DZ bijt zich vast in COA-gelden: geen antwoord van college, dus WOB-verzoek

In december heeft de fractie van DZ vragen gesteld over gelden die de gemeente Zaanstad nog tegoed zou hebben van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) (zie eerder bericht op De Orkaan).

Het zou gaan om een bedrag van 4 à 5 ton, dat nog stamt uit de tijd (2002-2003) dat er een provisorisch asielzoekerscentrum in Assendelft was.

Eerdere pogingen van ROSA-raadslid Ruud Pauw en de VVD in 2004 en 2005 om informatie bij de toenmalige wethouder Robert Linnekamp los te krijgen over de tegoeden waren vastgelopen in de bureaucratie.

Linnekamp heeft wel claims bij het COA ingediend: “we proberen door de bureaucratie van het COA te laveren en ons geld terug te krijgen”. Linnekamp zegde toe in januari 2006 met een antwoord te komen. Maar DZ’ heeft dat antwoord – en een memo dat Linnekamp naar de raad zou hebben gestuurd – niet kunnen vinden.

Het college heeft kennelijk de antwoorden – en het memo – ook niet op kunnen sporen. Op 23 januari vroeg ze 4 weken uitstel aan, maar op 28 februari, gister dus, was dat nog niet binnen.

DZ’s Eric Sellmeijer heeft daarop een WOB-verzoek ingediend. Via deze officiële weg – Wet Openbaarheid Bestuur – probeert hij nu alsnog antwoord op de vragen te krijgen. Sellmeijer vraagt de documenten op die tussen COA en gemeente zijn uitgewisseld over de affaire en wil inzicht in wat er is uitgekeerd, en – als COA in gebreke is gebleven -, wil hij ook weten waarom dat zo is en waarom de gemeente daarmee akkoord is gegaan.

De affaire is niet alleen van belang vanwege de financiële belangen, maar ook omdat Zaanstad i.v.m. het nieuw te bouwen centrum in de Achtersluispolder (foto) opnieuw zaken met COA gaat doen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *