Dreigende afsluiting van Van Goyenkade voorkomen, onvrede blijft

Vanochtend om 7:00 uur verscheen er plots een groep stratenmakers voor een noodbestrating op de Jan van Goyenkade in Zaandam, dat heeft voorkomen dat bewoners de straat zelf zouden blokkeren.

De bewoners zijn zeer ontevreden over de manier waarop het wegdek voor hun huizen is achtergelaten na de vernieuwing van de kademuur. 

Jan Schoen schreef er gisteren een stuk over dat -gelukkig- door de komst van de stratenmakers deels door de actualiteit is ingehaald. Wij blijven de straat volgen. 

Bewoners Van Goyenkade wilden straat afsluiten

Op vrijdag 11 juni heeft een afvaardiging van bewoners van de Jan van Goyenkade gesproken met ambtenaren van gemeente ZNSTD en een ingehuurde uitvoerder over de deplorabele toestand van het wegdek van hun straat. Dat slechte wegdek is ontstaan door de werkzaamheden aan de vernieuwing van de kademuur. De abominabele toestand van de straat zorgt ervoor dat elke vrachtwagen die passeert, en dat zijn er nogal wat, de huizen doet schudden. Boeken vallen uit de kast, vloeren kraken en lampen bungelen aan de plafonds. Die voortdurende aanslagen kunnen voor huizen met kwetsbare funderingen funest zijn. Omdat er in de Schildersbuurt veel werkzaamheden uitgevoerd worden, rijdt het vrachtverkeer af en aan en zijn de aardbevingen die dat veroorzaakt navrant.

De ambtenaren onderkenden de problemen en beloofden het wegdek snel te egaliseren. Die belofte is nu ruim een maand geleden gedaan en sindsdien is er nog geen straatsteen recht gelegd. Sterker, de toestand van het wegdek is nog deplorabeler geworden dan het al was. Behoudens het contact over de vernieuwing van de kademuur zijn de ervaringen van de bewoners met de gemeente bij de rest van de werkzaamheden uitermate beroerd. Er wordt niet gecommuniceerd, niet door de gemeente en niet door bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren. Het kan gebeuren dat er aangebeld wordt door iemand van Liander, die zegt dat de stroom er een uur vanaf gaat, zonder dat daar van tevoren iets over gezegd is. Thuiswerkers die een zoom-meeting hebben moeten hun vergadering dan verlaten. 

De indruk bestaat dat verschillende afdelingen van de gemeente die bij de werkzaamheden zijn betrokken, op geen enkele manier samenwerken. Het lijkt erop dat de een afdeling niet weet dat er een andere afdeling bestaat die ook met van alles bezig is en omgekeerd. Van enige logica is niets te merken. Als het trottoir vandaag betegeld wordt, gaat het de andere dag weer open en zo gaat dit al maanden. 

Het werk zou tot eind mei dit jaar duren. Het is nu anderhalve maand later en er is geen zicht op wanneer het werk gereed is. ‘De verwachting is dat de Jan van Goyenkade voor de bouwvakvakantie volgend jaar gereed is,’ verklaarde een woordvoerder van de gemeente, zonder blikken of blozen. Dat is ruim een jaar later dan gepland.

Omdat de gemeente niets deed om het wegdek te verbeteren, overwogen de bewoners de straat af te sluiten. Maar vandaag is de straat afgesloten door stratenmakers en is men begonnen met een noodbestrating.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Peter Goldstein

  De hele herinrichting van de Schildersbuurt is één grote puinhoop.
  – er wordt een kapvergunning gepubliceerd voor het kappen van 62 bomen aan de Vincent van Goghweg, maar daar was alles al gekapt en door sprietjes vervangen. Het gaat dan ook eigenlijk om minstens zoveel bomen elders in de buurt
  – de vergunningsaanvraag wordt vervolgens opgedeeld in 2 fases en een apart project (de Jan van Goyenkade), omdat de helft van de bomen nader moeten worden onderzocht mogelijk dieren huizen (maar men toch alvast wil beginnen met kappen).
  – in de eerste fase worden alle bomen met een toekomstverwachting van minder dan 10 jaar rücksichtloos vergund en gekapt en blijken er maar 4 bomen vergund te zijn omdat ze daadwerkelijk in de weg te staan voor de werkzaamheden. Verder wordt daarin 1 boom met een toekomstverwachting van meer dan 25 jaar aan de Jan van Gooyenkade vergund, terwijl die in het project van vervanging van de kademuur hoort en daar ook al (of juist niet?)vergund was.
  – In die 1e fase wordt ook boom 400 onvergund, dus illegaal gekapt. Het “definitieve ontwerp” wordt er achteraf op aangepast, maar omdat de betreffende boom eigenlijk helemaal niet in het plan thuis hoorde is er ook geen vervanging voor ingecalculeerd en ingetekend.
  – Ik wordt op het stadhuis ontboden, maar niet om mij excuses aan te bieden, nee, ik zou excuses moeten aanbieden omdat ik hier verbolgen over ben en dat niet onder stoelen en banken steek.
  – In diezelfde fase blijken na nader onderzoek nog eens 5 onvergunde boompjes (dus illegaal) te zijn gekapt op het Jan van Scorel plantsoen. Boompjes die volgens het voorafgegane ecologisch onderzoek juist gespaard zouden zijn geweest als men de nieuwe riolering daar 1 meter uit de kant zou leggen.
  – Niet veel later zij ook alle (of meer?) in de 2e fase vergunde bomen gekapt, echter zonder dat de resultaten van het bovengenoemde vleermuis- en spechten onderzoek bekend zijn gemaakt (wat was daar dan uitgekomen?).
  – Ik doe maar een WOBje en vraag alle stukken en communicatie m.b.t. de 3 verleende vergunningen en alle nog meer gekapte of te kappen bomen i.h.k.v. de herinrichting van de Schildersbuurt en de vervanging van de kademuur aan de Jan van Goyenkade. Dat verzoek wordt direct met 4 weken verdaagd. Vervolgens wordt de verdagingstermijn overschreden, waarop ik de behandelende ambtenaar – tevens projectleider van dit hele debacle – in gebreke stel. Daarop stuurt hij mij uitsluitend een selectie van mailtjes m.b.t (uitsluitend) de vergunning van fase 1 met heel veel zwarte balkjes, maar alle bijlagen, documenten, tekeningen foto’s etc en alle – blijkbaar precaire – informatie over o.a. boom 400 en de resultaten van het ecologische onderzoek houdt hij achter.
  – Vervolgens wordt mijn bezwaar hierop met 6 weken verdaagd en mailt de nieuwe behandelaar en tevens juriste dat ze daartoe “opdracht had gekregen” zonder te vermelden van wie (maar dat kan ik wel raden).
  – Na mijn (ik geef toe, niet zo vriendelijke) reactie daarop krijg ik een telefoontje van een “bezwaren ambtenaar” die wel met de betreffende verantwoordelijke WOB behandelaar (tevens projectleider) over mijn bezwaar heeft gesproken, maar daarbij geen van mijn bezwaren blijkt te hebben genoemd. Uiteindelijk belooft hij dit alsnog te doen en om de mij onthouden informatie te verzoeken omdat hij nu wel snapt waarom die er toe doet.
  Dat was zo’n 5 weken geleden. Niks meer van gehoord. De verdagingstermijn van 6 weken na ontvangst van mijn bezwaar op 31 mei is inmiddels ook alweer meer dan een week verstreken.
  – In de hele wijk zijn ondertussen de waterleidingen vervangen en daarachteraan de elektra aansluitingen naar de woningen. De trotoirs bleven daarna echter nog wekenlang open omdat er, voorzover ik begreep (er is nooit officieel over gecommuniniceerd) “onduidelijkheid” over de aarding van de elektra was.
  – Ook is er zonder enig aankondiging een enorme transformator geplaatst in het Hobbema plantsoen, op een plek waar juist na aandringen de ondergrondse afvalcontainers niet waren geplaatst, om het plantsoen te kunnen sparen.
  – Dan worden er (eindelijk) bewonersbrieven bezorgd, waarin eigenlijk alleen staat dat we zullen worden geïnformeerd voor er nieuwe werkzaamheden starten en hoe lang elk van die werkzaamheden zal gaan duren.
  – nét als de trotoirs eindelijk gedicht zijn gaan meerdere straten (inclusief diezelfde trotoirs) volledig open voor de herinrichting.
  – We krijgen we een informatiebrief van de uitvoerder waarin slechts één van de straten wordt benoemd waar men dus al lang met de herinrichting begonnen is, maar waarin niets over de duur van de werkzaamheden wordt gezegd.
  – Bij die werkzaamheden worden er (althans in mijn straat) “groeiplaatsen” (voor nieuw bomen) aangelegd, waarvan sommige precies voor uit- en inritten. Sommige van de daarin gestoken beluchtingspijpjes (waartussen dus de nieuwe bomen moeten komen) zijn precies voor ingangen van tuinen geplaatst. Gaan die bewoners straks ook vragen of “hun boom” weer weg mag?
  – Op de locatie van wijlen boom 400 is – ondanks dat inmiddels al 4 keer door verschillende ambtenaren mondeling beloofd is dat deze ter plekke zou worden vervangen – juist géén groeiplaats gerealiseerd, maar (sinds vandaag) wel een nieuwe parkeerplaats.
  – er worden ook parkeerplaatsen aangelegd voor in- en uitritten en op plaatsen waar op afvalophaaldagen voorheen de kliko’s konden worden gezet.

  Ik hou mijn hart vast voor wat hier allemaal nog meer mis zal gaan.
  En dan wordt er van ons burgers / bewoners verwacht dat we de gemeente en haar ambtelijke apparaat nog blijven vertrouwen en alles maar lijdzaam ondergaan? Dacht het niet…

 • Jan Schoen

  Peter graaft iets dieper dan ik. Maar gelijk heeft hij. Van onze locale overheid kun je zelfs geen soep koken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *