DZ wil klaarheid over Clipper

Vanaf 2015 heeft Zaanstad jaarlijks €100.000 besteed aan het “actief contact [onderhouden] met organisaties en samenwerkingsverbanden als Corner, Maatschappij, Clipper en de Ondernemersdag” om de werkgelegenheid te vergroten.

Juliëtte Rot van DZ wil nu wel eens weten wat die investering van inmiddels € 400.000 heeft opgeleverd.

Van die €100.000 per jaar heeft Rot bijna de helft kunnen traceren. Het lidmaatschap van Amsterdam in Business kost €15.000 per jaar, voor Amsterdam Airport Area wordt € 12.500 betaald en voor Amports €20.000. “Wat heeft dat opgeleverd? wil Rot weten.

Hier de brief die wethouder Dennis Straat aan de raad stuurde.

Clipper

Wat ‘Clipper’ inhoudt, heeft Rot niet kunnen vinden, behalve dat het mede door Zaanstad is opgericht (dat vond ze op de website van straatmeubilair-maker Erdi):

“De gemeenteraad is tot nu toe niet geïnformeerd over het bestaan van een dergelijk overleg waarvan het college zelf medeoprichter is.”

Waarom? wil Rot weten, en “wat is het doel”, “wie zitten erin”, “kan je lid worden”, en “wat hebben de activiteiten van het ‘Clipper Overleg’ tot dusver opgeleverd?”

“Kunnen de agenda’s en notulen van het ‘Clipper Overleg’ aan ons ter beschikking worden gesteld aangezien het overleg door de gemeente Zaanstad wordt gefinancierd en de documenten dus vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur? Zo nee, waarom niet?”

Ondernemersfonds

Rot wil ook weten wat de relaties zijn tussen het Zaans Ondernemersnetwerk (ZON), de Stichting Parkmanagement Zaanstreek, Stad aan de Zaan, businessclub de Corner en het Zaans Ondernemersfonds (dat in 2016 sneuvelde).

In het bestuur van al deze clubs zat Ton Komen, meestal als voorzitter. Komen was de drijvende kracht achter het Ondernemersfonds. Het bestuur van het fonds kende elkaar van het ‘Clipper Overleg’ aldus Rot die vindt dat dit overleg niet gebruikt mocht worden om de besluitvorming rond het Ondernemersfonds voor te koken.

De DZ-fractieleider vraagt of Zaanstad een dergelijke ‘functiemenging’ wel zo’n goed idee vindt.


De Orkaan schreef drie keer over Clipper, ten gelegenheid van de Sail 2015 plannen (de vlootschouw!), in een stuk over het Ondernemersfonds en een keer over de ‘petjes’ van Ton Komen.

Foto: de clipper Amsterdam waar het allemaal begon, foto Denna Jones (Wikipedia).

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Frank Peter

  Juliette Rot is volgens mij de enige die actief over dingen nadenkt en allerhande onzin boven water probeert te krijgen.. de rest lijkt in een apathische fase te verkeren..

 • In mijn hoedanigheid als voorzitter van de Corner, een van mijn petten wil ik graag namens mijn hele bestuur duidelijkheid geven over de financiele steun die wij zouden krijgen van de gemeente Zaanstad
  Welnu die is er niet !
  Dit jaar bestaan wij 35 jaar, dat gaan we ook vieren, geheel financieel onafhankelijk
  Er is altijd medewerking en steun van de gemeente geweest maar let wel zonder een euro subsidie of andere financiele steun.
  Een ieder die iets wil weten over de Corner is van harte welkom, vraag en wij geven graag opening van zaken

  • De Orkaan

   In de vragen van DZ en in het artikel is geen sprake van ‘subsidie’ aan de Corner of een andere organisatie, het gaat om jaarlijks €103.000 voor “actief contact met organisaties en samenwerkingsverbanden als Corner, Maatschappij, Clipper en de Ondernemersdag”.

   Zoals uit bovenstaand stuk blijkt wordt de helft aan lidmaatschappen besteed, de rest gaat naar personele ondersteuning zoals uit de Raadsinformatiebrief blijkt. Dat document is nu via een link in de tekst te lezen zodat iedereen precies kan zien wat wethouder Straat destijds beloofde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *