeentebestuur van Zaandam op 16 april 1930 een concessie verleende aan de Duitser Hans Langhirt om bij de Zuiddijk naar de vermeende schat te graven. De helft van de opbrengst zou de gemeente toevallen.

Door werkloze grondwerkers is langdurig gespit, zonder resultaat. Weliswaar werd een kistje opgegraven met minuscule restjes goud en zilver, maar dat was door een ‘practical joker’ neergezet. Het spitwerk duurde nog tot 1932 geduurd. Met uitzondering van het gemeentebestuur en de schatgravers zelf werd er nogal lacherig over het begraven fortuin gedaan, zelfs toen achteraf bleek dat enkele leveranciers met onbetaalde rekeningen bleven zitten.”

Foto boven de schatgravers met het ‘schatkistje’.