Zaandam krijgt drie nieuwe woontorens. Eén op de Rozengracht, de Icoon III naast het Cultuurcluster en de Heldin in ‘Zaans Hout’. Die laatste aanwinst wordt 57 meter hoog en gaat ongeveer 150 appartementen herbergen.

In het Inverdan-gebied komen ruim 403 woningen meer dan aanvankelijk gepland.

Het complex Rozenhof wordt gerevitaliseerd door de eigenaar die ook de woontoren op de Rozengracht wil bouwen. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek was positief. De gemeente wil daarom de grond voor de bouw van de toren verkopen aan de eigenaar van Rozenhof.

rozengrachttoren-plan

Zaans Hout verandert tussen nu en 2018 van een kantorenpark in een stadsbuurt met meer dan 800 woningen. In Zaans Hout wordt gewerkt aan de plannen voor een woontoren met de naam Heldin. Op onderstaande impressie staat die middenin het plan.

zaans-hout

In Zaans Hout komt ook woontoren CaZa Zaandam (82 huurappartementen) en een hotel. De eigenaar van Ebbehout 22-40 heeft een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een hotel ingediend.

zaan-hotel

Woontoren Icoon III komt op de plaats van waar nu een tijdelijke fietsenstalling zit, tussen kantoorgebouw Icoon en het nieuwe Cultuurcluster.

woontoren-icoon-iii

De bouw van tien nul-op-de-meter woningen aan de westkant van het station is begonnen. Door middel van een innovatieve bouwmethode voorzien deze huishoudens straks in hun eigen energievoorziening.

Overtuinen en Mauritsstraat

De woningen boven het voormalige stadskantoor komen waarschijnlijk nog in 2016 beschikbaar. Alle zelfdoenkavels van Eiland 1 zijn verkocht of in optie genomen. In het najaar van 2016 gaat Eiland 2 in de verkoop.

De zorgwoningen en de multifunctionele accommodatie op Overtuinen D zijn naar achteren geschoven, omdat de huizen volgens het bestemmingsplan te dicht bij bedrijven in de buurt zouden komen.

Met de eigenaren van de panden aan de Mauritsstraat wordt gesproken over “de transformatie van werken naar wonen”.

Spooroverbouwing

De fietsverbinding tussen Oost en West Zaandam is ook “een stuk dichterbij gekomen” volgens de gemeente “nu er tussen de verschillende partijen overeenstemming is over een aantal organisatorische vraagstukken.”

Het voorlopig ontwerp van de spooroverbouwing wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Verwacht wordt dat de uitvoering in het tweede kwartaal van 2018 start.

nunc_zaandam_station