Dit komt dus NIET aan De Weer (te hoog en te goedkoop)

Het gebeurt niet vaak: Zaanstad keurt een woningbouwplan af. Meestal wordt onder verwijzing naar de opdracht of ambitie om 15.000 of 20.000 woningen te bouwen toestemming verleend te bouwen. Maar deze keer niet.

Het plan voor “14 startersappartementen en 10 seniorenwoningen op het perceel De Weer 24 te Zaandam” gaat mooi niet door. Het is vanuit “stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk”.

Ontwikkelaar SAAP Projecten is naar de rechter gestapt en Zaanstad moet op “procedurele gronden het eerder genomen besluit herstellen”. Kennelijk een foutje gemaakt (Zaanstad: “een procedurele omissie”). De gemeente had de “weigering via een collegebesluit en aanbiedingsbrief aan uw raad moeten aanbieden”.

Zaanstad vindt dat het gebouw te hoog (4 verdiepingen) en te goedkoop is. De gemeente wil alleen maar ‘middeldure’ woningen laten bouwen in wijk en verwijst daarvoor naar Actieplan Poelenburg.

En dan heeft de gemeente ook nog eens ruzie met de ontwikkelaar:

“De overleggen met de initiatiefnemer verlopen echter niet altijd succesvol en hebben nogal eens tot verschil van inzicht over de stedenbouwkundige en programmatische kwaliteit geleid. Ondanks diverse gezamenlijke inspanningen is gebleken dat met de door de gemeente genoemde uitgangspunten voor de initiatiefnemer niet valt te komen tot een voor hem aanvaardbaar plan.”

Alhoewel:

“Voor een deel van de plannen zijn inmiddels al nieuwe aanvragen ingediend waarbij aanvrager heeft toegezegd nu wel aan de stedenbouwkundige uitgangspunten te kunnen voldoen.”

Er wordt dus waarschijnlijk wel gebouwd, maar dit komt er niet:

Dit staat er nu:

Deel dit artikel:

Een reactie

  • CJ Segers

    Nadat de gemeente na oktober 2015 weigerde overleg te voeren over het plan is in april 2016 de aanvraag tot bestemmingswijzing naar wonen voor 2 (van de 4) locaties op het terrein de Weer 23/24 te Zaandam ingediend, het actieplan Poelenburg was toen nog niet vastgesteld. Eerst in oktober 2017 werd deze aanvraag geweigerd.

    Er is vanaf eind november 2017 getracht in overleg, waar ook de gemeente toe bereid leek, overeenstemming te krijgen voor alle 4 locaties. Voor een locatie bleek overleg onmogelijk.
    Voor 3 van de 4 locaties zijn in april 2018 nieuwe aanvragen ingediend die recht doen aan de gesprekken over deze 3 locaties/panden. De gemeente beschikt inmiddels zowel over het beoogde programma (het aantal kleine appartementen is sterk gereduceerd) als 3D visualisaties.

    De rechtbank is in februari jl. gevraagd de geschorste procedure voort te zetten; momenteel wordt de datum van de mondelinge behandeling ingepland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *