Ruim een week geleden gebeurde er iets geks in de gemeenteraad van Oostzaan. Wethouder Rosemarijn Dral (VVD) weigerde een met grote meerderheid genomen raadsbesluit uit te voeren, dat was volgens haar ‘wettelijk onmogelijk’.

Daar dacht de raad anders over, Dral overleefde een motie van wantrouwen, maar burgemeester Polak moest naar de Commissaris van de Koning om te kijken of de opvatting van Dral stand hield: was het inderdaad juridisch onmogelijk het raadsbesluit uit te voeren.

Nu, een week later, willen de fracties van D66 en CDA van Polak wel eens weten hoe het ermee staat:

“Wat is de stand van zaken ten aanzien van de door de burgemeester in de raadsvergadering van 31 augustus jl. aangekondigde stappen om via de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland vernietiging van het raadsbesluit te bewerkstelligen?”

Volgens de partijen is er wel een ‘rechtsgeldig’ raadsbesluit genomen, en is de ‘Ontwerp Omgevingsvisie 2.0’ nu het door de Raad gestelde kader voor het college. CDA en D66 willen dan ook weten of het college het raadsbesluit ‘onverkort gaat uitvoeren’.

Die versie 2.0 werd als alternatief voor het collegeplan voorgesteld door GL en D66. Dral was niet blij met dit alternatief dat door een meerderheid werd gesteund en wilde het niet uitvoeren omdat daarmee de participatie teniet zou worden gedaan.

Lees ook:

Foto’s: boven indiener van de vragen Siefko Julius (D66) en onder wethouder Rosemarijn Dral, beide tijdens de raadsvergadering van 31 augustus.