COA: noodopvang asielzoekers bij Taets (Hembrugterrein)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Zaanstad gevraagd om tijdelijk asielzoekers op te vangen in de Taetshallen op het Hembrugterrein in Zaandam. Het zou om ongeveer 300 mensen gaan, de opvang zou maximaal één jaar duren.

B&W van Zaanstad voert nu verkennende gesprekken met het COA. Zaanstad wil concrete afspraken maken over de voorwaarden waaronder de noodopvang gerealiseerd kan worden.

Zaanstad wil de communicatie met de directe omgeving bespreken en de kosten die samenhangen met de noodopvang en de impact op de omgeving in kaart brengen. Pas daarna wil het college een besluit nemen.

In de loop van volgende week denkt B&W de raad over de voortgang van de gesprekken op de hoogte te brengen.

Het COA wil in eerste instantie een half jaar gebruik maken van Taets, en een verlengingsoptie van nog een half jaar afspreken. COA zoekt naar extra capaciteit:

“omdat de huidige reguliere opvanglocaties absoluut vol zitten. Er is sprake van een zeer hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting.”

Het COA heeft Taets verzocht een offerte uit te brengen voor het gebruik van de hal voor de periode van 1 september 2021 tot 1 maart 2022 met een verlengingsoptie van een half jaar.

De doelgroep zal bestaan uit landelijk reguliere instroom en overloop uit bestaande asielzoekerscentra. Het gaat niet om kinderen onder 1 jaar en hun gezinsleden, alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s), asielzoekers die direct een medische mbehandeling nodig hebben of asielzoekers met een complexe zorgvraag.

Bewoners en bedrijven in de omgeving hebben een brief van Zaanstad gekregen.

Foto: het vertrek van asielzoekers bij de vorige opvang op het Hembrugterrein.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Peter van Haasen, PVV

  “Omdat de huidige reguliere opvanglocaties absoluut vol zitten”
  De huidige opvanglocaties blijven vol zitten totdat we woningen op gaan offeren aan deze gasten.
  De schaarse woningen waar onze kinderen 16 jaar voor op de wachtlijst moeten staan.
  Er zijn mensen die kiezen voor vreemdelingen, ik zou voor onze eigen woningzoekende kiezen.

 • Peter de Vries

  Dit is een beetje kort door de bocht, dat er geen betaalbare woningen voor onze kinderen, sociale woningen voor ouder, studenten en leraren is te danken aan 10 jaar VVD(Mark Rutte) marktwerking dus alles voor het geld, toch zijn ze steeds de grootste partij en ook nu laten ze geen linkse partijen toe bij de formatie.
  Na de PVDA is nu de CDA afgerekend door met de VVD te regeren. Macht zonder tegenmacht.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *