Dit wordt de nieuwe Ar-Rahma moskee in Saendelft

De Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft heeft onlangs het voorlopig koopcontract getekend voor de grond waarop de nieuwe moskee moet verschijnen.

Na verschillende concepttekeningen is nu het definitieve ontwerp gereed. De plannen moeten nog wel getoetst worden door de gemeente aan de regels van het bestemmingsplan.

De plannen zullen gebruikt worden voor de aanvraag van de bouwvergunning. Volgens de Stichting is rekening gehouden met de Zaanse architectuur en de nabij liggende omgeving. De totale grond oppervlakte bedraagt circa 1400 m2. Hiervan is 340 m2 voor de bouw van de moskee; de rest voor parkeergelegenheid en groen.

De begane grond heeft twee ingangen, een centrale hal met een multifunctionele ruimte en gebedsruimte voor de mannen. Op de bovenverdieping is ook en multifunctionele ruimte, een technische ruimte en gebedsruimte voor de vrouwen. Op beide verdiepingen is een keuken en toiletten. Het gebouw wordt duurzaam gebouwd. De moskee krijgt aan de linkerkant van het gebouw een kunstwerk.

De Stichting wil met de buren in gesprek gaan om ideeën met elkaar uit te wisselen. Ook wil men

“zorgen van onze buren aanhoren om onze band met elkaar te versterken en meer naar elkaar toe groeien. We geloven dat in dialoog met elkaar meer winst te halen is dan op afstand blijven en geen toenadering zoeken. De wijkmanager heeft aangeboden dat dit ook via haar kan lopen.”

Hieronder de voorkant van de moskee.

De achterzijde

De binnenkant

Deel dit artikel:

24 reacties

 • Roel

  De wijkmanager wil bemiddelen, ja van 9 tot 17.00 uur op haar bankje.
  de gemeente Zaanstad moet zich diep schamen, als men in deze wijk nog iets voor elkaar wil krijgen zal men ook moeten komen en met de buurt bewoners in gesprek moeten gaan, en sommige partijen diep door het stof gaan de verhoudingen tussen de gemeente en de buurt bewoners is min 10, de buurt bewoners voelen zich belazerd, en niet geheel onterecht.de politiek Zaanstad heeft zich opnieuw van de burgers verwijdert,

 • Willemsen

  “.. is rekening gehouden met de Zaanse architectuur..”
  De kleur verf misschien (hahaha)

 • Peut

  Het ziet er uit als een charmant gebouwtje. Wat er binnen gebeurt, boeit me eerlijk gezegd niet zo. Niet dat ik een voorstander ben van religies, maar ik denk dat in menig woonkamer extremere preken worden gehouden.

  De Gemeente is wat onhandig omgegaan met het dossier Moskee Saendelft en dat geeft voeding aan speculaties. Dat doet de zaak geen goed.

  En aan iedereen die heldhaftig achter een toetsenbord zit zou ik willen zeggen: ga op de uitnodiging in, zeg die mensen recht in hun gezicht wat je er allemaal van vindt, maar doe er verstandig aan en maak eerst eens kennis met deze Moskeegangers.

  Wie weet, praten ze wel gewoon Nederlands….

  • Ton van Harlingen

   Nee Peut, uw advies zal ik niet opvolgen, want allerlei zintuiglijke indrukken en gesprekken met moslims leiden niet tot een beter beeld van de Islam. Als u kennis wilt verkrijgen over het wezen of het karakter van een godsdienst of ideologie, moet u bij het begin zijn, want het wezen van de dingen ligt in het begin. In het geval van de Islam is dat ene Mohammed. En dat was geen aangenaam persoon.

 • Ziet er echt top uit! Verdwijnt bijna in de omgeving!!
  Welke welstandscommissie?? Echt niet te beschrijven dat dit er nog serieus gaat komen ook. Hoor de promotie nog 8 jaar geleden. Zaanstad en dan met name assendelft wil investeren in ondernemers. Nou dat hebben ze lekker gedaan. Mooie afspraken e.d. Had ik nou maar geïnvesteerd in boven het ij in Zaandam, goedkoper, makkelijker bouwen meer vrijheid. Maar nee ben zo eigenwijs geweest om te investeren in mijn eigen dorp!! Ik blijf erbij, wat een verstand zit er bij de gemeente. En nog mooie praatjes ook, wel goede vertegenwoordigers!!

 • Ben van Roode

  Het nieuwe stadsbestuur zal als een van haar eerste daden de procedure om een moskee te bouwen in Saendelft nieuw elan moeten inblazen. Want dat is hard nodig en een compensatie voor wat er eerder allemaal gebeurd is. Ik schreef het al eerder in het NHD dat de reacties in Saendelft werkelijk de perken van beschaving te buiten gaan.
  Voor wie het niet weet. Er is vrijheid van godsdienst in Nederland. Iedereen kan en mag een kerkgenootschap oprichten, hoe verschillend de vorm ook is. Zo kon je de diensten van Jomanda gerust kerkelijk noemen.
  Maar waar het werkelijk omgaat Stel – het is hypothetisch – er moet een nieuw kerkgebouw komen voor een christelijke of joodse gemeenschap. Worden er dan vragen gesteld over de afkomst van de plannenmakers. Moeten zij hun geldstromen duiden? Wordt er van uitgegaan dat de bedoelingen niet erg zuiver zullen zijn. Om een paar dingen te noemen. Nee, dat vragen we niet. Het kerkgebouw komt er en binnen de regels van de wet mag alles.
  Het is goed dat ik mijn tabletten op tijd inneem. Zouden meer mensen moeten doen.

  • Mark

   Beste Ben, als jij de grond van de gemeente had willen kopen had je ook aan moeten tonen hoe je aan dat geld komt. Zo gaat dat tegenwoordig. Meestal is dan de vraag of het geld geen criminele bron heeft, maar als maatschappij vnden we blijkbaar ook dat financiering door extremistische landen & organisaties (van wat voor aard dan ook) niet wenselijk is. En in dit specifieke geval heeft de stichting, gezien haar historie, de schijn daarover nogal tegen.

 • Ton van Harlingen

  Ik kan mij het verzet van de bewoners in Assendelft zeer goed voorstellen. Ooit was dit het langste lintdorp van Nederland met honderden bruggen en bruggetjes. De zuid was Protestants en de noord Katholiek. Een wordingsgeschiedenis van vele honderden jaren. Zelfs de Duitse bezetting heeft daaraan niets kunnen veranderen, maar nu, gedurende 50 jaar Zaanstad, is het dorp totaal in mootjes gehakt, is het karakter verwoest en wordt tenslotte ook de geest van het dorp in een totaal andere richting geleid. Uit wiens koker komt dit eigenlijk? Wie heeft dit proces bekokstoofd?

  • Kees S

   Dit is door alle Nederlanders bij elkaar bekokstoofd. De bevolking in de Randstad is enorm gegroeid en die mensen moeten toch ergens wonen.Zaanstad bestaat overigens 44 jaar en geen 50.

 • Brabozaankanter

  Ik sluit mij bij Ben en Peut aan,Het lijkt wel of bekrompemheid ook een Assendelver traditie is….gewoon bouwen dus..

 • Ton van Harlingen

  Het wezen van de dingen ligt in het begin, zo ook van de stad. De eerste stad werd gesticht door Kaïn, die zijn rechtvaardige broer Abel vermoord had en loog tegen God (Genesis 4). Kaïn was een hoogmoedig stadsmens en Abel schaapherder. Men hoeft niet veel fantasie te hebben om in te zien dat de strekking van het verhaal van Kaïn en Abel van alle tijden is, ook nu nog geldt, en dat Assendelft, evenals Nauerna, vermoord wordt door Zaandam (Zaanstad).

 • Evert Hartog

  Het wezen der dingen is dat zij steeds veranderen. Dat geldt ook voor Assendelft. Zodra alles altijd hetzelfde blijft, is het dood, ik zou niet graag in een dood dorp of in een dode stad willen leven. Leven is veranderen, er komen ook nieuwe mensen met andere geloven en gewoonten bij. Daar is niets mis mee. Wij zullen zelf ook moeten veranderen. (Zie Peter Sloterdijk https://www.groene.nl/artikel/peter-sloterdijk-je-moet-je-leven-veranderen)

  • Ton van Harlingen

   Het wezen IS en verandert niet; Het veranderlijke verandert en IS dus niet. Als christen geloof ik dat alle verandering in de richting van de gans Andere (Jezus Christus) moet bewegen: in de richting van zijn Koninkrijk. Het is toch evident dat de veranderingen in Zaanstad precies de verkeerde kant opgaan. De geplande moskee vormt daarvan een bewijs. Overigens, dat het wezen van de dingen in het begin ligt, is en stelling van Heidegger. Met Nineve, dat in vervallenheid op Zaanstad gelijkt, kwam het uiteindelijk nog goed, maar niet nadat het stadsbestuur én de bevolking in zak en as waren gegaan.

   • Evert Hartog

    Beste Ton, ik hoor graag waar Heidegger zegt dat het wezen der dingen in het begin ligt, dan zoek ik het even op. Wat het wezen der dingen betreft: het zou heel goed kunnen dat het wezen der dingen verandering is. Alles in de kosmos wijst daarop. Na de big bang is alles voortdurend in verandering, in het begin waren er in heel korte tijd heel veel veranderingen allens ging dat wat trager. Er zijn atomen gevormd, daarna in de sterren de zwaardere elementen, er zijn planeten ontstaan er is leven ontstaan en uiteindelijk zelfs beschaving op een piepklein planeetje, de aarde. Alles was voortdurend in verandering. Beschavingen ontwikkelde zich het snelst waar verschillende volkeren bij elkaar kwamen, zoals in Griekenland, ons eigen landje en in de verenigde staten. Koester de verandering! Het laat ons leven.

    • Ton van Harlingen

     Waarde Evert, “Im Anfang liegt das Wesen” stelt Heidegger. Helaas weet ik niet precies waar. Wel een heel logische stelling hoor, Aristoteles had het ook kunnen zeggen want die spreekt van het vormgevend principe, dat in het ding is (in rebus). Plato had de mooie gedachte dat het aan ding vooraf ging (ante res). Johannes schrijft: “In den beginne was het Woord (logos)… (Joh.1:1). Als de combinatie van Griekse filosofie en christelijke theologie je interesseert, kan ik je het artikel “Logos” van de vermaarde B.D. Alexander in de International Standard Bible Encyclopedia (ISBE) aanraden. Begint met Herakleitos, die ook al had opgemerkt dat alles stroomt (panta-rhei). In het licht van Logos kan de evolutietheorie geen seconde stand houden.

     • Erik Schaap

      In het licht van de zeespiegelstijging kan Harlingen ook geen stand houden. Oftewel, waar gaat dit in Heideggersnaam over?

     • Evert Hartog

      Beste Ton, Ik ben zeer geïnteresseerd in de oude Grieken, die de basis hebben gelegd voor de christelijke theologie. Er waren in die tijd briljante geesten die niet onder doen voor de briljantste geesten van deze tijd. Nu hebben wij echter veel meer kennis dan 2.300 jaar geleden. Ik ben er van overtuigd dat de briljante geesten van toen met de huidige kennis andere conclusies zouden hebben getrokken over het wezen der dingen en ook de evolutieleer hadden aanvaard. Daarom hecht ik meer aan de wetenschappelijke inzichten van deze tijd dan aan de oude Griekse logica met de beperkte kennis van duizenden jaren geleden. @Erik, het gaat over christelijke ontologie. Hoe dat hier terecht komt weet ik ook niet!

   • luttik

    Ton, je redenatie zit in de goeie hoek. Ik heb juist Spinoza’s Ethica gelezen. Spinoza was een filosoof. Hier vind ik dezelfde stelling terug. Het Wezen Is. Het is een Zijnskenmerk. Kan het boek een ieder aanbevelen. Je vergelijking met Nineveh is wel heftig. Het oude Nineveh is net verwoest door moslims, oef. Het oude Nineveh daarvoor werd bezocht door een Walvis op de kust gepaard met een waarschuwing Zaanstad heeft in haar wapen een? Paar Walvissen, Yes! Nu Jonah nog. Geschiedenis herhaalt zich niet, hoor. Zak en as hoeft niet. Openbare excuus misschien wel.
    Maar vwb een gebouw voor de moslims, de tijd zal het leren. Als ik er maar niet heen hoef of er naast moet wonen. Dat geldt ook voor een kerk met een slaand uurwerk…….

    • Evert Hartog

     Spinoza was een filosoof die van God, die eeuwig is, een immanent wezen heeft gemaakt, dit in tegenstelling tot de bovennatuurlijk God van het christendom. God is bij hem gelijk aan de natuur, de natuurwetten zijn onveranderlijk, wat wij daarvan zien zijn de dingen die tijdelijk zijn.(zie stelling 28) Het onveranderlijke zit in God en zijn attributen, waarvan wij er twee kennen, nl. uitgebreidheid en denken. In de dingen zit het onveranderlijke slechts in die zin dat zij ook aan die onveranderlijke natuurwetten gebonden zijn. Aldus Spinoza. Overigens zijn die natuurwetten van die tijd in de loop van de geschiedenis ook al weer grotendeels achterhaald en aangepast door de wetenschap met de kennis van deze tijd en blijkt de kosmos, de natuur en de natuurwetten die wij kennen niet eeuwig te zijn, want er was 13,7 miljard jaar geleden een begin.

     • Ton van Harlingen

      Spinoza en Descartes worden gezien als de grondleggers van het Verlichtingsdenken. Inderdaad, God is bij Spinoza gelijk aan de natuur. Het gevolg was wel dat latere filosofen aan de natuur genoeg hebben en God weglaten, of zelfs dood verklaren (Nietzsche). Adorno had verwoestende kritiek op dat Verlichtingsdenken en stelde dat alle ‘goede’ ideeën omdraaien in hun tegendeel (Dialectiek van de Verlichting) en culmineerde in de Holocaust. De kern van het Verlichtingsdenken is namelijk de eliminatie van het niet-identieke. De Jood is niet-identiek. Het meest niet-identieke is het Messiaanse Licht (Christus). Men zij gewaarschuwd!

 • Co Rol

  Babylonische spraakverwarring?

  • Ton van Harlingen

   Ja Co, goed gezien. Het tegendeel van de Babylonische spraakverwarring hebben we net gevierd, namelijk met Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort en iedereen met verschillende talen elkaar verstond. Dat was ook meteen het begin van de kerk. Ja, hier zijn we weer bij het begin! Daarom is de kerk een pneumatocratie (van pneuma = geest), en zijn christenen pneumatocraten en geen democraten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *