Deze week beslissing sloop Peperstraat?

Alles wijst erop dat deze week de definitieve beslissing valt over de sloop en nieuwbouw van de Peperstraat in Zaandam. Vandaag vergadert het Zaanstad Beraad er voor de zoveelste keer over en donderdag moet de raad er een klap op geven.

De voortekenen zijn dat de plannen voor sloop/nieuwbouw goedgekeurd worden. Met tegenzin en onder protest en zeker niet door de hele raad gesteund. Maar de coalitie lijkt voor, alleen ROSA heeft reserves omdat ze graag de Beatrixflat behouden wil zien. Ook een deel van oppositie lijkt voorstander van sloop.

Een gelopen race is het nog niet, er moet immers nog gestemd worden. Bovendien is de raad de afgelopen week bestookt met documenten, vragen en brieven over de voortgang.

Soeters

Melchior Mattens (PvdD) stelde vragen over de betrokkenheid van architect Sjoerd Soeters bij het plan, die als supervisor architect van de ontwikkelaar werd. Soeters zegt als supervisor “we gaan slopen” en vervolgens is dat ook het oplan van de ontwikkelaar die eerst wil gaan renoveren. Is dat geen dubbele pet? ‘Nee’ volgens Zaanstad:

“De uiteindelijke keuze voor de richting van het Perspectief in het algemeen en sloop/nieuwbouw in het bijzonder is dus niet de persoonlijke keuze van dhr. Soeters, maar een afweging – na raadpleging van betrokkenen – van de politiek.

één persoon niet gelijktijdig supervisor en opsteller van uitvoerende plannen zijn. In zo’n dubbelrol heeft Soeters dan ook nooit gezeten.”

Het “we gaan slopen” moet dus anders begrepen worden, want “het Perspectief is in mei 2019 vastgesteld – na veel overleg met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.” De uitleg is tamelijk bizar, Soeters zegt namelijk op 28 maart dat de ontwikkelaar wil renoveren maar dat ‘we’ gaan slopen, Zaanstad:

“Renovatie van de panden aan de Peperstraat was een optie voor de panden op zich, maar niet binnen de richting die voor dit gebied is gekozen en ingezet. (…)

Tijdlijn (Zaanstad):

 • Soeters’ bureau PPHP wordt in januari 2017 door Gemeente Zaanstad ingehuurd om een gebiedsstrategie voor het gebied MAAK.Zaanstad CentrumOost op te stellen
 • De analyse voor Centrum Oost werd besproken en vastgesteld in de gemeenteraad op 23 november 2017
 • In december 2017 heeft de gemeente in aanwezigheid van Sjoerd Soeters in zijn rol als Supervisor gesproken met Accres Real Estate. De vraag in het gesprek was onder meer of Accres (eigenaar van de meeste panden in de Peperstraat) open stond om sloop/nieuwbouw van hun panden te bespreken.
 • In oktober 2018 is tussen gemeente en Accres de intentie uitgesproken om de haalbaarheid van sloop/nieuwbouw op de Peperstraat gezamenlijk te gaan onderzoeken
 • Ten behoeve van het onderzoek naar de haalbaarheid heeft Zaanstad samen met Accres aan Soeters’ bureau PPHP vragen gesteld om tot een massastudie te komen (maart 2019). Dit gaat over aantallen woningen en type woningen binnen het plan en diende om de haalbaarheid vast te kunnen stellen*
 • Op 28 maart 2019 bij Zaanstad Beraad een technische presentatie van Soeters “we gaan slopen”
 • Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad het Perspectief vastgesteld. Hiermee was de opdracht voor Sjoerd Soeters mbt het APS – traject afgerond
 • In oktober 2019 informeerde Soeters de gemeente dat hij zou stoppen als Supervisor. Daarna werkte hij in opdracht van de ontwikkelaar van de panden in de Peperstraat.
 • December 2019: eerste opdracht van de ontwikkelaar Accres aan Soeters / PPHP. Dit ging om de uitwerking van het plan Peperstraat, met variant ondergrondse parkeergarage.
 • Tot eind 2020 was Sjoerd Soeters nog werkzaam als Supervisor MAAK.Centrum voor de gemeente maar NIET voor de Peperstraat.

* Dat betekent dat Soeters al in maart 2019 (mede) voor Accres werkt, maar dan aan de plannen voor haalbaarheid

WOB-verzoek

Soeters zegt in oktober 2019 te stoppen (op 18 september 2019 treedt hij op bij een bijeenkomst georganiseerd door Accres). De bekendmaking van het stoppen dateert echter van 2 maanden later (december 2019)

Op grond van bovenstaande tijdlijn hebben we bij Zaanstad gevraagd naar de correspondentie tussen Soeters en de gemeente over de beëindiging van zijn functie: wanneer is die verstuurd, hoe luidt die, wat was het antwoord van Zaanstad en wanneer en hoe is de verlenging tot 1 januari 2021 afgesproken. We willen ook weten hoeveel Soeters en PPHP betaald hebben gekregen voor hun werk.

De woordvoerder van wethouder Krieger deel mee dat Zaanstad dat niet openbaar wil maken en stelt dat daar een WOB-verzoek voor moet worden ingediend.


Behalve deze vragen zijn er:

 • Vragen van DZ over de huurders van ZVH die nog niet op de hoogte zijn van de sloopplannen
 • Reactie van de Klankbordgroep Peperstraat op de Soeters-tape (vooral de uitspraak va Soeters dat de ontwikkelaar wilde renoveren valt verkeerd bij de Klankbord). Soeters zegt nog meer opmerkelijk dingen tijdens de vergadering: een ondergrondse parkeergarage is te duur en deelauto’s werken niet (er komt een ondergrondse parkeergarage met deelauto’s in het plan).
 • Brief van Klankbordgroep over het niet opvolgen van advies om alle huurders urgentie te geven
 • Brief van Accres over Sociaal plan
 • Vragen van Klankbordgroep over intentieovereenkomst en sociaal plan.
 • Commentaar van omwonende over de plannen (berekend o.a. dat er veel te weinig parkeerplekken komen)

Vanaf 19.00 uur live te volgen.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Tessa Berghouwer

  Hoe kun je als raadslid een weloverwogen beslissing nemen donderdag? Hoe kun je weloverwogen voor sloop kiezen, een onomkeerbaar besluit? Op basis waarvan doe je dat dan? Dit is zo’n gebrekkig dossier, met zo’n hoog risicoprofiel (ook door de diverse afhankelijkheden). Wordt er dan alleen oppervlakkig gekeken naar de door het college gepresenteerde cijfers over te realiseren extra woningen? En naar uiterlijkheden (omdat Peperstraat en Beatrixflat niet mooi zouden zijn, maar met een opknapbeurt kun je heel veel doen)? Wordt er dan niet geluisterd naar experts die zeggen dat het ook anders kan? Ja, dat kost nu extra tijd om dat alsnog uit te werken. Maar het college had natuurlijk al lang ook een optie voor renovatie uit kunnen laten werken, en de raad een daadwerkelijke keuze kunnen voorleggen. Deze manier zorgt toch niet voor een snelle maar tegelijkertijd zorgvuldige besluitvorming in tijden van een wooncrisis?? Of zie ik het verkeerd? Ik begrijp hier echt helemaal niets van.

 • Evert Hartog

  Tessa, je ziet het niet verkeerd, helaas hebben de Zaanse politici een zeer beperkt idee van democratie en denken ze het zelf het beste te weten. Alles is mis gegaan in dit dossier, de bewoners betalen de rekening en de politici gaan naar huis en vinden het wel best zo. Er komen voor Zaankanters onbetaalbare woningen bij of kleine hokjes waar je weer uit moet als er een kind komt. Op papier voldoen ze daarmee een klein beetje aan hun coalitieakkoord, maar geen Zaankanter schiet daar iets mee op. Ondertussen staat het leven van de huidige bewoners volledig op zijn kop. De Zaanse politici zij amateurs met een overdosis aan geldingsdrang. Dit is een blijvende schandvlek voor Zaanstad . Alleen al de vergadering van gisteren was een aanfluiting.

 • Dre Prijs

  Een dubieus dossier. De Raad dient eerst te onderzoeken of de voorbereiding rechtmatig is verlopen, voordat een besluit kan worden genomen over de e v e n t u a l i t e i t van het inzetten van de sloophamer. Er is reden voor pessimisme. Zo’n onderzoek komt er niet. Soeters kan lekker zijn gang gaan. Hij heeft net een nieuwe pantalon gekocht met nog diepere zakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *