De Nieuwe Slag een stapje dichterbij…

De fusie tussen Zilvermeeuwen en Hellas waardoor Rood-Wit Zaanstad naar Poelenburg kan verhuizen, heeft een kettingreactie teweeg gebracht.

Op Sportpark Hoornseveld komt ruimte voor het nieuwe zwembad De Nieuwe Slag*. Op Sportpark Poelenburg kan o.a. woningbouw komen. Op het terrein van de ‘oude’ Slag kan worden gebouwd en een nieuwe voetbalfusie -of verhuizing kan zorgen dat Oostzijderpark II wordt bebouwd.

Zilvermeeuwen krijgt een verplaatsingsbijdrage van € 338.800. Zaanstad stelt dat ze niet verplicht is een verplaatsinsgbijdrage te betalen omdat Zilvermeeuwen vrijwillig verhuist, echter:

“Indien geen verplaatsingsbijdrage aan Zilvermeeuwen wordt betaald, kan Zilvermeeuwen de fusie nog ontbinden en het sportpark Poelenburg aanhouden. De verhuizing van Rood-Wit kan dan niet plaatsvinden en de locatie voor de nieuwbouw van zwembad de Slag komt dan niet beschikbaar. Mogelijk zal Zilvermeeuwen in dat geval juridische procedures aanspannen om alsnog een vergoeding te verkrijgen. Dit leidt tot kosten voor de gemeente en een verslechtering van onze relatie met fusieclub FC Zaandam.”

Waar komt De Nieuwe Slag? Niet alleen op het stukje van Rood-Wit, maar deels ook op de velden van korfbalclub ZKV: “Voor het bouwen van het nieuwe zwembad de Slag moet Rood-Wit en deels ZKV verplaatst te worden”. Waar ZKV naartoe moet wordt niet uitgewerkt.

21 miljoen

De kosten voor de nieuwbouw van zwembad De Slag zijn begroot op € 15,6 miljoen, de “totale benodigde investering voor ontwikkeling Hoornseveld wordt nu geschat op ca. € 21 miljoen.”

Rood-Wit krijgt een bijdrage van € 37.630 voor de verhuizing, een verhuizing die volgens Zaanstad overigens ’tijdelijk’ (5 jaar) is. En niet geheel vrijwillig:

“Indien geen verplaatsingsbijdrage aan Rood-Wit wordt betaald, zal Rood-Wit niet verhuizen en komt de locatie op Hoornseveld niet vrij voor zwembad De Slag.”

Rood-Wit heeft maar een deel van het Zilvermeeuwen-complex nodig. Er komt ruimte voor Avant (de verbreding van de Thorbeckeweg, de tunnel en andere ontsluitingswegen bij de Vlinderbrug) en voor “andere ontwikkelingen” die bijvoorbeeld uit woningbouw kunnen bestaan.

Op de huidige locatie van zwembad De Slag in de Kleurenbuurt komt extra ruimte vrij voor gebiedsontwikkeling aldus de gemeente (woningbouw dus).

De fusie tussen Zilvermeeuwen en Hellas is wat Zaanstad betreft maar een halve fusie. In 2013 en 2014 heeft ook Zaanlandia aan die gesprekken deelgenomen. Maar die vereniging is afgehaakt. Verhuizing van Zaanlandia (en van tennisclub De Gouw en duikteam Murene) naar sportpark Hoornseveld staat nog steeds op het lijstje van Zaanstad, dan kan namelijk ook woningbouw op dat deel van het Oostzijderveld gepland worden. Volgens Zaanstad staan “de verschillende partijen positief tegenover fusies/samenwerkingsverbanden.”

* wij noemen dat zwembad alvast De Nieuwe Slag, als er een prijsvraag uitgeschreven wordt en deze naam komt eruit, claimen wij de geldprijs!

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *