Gisteren vond in een bomvol Zaans Museum de nieuwjaarsreceptie van De Maatschappij, De Corner en ZON plaats.

Zo’n 230 ondernemers luisterden naar de nieuwjaarstoespraak van de optimistische burgemeester Faber.

Aansluitend werd er netgewerkt dat het een lieve lust was.

De Toespraak

Positief
Nadat Faber de aanwezigen alle voorspoed had toegewenst, startte ze met de positieve nieuwsberichten.

‘Welkom in 2016, het jaar van melk en honing’, schreef de Volkskrant zelfs na alle positieve berichten en prognoses van het CBS. Meer koopkracht, consumenten die meer gaan besteden, meer vacatures in het mkb, meer omzet in de detailhandel en groeiende export. Wat wil je nog meer?’

 Maar…
Ze wees op de failliete winkelketens Manfield, Dolcis en V&D, waarbij vooral die laatste, bij daadwerkelijk vertrek, een flink gat zou achterlaten in ons stadshart.

‘Het spreekt voor zich dat we als gemeente de ontwikkelingen op de voet volgen. Want het succes van Inverdan is iets dat we in 2016 natuurlijk willen vasthouden of liever nog: verder uitbouwen.’

AmsterZaan
Het afgelopen jaar is ZNSTD actief met haar bewoners in gesprek geweest tijdens MAAK.Zaanstad. Daaruit kwam naar voren dat mensen overtuigd zijn van het belang van de nabijheid Amsterdam voor de toekomst.

‘Zaankanters hechten aan de eigen identiteit – een identiteit waarin ondernemen en bedrijvigheid een belangrijke rol spelen- , maar begrijpen ook dat we die moeten gebruiken om over onze stadsgrenzen heen te kijken en onze positie in de metropoolregio te versterken. We kunnen het – zoals niemand – niet alleen.’

MetropoolRegio Amsterdam
De samenwerking met Amsterdam is belangrijk, stelt Faber, maar nóg verder over de Zaanse grenzen kijken mag ook.

‘Ook voor Zaanstad is hier nog een wereld te winnen. Voor die metropoolregio biedt 2016, het jaar van het Nederlandse EU-voorzitterschap, kansen om letterlijk over de grenzen te kijken, om onze internationale concurrentiepositie te versterken.’

Gesprek met de stad
De gemeente is momenteel bezig met de toekomst en werkt aan een uitvoerings- en investeringsagenda voor de komende tien jaar. Mensen dachten, discusieerden en droomden mee op de themabijeenkomsten.

‘Het blijft altijd een uitdaging om mensen die niet altijd bij dit soort discussies aanwezig zijn erbij te betrekken, maar door de inzet van sociale media is dat zeker gelukt. Met internetfilmpjes waarin dillema’s werden geschetst over al dan niet bouwen in het groen, over de aanpak van de spoorse doorsnijdingen, over de menging van wonen en werken.’

Ondernemers
Ook ondernemers spraken mee. Door blogs te schrijven of mee te praten op themabijeenkomsten of door, zoals De Maatschappij, zelf een lezing te organiseren.

‘De opbrengst van al die gesprekken wordt nu geanalyseerd.’

Punten van aandacht
Toch noemde de burgemeester alvast een paar punten die specifiek betrekking hebben op ondernemers. Met daarin ondermeer: een betere voorbereiding van werknemers op de arbeidsmarkt, verbeteren van de kwaliteit en het aanbod voor toeristen, oude panden betrekken bij nieuwe economie, het verbeteren van verbindingen. Binnen Zaanstad en naar daarbuiten.

‘En tot slot. Wat steeds ook wordt genoemd als voorwaarde voor een succesvolle toekomst, juist ook voor ondernemers: duurzaamheid.’

Bruggetje
Met dat laatste punt maakte de burgemeester een handig bruggetje naar de uitreiking van een duurzaamheidsprijs.

‘Die prijs sluit aan bij een belangrijke ambitie van de gemeente: Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn.’

Groen(eveld)
De afgelopen weken had het publiek gestemd op drie genomineerde ondernemingen die allen erg duurzaam te werk gaan: Ouderenzorgorganisatie Pennemes uit Zaandam, M&O Techniek uit Wormer en Groeneveld Eten uit Zaandijk. Die laatste ging er met de prachtige award vandoor! De cheque van 1000 euro mogen ze niet houden. Ze moeten er een goed, duurzaam doel voor vinden (tips zijn welkom).

Linda van Brederode Groeneveld
Linda en Jeroen van Groeneveld Eten

Na een hartverwarmende toespraak van winnares Linda van Brederode mocht er getoast worden op een succesvol 2016. En dat deden ze en deden ze en deden ze…

Award
Prachtige award!