Dijkversterking Overtoom, vanavond presentatie ‘voorkeursalternatief’

westzanerdijk

Inwoners van Westzaan-Zuid, Westzanerdijk, Overtoom en Veldweg kunnen vanavond kennis nemen van de plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de dijkversterking in hun gebied.

In dorpshuis de Kwaker is van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de dijkversterking Noordzeekanaal voor het deel Overtoom in Westzaan.

Een deel van de dijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de afgelopen maanden bezig geweest met het ontwerp voor de dijkversterking.

In juli 2018 is al gesproken met bewoners. Op basis van die input en resultaten van onderzoeken is een “voorlopige keuze van de dijkversterkingsoplossing, het voorkeursalternatief” gemaakt.

De opmerkingen op het voorkeursalternatief worden meegegeven aan bestuur die uiteindelijk de definitieve keuze voor het voorkeursalternatief maken.

De Kwaker is aan de J.J. Allanstraat 127.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>