Waterrecreatie, woningbouw, steigers, hoogbouw? De plannen voor het nieuwe Brokking, om precies te zijn voor Fabriek De Pijl, zijn weer concreter geworden.

Er is al zelfs een filmpje waarin een impressie te zien is van hoe het gaat worden.

De kern van het Brokking-complex, de voormalige veekoekenfabriek De Pijl uit 1930, blijft grotendeels behouden. De silo’s en andere gebouwen, die daar in de loop der tijd aan zijn vast gebouwd, gaan weg’. De Pijl wordt weer in zijn volle glorie zichtbaar gemaakt. De fabriek krijgt een nieuwe functie als appartementengebouw. Hieronder een ‘artist impression’ van het resultaat:

de pijl nieuw

Aan de zuidzijde van De Pijl (Het Arsenaal) komen 57 woningen aan het water, rondom drie insteekhavens.

insteekhavens brokking

In “De Tuin” komen 42 Zaanse woningen, getekend in ‘Zaanse retrobouw’ maar “het is nog allerminst zeker of de woningen zo zullen worden ontworpen”

de tuin

Niet alles is probleemloos op te lossen. Er is veelgeld nodig, ook omdat het terrein vervuild is, zoals uit een recente raadsinformatiebrief is te lezen.

Het terrein is zwaar vervuild omdat het in het verleden is opgehoogd met sintels en slakken die verontreinigd zijn met zware metalen en asbestvezels. Tevens bevat het slib in de insteekhaven aan de Zaan nog de nodige zware metalen, PAK en minerale olie.

Hier het filmpje:

Op de kaart zijn dit de plannen voor het hele gebied.

kaart brokking