Donderdagnacht 1 juli om 24.00 uur kwam het Zaanstad Beraad er niet uit. Sommige raadsleden hadden er toen al ruim 5 uur vergadering opzitten maar de discussie over de Hemkade was nog (lang) niet uitgewoed.

Vanavond (5 juli) om 18.00 uur is het vervolg. En niets duidt erop dat het conflict spoedig uit de wereld is. In tegendeel.

De poging van wethouder Breunesse (GroenLinks) om het geschil tussen de familie Groen en Ivar Moens van de North Sea Venue te ‘de-escaleren’ lijkt mislukt. Beide partijen bestrijden elkaar nog steeds via juridische procedures. De familie Groen eist dat ze probleemloos hun eigen terrein moeten kunnen betreden, Moens/NSV vinden dat ze in hun bedrijfsvoering worden aangetast door de talrijke procedures en handhavingsverzoeken.

Het conflict heeft er nu ook de gemeenteraad toe geleid dat net als op de Hemkade twee kampen tegenover elkaar zijn komen te staan.

Buitenevenementen

Aanleiding is het Initiatief raadsvoorstel van Rina Schenk (VVD), Harrie van der Laan (POV), Peter van Haasen (PVV), Marc Wit (CDA), Rene Tuijn (PvdA) en Hans Kuyper (Rosa) – samen goed voor 21 zetels – waarin gevraagd wordt een eerder genomen besluit terug te trekken. Het draait allemaal om de vergunning voor NSV om 4 buitenevenementen (grote dance events) buiten te organiseren. Eerder was de raad daartegen, nu lijkt een meerderheid voor (met name omdat de POV nu dit voorstel steunt).

Die vergunning zou NSV kunnen krijgen omdat ze al eerder dit soort events organiseerden volgens voorstanders. Maar toen was dat ook al tegen de regels aldus andere partijen. Ook willen voorstanders van de vergunning “voorkomen dat de reguliere bedrijfsvoering van North Sea Venue” in gevaar komt.

De sfeer was donderdagavond ronduit vijandig. Dat het onderwerp plots op de agenda was gezet en dat een eerder genomen besluit daarmee teruggedraaid moest worden, zinde een aantal raadsleden al niet. Ook werd gesuggereerd dat ‘draagvlakmeting’ gemanipuleerd zou zijn (“door NSV bij elkaar gescharreld”), dat er fouten in de procedure waren gemaakt en dat sommige raadsleden “plotseling hard gingen lopen voor een ondernemer”; raadsleden eisten ‘excuses’ van collega’s (die uiteraard niet kwamen).

De vergadering is hier terug te kijken – vanaf 4 uur 55 minuten, de vergadering vanavond is hier te bekijken (en begint om 18.00 uur – digitaal). Lees hier alles over de Hemkade.

Vergaderen op maandag is uitzonderlijk in Zaanstad. Maar vanavond is het twee keer prijs, om 19.00 begint ook nog eens de fysieke vergadering waarin B&W geïnterpelleerd wordt over de problematische ‘bestuurscultuur’ binnen de ambtelijke top.

Foto: Wethouder Wessel Breunesse voorafgaand aan de vergadering van afgelopen donderdagavond.