Een weg van Poelenburg naar de Thorbeckeweg?

Voor de ontsluiting van Poelenburg worden plannen gemaakt waarbij een extra ontsluitingsweg de wijk rechtstreeks verbindt met de Thorbeckeweg.

De weg zou ter hoogte van busbrug De Vlinder moeten komen. Het is één van de initiatieven om de wijk beter te ontsluiten.

De Vervoerregio Amsterdam maakt plannen over de verkeersstromen rond de N516 (Thorbeckeweg), waarbij ook de ontsluiting van Poelenburg en de Vijfhoek aandacht krijgt. De ontsluiting richting Amsterdam loopt nu vrijwel geheel via het drukke kruispunt Wibautstraat.

Voor Amsterdam-Noord, de Achtersluispolder, het Hembrugterrein en in Poelenburg zijn bouwplannen. Het verkeer zal daardoor steeds drukker worden.

Vlinderbrug

Een extra ontsluiting van Poelenburg zou ter hoogte ter hoogte van de huidige ‘Vlinderbrug’ kunnen komen. De brug zou verbreed kunnen worden of er zou een tweede brug kunnen komen, parallel aan de huidige brug.

De Klankbordgroep Poelenburg heeft wel kanttekeningen bij de plannen. Een verbrede (of extra) Vlinderbrug betekent een “flinke toename van de geluids- en stofbelasting voor de bewoners van de Oost-Dorsch.” De straat Poelenburg, door de KBG consequent ‘Boulevard de Poulenbourg’ genoemd, heeft volgens de KBG, net als de versmalde Twiskeweg, onvoldoende capaciteit voor extra verkeer.

Op de kruising bij de Wibautstraat en de N516 is de bebouwing zozeer opgerukt, dat extra opstelstroken daar onmogelijk zijn geworden. De groep maakt zich dan ook ernstige zorgen over de toegankelijkheid van de wijk.

De Vervoerregio houdt op 4 juni is een inloopmiddag over de plannen, vanaf 16.00 uur, in de Poelenburcht in Poelenburg.

Gertjan Welgemoed van de Klankbordgroep Poelenburg stuurde ook een overzicht van mogelijke oplossing die de groep ziet.

Deel dit artikel:

3 reacties

  • janneke

    Wellicht dat de enorme overlastgevende stroom sluipverkeer dan eens van De Dors in Oostzaan verdwijnt. Zou mooi meegenomen zijn 😀 stuk veiliger voor alle verkeersdeelnemers daar

  • jan koster

    als ik naar het kaart kijk denk ik onwillekeurig dat het ondertunnelen van de thorbeckeweg gewoon de simpelste oplossing is. vanaf de wibautstraat tot aan de oprit van de a8.

  • Marco

    Tunnel dan gelijk in vanaf Boer Geert. Hoef je voor de Den Uijl-brug ook geen rekening te houden met spertijden en kun je het fietspad in plaats van opheffen, verbreden. Plant je wat aan bomen gekapt is op Hembrugterrein daar terug en in plaats van opheffen van nog meer bushaltes (dacht dat ontmoedigingsbeleid voor automobilist was?) maak je op kruispunt Wibautstraat voor bewoners, bedrijventerrein, crematoriumbezoekers en hotelgasten aldaar een mooie groene bushalte Vijfhoekpark.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *