€ 27.000 uitgegeven voor relatievaarten Stad aan de Zaan

Voor zeven relatievaarten die in het kader van “Stad aan de Zaan” worden georganiseerd is tot dusver € 27.000 van de begrote € 35.000 uitgegeven. Gevaren wordt daarbij overigens nauwelijks.

Het naar de Zaanstreek halen van het Fair-trade zeilschip Tres Hombres (links) heeft € 8.264 gekost (€ 10.000 inclusief BTW). Het schip ligt tijdens de hele Sail-week bij het Zaantheater waar het vanaf vanavond toegankelijk is voor het publiek.

De officiële ontvangst is door wethouder Leny Vissers-Koopman. De raadsleden van de oppositiepartijen hebben de uitnodiging voor dat feestje afgeslagen.

Symposium
Voor een Food Symposium dat op 20 augustus wordt gehouden in het Mὄvenpick hotel in Amsterdam is € 6.200 uitgegeven. Het betreft een besloten bijeenkomst die een initiatief van de Provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board. Er zijn volgens de gemeente “bestuurders, ondernemers en werknemers uit de voedingsmiddelensector uitgenodigd.”

“Het congres is gericht op hoe de wetenschap, de ondernemers en de overheden door samen te werken duurzaamheid en innovatie kunnen bevorderen in de levensmiddelensector” aldus de gemeente. Dagvoorzitter is Felix Rottenberg.

Vlootschouw
Voor de Vlootschouw van 22 augustus is inmiddels € 7.500 overgemaakt. Dat is meer dan de € 6.200 die voor het evenement begroot was.

Deze overschrijding is enigszins curieus omdat de voltallige oppositie te kennen heeft gegeven niet aanwezig te zijn en ook hun relaties thuis te laten – dat scheelt drank en hapjes voor zo’n zestig personen. De vlootschouw wordt afgenomen door burgemeester Geke Faber bij de Zaanse Schans.

Opera Buffa-Kathleen Michiels-webBoulevaart, Opera Buffa en MidzomerZaan
Aan de andere kant is er voor Boulevaart (Krommenie, 31 mei) slechts € 460 uitgegeven terwijl er € 1.300 was begroot. Wethouders Rita Visscher-Noordzij en Leny Vissers-Koopman ontvingen daar “relaties uit het sociaal-maatschappelijk domein”.

Andere posten zijn € 2.500 voor enkele tafels bij het evenement Opera Buffa (12 mei) waar vier Zaanse bestuurders “ondernemers, culturele organisaties en relaties uit het maatschappelijk middenveld ontvingen”.

Er werd € 1.800 besteed aan de ontvangst door vijf bestuurders van “erfgoedrelaties, Zaanse ondernemers en culturele – en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties” bij MidzomerZaan op 21 juni.

Themabijeenkomst
In het najaar is nog een themabijeenkomst aan het Noordzeekanaal – bij de afvalverwerking – begroot (€ 8.200) maar het is niet geheel zeker of die doorgaat. Als dat wel het geval is, komen de totale kosten op de begrote € 35.000 uit.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Dit artikel kwam tot stand na het indienen van een WOB-verzoek bij de gemeente Zaanstad.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Ter completering: de kosten voor de vlootschouw betreffen de kosten voor het hele publieksevenement, dus alle kosten die betrekking hebben op het gastvrij binnenhalen van het varend erfgoed van ruim 90 schepen uit het hele land. Dit biedt een fraai schouwspel voor alle Zaankanters.

  • Jan de Bruin

   beste Ellen als we deze uitgaven afzetten tegen de magere bijdrage van €1500,00 en dat als nabrander inclusief 21% BTW moet ik als voorzitter van Hembrug Happening toch echt constateren dat het uitgavepatroon van De Gemeente niet correspondeert met het maatschappelijk en economisch belang van Zaanstad. Voorts moet ik constateren dat een
   per email gedane toezegging van € 5000,00 door een bestuurslid van Stad aan de Zaan niet gestand gedaan wordt.
   Het is jammer dat die constatering niet alleen in onderhavig geval gedaan moet worden maar ook terugkeert in het sterk verouderde voornemen om een Cultuurcluster te realiseren naast station Zaandam. De bouwkosten van tenminste € 30.000.000 met een kapitaal en exploitatielast van ca. 2,5 miljoen voor de komende 50 jaar vormen tot in lengte van dagen een aanslag op de (cultuur)begroting en dat voor een plan uit 2003 dat ook nog volslagen overbodig is gezien de locaties waarin de Muziekschool, Filmhuis De Fabriek en de Bieb thans hun activiteiten ontplooien. Morgen organiseert de Gemeente een bijeenkomst om de bevolking te betrekken bij het beleid. Maar tussen het voornemen om zaken aan te horen en ze te implementeren in de besluitvorming is voor dit college een brug te ver, waarvoor ze uiteindelijk toch
   de tol voor zullen betalen. Alrijd tot een dialoog bereid en m.vr.Gr. Jan de Bruin, vz. Hembrug Happening en Kultuurklutser

 • De Orkaan

  @Ellen
  Als dat het geval blijkt, is het toch oneigenlijk gebruik van gelden voor “relatievaarten”. Het bieden van een “fraai schouwspel” gebeurt ook door diverse andere activiteiten die uit het budget van totaal € 600.000 zijn betaald. Deze € 35.000 was speciaal bedoeld om Zaanstad te promoten bij relaties, wat economisch voordeel voor de gemeente op zou leveren.

 • Odile DeFraye

  walgelijk, zag ze al staan net, jasje, dasje, glaasje, geblondeerd wijf ernaast met een IQ van een poffertje. yek.

 • Henk

  Lang verhaal kort. Ze flikkeren ons belastinggeld over de balk

 • Jan Schoen

  Een fraai en humoristisch relaas van Odyle De Fraye, vooral het poffertjes IQ van het gemeentebestuur spreekt mij aan. Het IQ van een poffertje past overigens uitstekend bij ‘House of Food’. Gelukkig hoef ik dat gepruts hier in Venetië niet mee te maken. Hier varen legio fraaie schepen, echter dat kost deze stad niets. Nee het levert juist mveel op.

 • Woensdag uit eerste hand vernomen:
  De verlengde steiger, de loopplanken naar de schepen (de Minerva en de Tres Hombres) en naar de kade vanaf de brug naast het Zaantheater zijn geheel geregeld en betaald door de organisatie achter het Tallship Minerva. De tekeningen e.d. daarvoor had zij 2 weken voorafgaand aan Sail bij de Gemeente ingediend. Echter afgelopen dinsdag, dus pas de dag voor Sail bedacht men bij de Gemeente dat de loopplank naar de kade misschien wat steil was voor de rollator van de wethouder (Leny Vissers?) Toen heeft de Gemeente er in allerijl nog even 2000,- tegen aangegooid om hem een beetje te verlengen en daarmee iets minder steil te maken….!
  Trouwens toen genoemde schepen daar maandag wilde aanleggen kon dat aanvankelijk niet, omdat de Havendienst er was gaan liggen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *