Dijkverzwaring valt verkeerd in Westknollendam – 12/6: inloopbijeenkomst

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk in Westknollendam verzwaren omdat deze “niet meer voldoet aan de vereiste hoogte en stabiliteit.”

In het dorp is onrust over de plannen ontstaan. De impact zou worden geminimaliseerd terwijl de informatievoorziening vanuit het HHNK te wensen over laat.

Verontruste dorpsbewoners hebben inmiddels een Facebook-pagina in het leven geroepen waarop vragen over de plannen worden gesteld. Ook roepen de initiatiefnemers op om bezwaren (zienswijzen) bij het HHNK in te dienen.


UPDATE: van 16:30 tot 20:00 is er een “inloopbijeenkomst trajectonderhoud N246-N244” in dorpshuis De Noorddam in Westknollendam.


Slechts een klein aantal inwoners heeft volgens initiatiefnemer Jan Sierhuis een brief gehad terwijl het plan volgens hem “vrijwel alle inwoners” treft. Bewoners die ‘buitendijks’ wonen hebben bijvoorbeeld geen informatie gehad. Sierhuis:

“Het zicht op het dorp wordt plat gezegd ‘naar de klote geholpen’ op deze manier, kan er niets anders van maken helaas.”

De sloot naast de dijk verdwijnt en vervangen door een greppel verderop. Bewoners maken zich onder meer zorgen om de flora en fauna in de sloot.

Uit gesprekken met het HHNK zou volgens Sierhuis blijken dat het HHNK niet gelukt is om een informatieavond te beleggen.

“HHNK zegt meerdere malen een poging te hebben gedaan contact te krijgen met de wijkmanager voor het organiseren van een informatieavond, maar dat contact schijnt niet mogelijk te zijn?”

De initiatiefnemers hopen dat de informatieavond alsnog op korte termijn kan plaats vinden. Om hun grieven kracht bij te zetten hebben ze raadsfracties in Zaanstad aangeschreven.

Het gaat om het stuk tussen de Zaanlandse Zeilvereniging en het gemaal bij de Theo Thijssenschool.

Bezwaren kunnen hier worden ingediend tot 1 juni, het dossiernummer is HHNK/15002791.

Foto’s van de Facebookgroep Dijkverzwaring Westknollendam.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Marga Palmboom

  HHNK heeft geen informatieavond gehouden, maar slechts met enkele verontruste bewoners gesproken. Persoonlijk heb ik op basis van de voorgestelde plannen en achterliggende stukken nu een zienswijze ingediend, die o.a. de ernstige aantastingen van de bijzondere historische, culturele en natuurwaarden bij de voorgestelde werkzaamheden aangeven; Deze druisen n.l. in tegen de gemeentelijk beleidslijn voor historische dijken, linten en paden, en het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit landschap en cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland. Tevens is de natuurtoets discutabel en gebaseerd op slechts 1 veldbezoek in de winter. Mijn volledige zienswijze stel ik graag een ieder ter beschikking!

  • Bruce

   Zonder iets voor of tegen het project zelf te zeggen, maar ik vraag mij af wat een gemeentelijke beleidslijn voor het waterschap te betekenen heeft? Een bestuursorgaan stelt voor zichzelf beleidsregels vast over hoe zij hun bevoegdheden gaan gebruiken, maar andere bestuursorganen met andere bevoegdheden hebben daar dan toch geen boodschap aan?

 • Marga Palmboom

  Dat deze dijk niet meer voldoet aan de huidige eisen, staat -wat mij betreft- niet ter discussie. Maar de wijze waarop dit door HHNK wordt aangepakt is discutabel. Dijkversterking zou ook met behoud van de door de gemeente en provincie gestelde beleidslijn/waarborg kunnen plaatsvinden (vast duurder), waarbij tevens de natuurwaarden behouden blijven.

 • Mirjam Veenema

  Natuurlijk zijn wij voor dijkverzwaring! Dat staat niet ter discussie. Niemand wil natte voeten of onveilig wonen.
  Echter de berichtgeving laat te wensen over, op zijn zachtst gezegd.
  Wij worden als bewoners niet of onvolledig geinformeerd. Partijen die wettelijk recht hadden om het landje omringt door de dijk te kopen, zij gepasseerd. Er lijkt onderhands sprake te zijn van een broekzak-vestzak constructie.
  Nergens is inspraak geweest.
  Nu kan er alsnog een informatieavond worden georganiseerd, echter is dit NA de sluitingsdatim van het kunnen indienen van een zienswijze.
  Besluiten zijn al genomen, zonder daarbij rekening te houden met onze directe leefomgeving, flora en fauna, cultureel-historisch erfgoed en andere aspecten.

  Dat is

 • Als clublid van de ZZV ( naaste Buur)heb ik altijd met genoegen naar dit kleine Paradijsje gekeken ( en nog ) met Schapen , Weidevogels – mooie waterplanten Kennelijk is in deze situatie sprake van de Arrogantie van de Macht ?
  Dus ook(mogelijk) aanwezig bij ( niet nader te noemen)andere Bestuursorganen ?
  zie o.a . (treurige situatie Dieren ) Oostvaardersplassen
  De Macht van de (Top) Ambtenaar ?
  Kennelijk heeft het Waterschap een procedure fout gemaakt
  Een procedurefout mag niet zwaarder wegen dan het vermeende feit zelf
  Dit valt mogelijk onder het Ambtenaren ( besuursrecht) = traject Bestuursrechter – Raad van State ?
  Het betreffende landje (zonder inspraak) verkwanselen aan derden riekt naar Oplichting ? (samenspanning ) ? Listig optreden ?
  Mogelijk kan men ook aangifte doen van oplichting ?
  Kennelijk is dit een bestuursrechtelijke kwestie ?
  Bij weigering aangifte door het O.M. kan men dan mogelijk een klacht
  indienen bij Het strafhof Amsterdam art 12 procedure
  Habitat advocaten en juristen zou mogelijk het juiste advies kunnen geven ?

  Veel succes met jullie strijd om recht te doen geschieden.
  Nooit opgeven ! in onze Democratische Rechtstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *