De tijdlijn van de Wilhelminabrug

Binnen twee weken komt verkeerswethouder Gerard Slegers (CDA) met een wethoudersmemo over de Wilhelminabrug. Dan zal ook het rapport van verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng openbaar gemaakt worden.

Na het reces, in september 2021, zal de raad een besluit moeten nemen over de verschillende scenario’s die Zaanstad op grond van het rapport zal formuleren. Daarna pas – op z’n vroegst in oktober – zal begonnen worden met het werk aan de brug.

In die scenario’s worden ook de kosten opgenomen van de verschillende oplossingen. Het voornaamste probleem is dat de delen voor voetgangers, fietsers en auto’s van elkaar zijn gescheiden door scherpe betonnen randen. Ook zit er een scherpe bocht in het fietspad en is de overgang naar het deel voor de auto’s nogal abrupt.

Zaanstad heeft het verkeersrapport al ruim twee maanden in huis, maar heeft het eerst teruggestuurd aan Goudappel Coffeng voor aanpassingen en ook voorgelegd aan de Fietsersbond voor advies. Dit advies wordt meegenomen in de scenario’s. De kosten zullen een belangrijke rol spelen bij het formuleren van het voorkeursscenario.

Zo nu en dan worden de roadblocks (Zaanstad noemt ze ‘barriers’) verschoven, dat is het werk van ‘raddraaiers’ aldus de gemeente, en kan ook tot gevaarlijke situaties leiden omdat ze niet altijd meteen kunnen worden teruggezet.

De Orkaan heeft een WOB-verzoek ingediend om het rapport te krijgen, maar gezien de toezegging van Zaanstad om binnen twee weken het rapport openbaar te maken, schorten we dat op.

UPDATE: vragen POV en PVV

Harrie van der Laan, fractievoorzitter van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en Peter van Haasen, fractievoorzitter van de PVV in Zaanstad, vragen n.a.v. de berichten op De Orkaan aan B&W van Zaanstad ‘per ommegaande de volgende documenten’:

 • ALLE communicatie tussen Gemeente Zaanstad en Goudappel Coffeng vanaf de onderzoeksvraag vanuit het college, het onderzoeksrapport incluis de conceptversies, e-mailverkeer tussen Gemeente Zaanstad en Goudappel, een overzicht van de gemaakte kosten voor dit onderzoek (gespecificeerd)
 • ALLE communicatie tussen de Gemeente Zaanstad en de Fietsersbond, waaronder alle overlegverslagen, e-mail, adviesaanvraag, advies van de fietsersbond en alle nog verder aanwezige communicatie
 • ALLE communicatie tussen Gemeente Zaanstad en de Provincie Noord Holland betreffende de fietsstroken op de brug en de eventuele financiële consequenties voor de gemeente Zaanstad

Het niet openbaar maken van de documenten is volgens Van der Laan en Van Haasen in strijd met de actieve en passieve informatieplicht van de gemeente.

Lees hier ons dossier over de brug.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Kees Huyser

  “Zaanstad heeft het verkeersrapport al ruim twee maanden in huis, maar heeft het eerst teruggestuurd aan Goudappel Coffeng voor aanpassingen […]”

  Wordt het dan niet een rapport volgens de smaak van de gemeente? En wat voor waarde heeft het originele advies dan? Het zou leuk zijn beide versies te kunnen vergelijken.

 • Hello peoples,
  roadblocks die door raddraaiers verschoven worden…
  Een roadblock is een wegversperring, niet een blok op de weg en dan bij meerdere van die blokken op een rijtje “kijk nou, roadblocks”.
  Denk maar aan Three o clock, roadblock van Bob Marley en de Wailers.
  Dat er dan om drie uur opeens 1 zo’n plastic blokje op de weg staat soms?
  Het mag wel hoor van mij maar dan klinkt barriers, ook geen hoogvlieger, toch net een ietsiepietsie beter.
  Gewoon wegversperring.
  So long peoples.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *