Dit wordt het nieuws in 2022 #8: Stikstof

Het was al nieuws in 2019 en werd nog meer nieuws in de afgelopen twee jaar. En in 2022 zal stikstof opnieuw het nieuws beheersen.

In het (heel) kort: alle grote bouwprojecten worden bedreigd. Dat gaat vooral over projecten die nog niet begonnen zijn of waar niet alle vergunningen zijn verleend.

Dat gaat om wegen en bruggen zoals Thorbeckeweg, Guiswegtunnel, de A8-A9, Corridor, Zaanbrug en de busbrug. En om bouwprojecten zoals Overtuinen, Hembrug, Achtersluispolder, Poelenburg, Badhuisweg en Meneba.

De Zaanstreek is extra kwetsbaar voor stikstof vanwege de Natura2000-gebieden Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder, Oostzanerveld & Twiske en Polder Westzaan die in de buurt liggen.

Soms kan er intern gesaldeerd worden – als de huidige uitstoot meer is dan de toekomstige, terwijl ook extern salderen (verrekenen met een ander activiteit die gestopt wordt) in sommige gevallen mogelijk is door ‘stikstofruimte’ kopen of huren.

Intern salderen zou bijvoorbeeld mogelijk zijn bij de Achtersluispolder (impressie boven) als er veel bedrijven vertrekken die stikstof uitstoten. Bij het Hembrugterrein is geen sprake van stoppende bedrijven zodat het daar onmogelijk is.

De bouw van de Zaanbrug had al veel te maken met stikstof, de omrijroute via de Ned Benedictweg sneuvelde omdat dit teveel stikstofuitstoot op zou leveren. Nu wordt er vanuit gegaan dat iedereen (ook autoverkeer) via de noodbrug kan zodat er geen extra stikstof wordt uitgestoten.

Zaanstad heeft al eens een lijstje laten maken om bouwen mogelijk te maken zonder in de stikstofproblemen te komen:

  1. schoner bouwen, 0-op-de-meter, prefab (containerwoningen, tiny houses), schone vrachtauto’s en elektrische heftrucks
  2. Intern salderen (Zaanse Helden, Houthavenkade, Bannehoven)
  3. Extern salderen (“Voor meerdere projecten wordt er gezocht naar stikstofruimte om extern te salderen.”)
  4. Faseren (‘uitsmeren’) of deel van project realiseren, (“Voor 1 project in Zaanstad wordt hiermee gerekend op dit moment.”)
  5. “Beargumenteren dat de extra stikstofdepositie geen significante gevolgen heeft voor de doelen van het N2000 gebied”
  6. ADC-toets (geen Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen).
  7. Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Een deel (70%) van de winst op het gebied van stikstof door de snelheidsmaatregel op snelwegen wordt via een SSRS beschikbaar gesteld voor woningbouw (“VVZ Zaandam, Touwslager, Eilanden van Hain, en De Industrieel lijken daarmee door te kunnen, Poelenburg Oost en Hembrugterrein Noord krijgen zeker geen ruimte uit het SSRS”)
  8. Het omlaag brengen van de snelheid op de N wegen

Voor de laatste twee opties moet de Provincie ingrijpen.

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *