DZ wil weten waar het asielzoekersgeld is

Democratisch Zaanstad is in de archieven van de gemeente gedoken en daar onbetaalde rekeningen voor een totaalbedrag van €430.000 aangetroffen.

Het betreft gelden die Zaanstad nog tegoed zou hebben van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vanwege het inmiddels gesloten asielzoekerscentrum in Asssendelft en een school voor kinderen van asielzoekers.

In 2004 en 2005 stelden ROSA-raadslid Ruud Pauw en de VVD daar al vragen over, maar zij kregen daarop nooit een afdoende antwoord. De toenmalige wethouder Robert Linnekamp heeft wel claims bij het COA ingediend: “we proberen door de bureaucratie van het COA te laveren en ons geld terug te krijgen”. Linnekamp zegde toe in januari 2006 met een antwoord te komen.

DZ’ heeft dat antwoord – en een memo dat Linnekamp naar de raad zou hebben gestuurd – niet kunnen vinden.

De kwestie wordt weer actueel omdat Zaanstad opnieuw zaken gaat doen met het COA door een opvangcentrum (POL) in de Achtersluispolder toe te staan. Bij de behandeling in de Raad had DZ-fractievoorzitter Aart Molenaar het ook al over het ‘vermiste’ geld.

(Foto van het Twitter-account van SP-voorzitter Zoomermeijer die gemaakt werd tijdens een bezoek aan de nieuwe COA-locatie)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *