De Stemwijzer en het Cultuurcluster: een fatale combinatie

Wie niet weet wat hij (m/v) moet stemmen op 21 maart kan een pijltje naar het stembiljet gooien en de kandidaat / partij kiezen die je raakt. Maar je kan ook de Stemwijzer invullen.

Gister deden we dat (pijlsnel) en vonden het wel geinig, maar na diverse reacties moesten we concluderen dat het bij de vraag over het Cultuurcluster behoorlijk misging.

Het Cultuurcluster is een hoofdpijndossier. Inmiddels is er € 36 miljoen gereserveerd maar of het gebouwd wordt blijft onzeker, de aanbesteding loopt nog en een referendum kan roet in het eten gooien. Dat er iets moet komen is wel duidelijk, dat is afgesproken met de NS, dus terugdraaien gaat niet, en ook een andere bestemming kost geld.

Maar wat is de stelling?

“De gemeente moet investeren in cultuurcentra verspreid over Zaanstad en niet in één cultuurcluster.”

Wat staat daar? Er wordt een keuze verondersteld: of Cultuurcluster of spreiding. Nogal wat partijen die voor het Cultuurcluster zijn hebben nadrukkelijk gezegd dat ook op andere plekken geïnvesteerd moet worden, een valse tegenstelling dus. Maar zelfs dan zou je verwachten dat de voorstanders van het Cultuurcluster (VVD, D66, PvdA, CU, ZVI, CDA en GL) tegen de stelling zijn en de rest voor.

Maar als je kijkt bij “wat vinden de partijen”, zie je heel wat anders: alleen VVD, D66 en CDA zijn het oneens met de stelling (tegen dus). En PVV, want, zo schrijft de partij: “De PVV is tegen elke cultuursubsidie dus ook die voor het cultuurcluster.” Dus de PVV is voor investeren in spreiding van cultuurcentra en tegen elke vorm van cultuursubsidie. DAT KAN DUS NIET (sorry voor de hoofdletters).

D66 is dus tegen de stelling maar schrijft in haar toelichting:

“We moeten investeren in een toonaangevend Cultuurhuis dat vanuit het centrum cultuur laat doordringen tot alle haarvaten van de samenleving. Cultuur behoort in alle dorpen van Zaanstad een belangrijke plek te hebben. D66 wil meer geld uitgeven aan cultuur in heel Zaanstad”.

Ze is dus ook voor de stelling. EN DAT KAN DUS NIET. (Ook het CDA laat zich in soortgelijke bewoordingen uit.)

De PvdA is voor de stelling, maar gebruikt dezelfde argumenten als D66 en CDA die tegen zijn.

“De PvdA is groot voorstander van een Cultuurhuis (…) En natuurlijk moet de gemeente blijven investeren in cultuur in andere delen van de gemeente.”

Het zelfde geldt voor GroenLinks: voor het ‘cultuurhuis’, “maar ook elders in de stad moeten culturele basisvoorzieningen goed op orde zijn.” Waar D66 en CDA met zo’n verhaal tegen zijn, zijn GroenLinks, PvdA, CU en ZVI voor. DAT KAN DUS NIET.

De Stemwijzer bevat nog 29 andere stellingen (2 parkeerplaatsen per woning? Bouwen in het groen? Gratis schoolzwemmen? Vuurwerkverbod? Openingstijden café’s…) waar het aanzienlijk beter gaat. Maar uitgerekend bij het belangrijkste punt voor de komende coalitie-onderhandelingen gaat het fundamenteel fout.

De partijen hebben zelf de onderwerpen, stellingen en standpunten aangeleverd. Zaanstad betaalt de Stemwijzer.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Ik had er al over gemaild met Stemwijzer.nl. Ik kreeg reactie dat het nooit helemaal 100% past: “Omdat het een en/en verhaal lijkt te zijn (cultuur centreren maar ook decentraal stimuleren) passen we dit standpunt niet aan.” Ik heb ze daarna gewezen op dezelfde zaken die jullie hier in dit artikel benoemen. En nu net net jullie artikel doorgemaild. Ik ben benieuwd naar hun reactie.

 • Hans Kuyper

  De stellingen zijn bedacht door Prodemos aan de hand van een brainstromsessie met alle partijen en de op dat moment beschikbare verkiezingsprogramma’s. Vervolgens zijn de dertig vragen door alle partijen beantwoord en van commentaar voorzien. Ik weet niet of er partijen bezwaar hebben gemaakt tegen de formulering over het Cultuurcluster. ROSA in elk geval niet – voor ons is de stelling volkomen helder.

 • Namens D66: Wij vonden de stelling ook wat onduidelijk. We hebben hem geïnterpreteerd als “De gemeente moet investeren in cultuurcentra verspreid over Zaanstad en DUS niet in één cultuurcluster.” Daarom zijn we tegen de stelling, met de toelichting erbij.

 • Zaanse Jan

  het lijkt mij aan te bevelen dat alle deelnemende partijen in een openbare publicatie (bijv. bij de Orkaan, NHD en/of gezamenlijke advertentie in een weekblad) ONDUBBELZINNIG aangeven hoe zij staan t.o.v. het kultuurklutser, en kultuur in Zaanstad in het algemeen, alsmede de spreiding daarvan. Plus de belofte dat zij in de toekomst ook daarnaar zullen stemmen en handelen.
  Dan kan een eventueel referendum vervallen en kan iedereen die op 21 maart stemt daar van uitgaan.
  Als gemeente Zaanstad die advertentieruimte dan betaalt is dat nog goedkoper dan een referendum ook.

  • Henk Jansen

   Denkt u echt dat het referendum doorgaat?

   • jan de bruin

    Ja Henk want anders gaat de Raad zich wederom in zijn eigen voet schieten door de daarop volgende procedures die ons nog ten dienste staan!

  • CePe

   Léés de verkiezingsprogramma’s, want daar zijn die juist voor geschreven. Overigens is hier ook het nadeel van een referendum bloot gelegd. Het ontbreekt aan iedere nuance en weergave van de feiten. Beide instrumenten zijn te simpel en te mechanisch om tot inzicht en afgewogen oordeel te komen. Voor mij al jaren de reden om tegen referenda en nu dus ook stemwijzers te zijn. Dat geldt óók voor door het volk gekozen burgemeesters, de nieuwste hype om het volk te behagen.

 • Corine Gorter

  De vreemde vraag was mij ook al opgevallen. Maar ik vond wel meer vragen een beetje knullig. Het leek wel of er bijna geen belangrijke issues zijn in Zaanstad.

 • Wim van der Noort

  Het is een heel slechte verwarrende stelling, het zijn in feite twee stellingen tegelijkertijd waarbij ook nog eens de een positief is en de ander negatief. Daar kun je nooit goed op antwoorden. Zelfs onze onvolprezen Orkaan raakt helemaal in de war door te melden dat VVD, CDA en D66 voor zijn

 • jan de bruin

  Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken:
  a. kultuurklutser gaat de 5000 handtekeningen die nodig zijn om een referendum te realiseren tegen de komst van het
  cultuurcluster halen!
  b. Er moet een duidelijk vraag geformuleerd worden door de referendumcie. waarop de inwoner van Zaanstad voor of
  tegen kan stemmen.
  c. Mocht de Raad in al zijn wijsheid een referendum afwijzen gaat kultuurklutser met vooringenomenheid en onbehoorlijk
  bestuur naar de rechter.
  d. Mocht er een nieuw kredietbesluit nodig zijn om het CC te realiseren (hetgeen zeer waarschijnlijk is) kunnen we
  opnieuw bezwaar en beroep aantekenen bij de hoor-en adviescie. en de rechter.
  Het is dus te hopen dat de Raad van Zaanstad de inwoners het democratisch recht geeft om zich uit te spreken over een
  onnodige en kostbare verhuizing van een aantal culturele instellingen en de nieuwbouw op locatie Figaro voorziet van broodnodige woningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *