D66 en CDA leggen college Oostzaan vuur aan de schenen

Ruim een week geleden gebeurde er iets geks in de gemeenteraad van Oostzaan. Wethouder Rosemarijn Dral (VVD) weigerde een met grote meerderheid genomen raadsbesluit uit te voeren, dat was volgens haar ‘wettelijk onmogelijk’.

Daar dacht de raad anders over, Dral overleefde een motie van wantrouwen, maar burgemeester Polak moest naar de Commissaris van de Koning om te kijken of de opvatting van Dral stand hield: was het inderdaad juridisch onmogelijk het raadsbesluit uit te voeren.

Nu, een week later, willen de fracties van D66 en CDA van Polak wel eens weten hoe het ermee staat:

“Wat is de stand van zaken ten aanzien van de door de burgemeester in de raadsvergadering van 31 augustus jl. aangekondigde stappen om via de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Holland vernietiging van het raadsbesluit te bewerkstelligen?”

Volgens de partijen is er wel een ‘rechtsgeldig’ raadsbesluit genomen, en is de ‘Ontwerp Omgevingsvisie 2.0’ nu het door de Raad gestelde kader voor het college. CDA en D66 willen dan ook weten of het college het raadsbesluit ‘onverkort gaat uitvoeren’.

Die versie 2.0 werd als alternatief voor het collegeplan voorgesteld door GL en D66. Dral was niet blij met dit alternatief dat door een meerderheid werd gesteund en wilde het niet uitvoeren omdat daarmee de participatie teniet zou worden gedaan.

Lees ook:

Foto’s: boven indiener van de vragen Siefko Julius (D66) en onder wethouder Rosemarijn Dral, beide tijdens de raadsvergadering van 31 augustus.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Siefko Julius

  Het ontwerp omgevingsvisie 2.0 is in de afgelopen zomerperiode opgesteld op initiatief van GroenLinks door een meerderheid van de gemeenteraad bestaande uit GroenLinks, D66 en CDA.

  Siefko Julius, fractievoorzitter D66

 • Eelco Taams

  Ik meen mij te herinneren dat Rosemarijn Dral niet weigerde het amendement uit te voeren maar aangaf hem nu niet te kunnen voeren, gezien de wettelijke procedure voor het vaststellen van de omgevingsvisie.
  Ik heb twijfel daarover geuit. Misschien kan de raad de Omgevingsvisie 2.0 vaststellen zonder alle ingediende zienswijzen en de reactienota bij de beraadslagingen te betrekken. Benieuwd naar de resultaten van de actie van de burgemeester.

 • De Orkaan

  Dral eindigde haar bijdrage in de raad met de opmerking dat het ‘wettelijk onmogelijk’ was om het amendement uit te voeren. Dat interpreteren wij als een weigering. Je kan over dat woord twisten, maar het effect is hetzelfde. Daarom is de missie van Polak richting provincie van belang – we zijn benieuwd naar de uitkomst.

  Als het inderdaad niet uitgevoerd kan/mag worden, levert dat een interessant probleem op: dan zijn er dus voorstellen die de raad kan krijgen waar ze geen amendementen op mogen indienen en eigenlijk alleen maar voor kunnen stemmen (ze moeten namelijk wel een beslissing nemen). Tast dat de bevoegdheden van de raad niet aan?

 • Louis Dirksen

  Uiteraard weer het oude liedje van de drie bestuurlijke axioma’s
  We willen het wel maar we kunnen het niet
  We kunnen het wel maar we willen het niet
  We kunnen het niet en we willen het niet

  Helaas komt de vierde mogelijkheid: We kunnen het wel en we willen het ook vrijwel nooit aan de orde.

  Nog droeviger is het vijfde bestuurlijke axioma

  Is dit beleid of is hierover nagedacht?

  Nu is er een voorstel van de Raad waarover goed is nagedacht en een mooi beleid kan worden: Trekt de wethouder axioma 1 en 2 uit de kast……..

 • Dirk Marinus Sr

  Het lot van 2.0 in in handen van hooggeleerde politieke professoren?
  O,O Oostzaan,mooi dorp, je bent verloren……

 • Siefko Julius

  Wat D66 betreft is Oostzaan zeker niet verloren. De gemeenteraad heeft immers met 12 stemmen voor en 1 stem tegen het Ontwerp Omgevingsvisie 2.0 van GroenLinks, CDA en D66 vastgesteld. Aan de slag daarmee zou ik zeggen …

  Siefko Julius, fractievoorzitter D66

 • Louis Dirksen

  Overigens meen ik dat een echt College een hun ogen onwelgevallig genomen raadsbesluit altijd ter vernietiging bij de Kroon kan voordragen.
  Maar dat vereist natuurlijk wel enige lef. Dus schijnt het lastig vallen van een CdK met de vraag of een genomen Raadsbesluit rechtsgeldig is sterk op het verstoren van de koffiepauze van de Commissaris.
  En wat gaat de Raad nu doen als de CdK zegt dat het College gelijk zou hebben?
  Een genomen besluit kan alleen maar door de Raad zelf worden ingetrokken. Dat wordt dus poot stijf houden of slappe knieen etaleren door de Raad.
  Het wordt nog leuk in ons gemeentehuis, annex theater…….

 • Elly fens

  Is het niet zo dat de raad van Oostzaan over de omgevingsvisie gaat, maar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling twiske/waterland over twiske/waterland. De gemeenteraad van oostzaan kan bij het bestuur een zienswijze indienen, dus de invloed van de raad over dit gebied is beperkt.
  Elly Fens, Groenlinks Wormerland

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *