De Zaanstreek* in 1350: het begon in Assendelft & Westzaan

Waar en wanneer ontstond de Zaanstreek? In “Atlas van de verstedelijking in Nederland: 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling” van Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse staat een kaart van de de ontwikkeling van de Zaanstreek.

Rond 1350 zijn vooral Westzaan en Assendelft echt bewoond (de donkerbruine gebieden), met uitlopers naar Krommenie en Krommeniedijk. Ook bij de Dam tussen Oost- en West Zaandam was bewoning.

De rode gebieden langs de Zaan komen in de 16e en 17e eeuw tot ontwikkeling.

De grote groei (de blauwe gebieden) vindt plaats in 20e eeuw.

* In de tekst van het boek wordt er over de ontwikkeling van de Zaanstreek gesproken, maar de kaart betreft alleen Zaanstad – een gemeente die pas i40 jaar oud is. Wormer is al ouder: “Wormer wordt in 1063 al genoemd door de abdij van Egmond en wordt tolvrij in 1280 door Floris V.” volgens een oplettende Hans Kramer uit Wormer.