Definitief verbod voor Olam om op riool te lozen

Het verbod om op het riool te lozen dat cacaoverwerker Olam in Koog aan de Zaan eind maart kreeg aangezegd is per 4 mei omgezet in een definitief verbod.

Als Olam zich niet aan het verbod houdt, krijgen ze een boete van de Omgevingsdienst.

In januari 2019 begon Olam met het lozen van bedrijfsafvalwater op het riool na de introductie van een nieuwe productielijn. In februari 2020 bleek het afvalwater vervuild, Olam heeft toen een deel anders afgevoerd, maar ook de overblijvende stroom bleek vervuild.

Nader onderzoek maakte duidelijk dat Olam voor die lozingen op het gemeentelijk riool geen vergunning had. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) legde vervolgens een last onder dwangsom op aan Olam. De cacaoverwerker is in beroep gaan door het indienen van een zienswijze.

Wethouder Breunesse schrijft aan de gemeenteraad dat de ODNZKG de zienswijze beoordeeld heeft en kennelijk heeft geconcludeerd dat dit geen aanleiding was het verbod in te trekken:

“Dit heeft ertoe geleid dat het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom is omgezet in een definitieve last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning lozen van bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel.”

De omgevingsdienst wil het dossier publiceren maar tegen dat besluit kan Olam ook een zienswijze indienen. Daar wordt dus nog op gewacht.

De wethouder stuurt deze maand nog een raadsinformatiebrief “met een overzicht van de ondernomen acties met betrekking tot de door de bewoners ervaren overlast rondom Olam en de stand van zaken op dat moment.”

Lees hier ons Olam-dossier. Foto: De Orkaan.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *