Eilanden van Hain: vooral ‘mooi voor nieuwe bewoners’

De Bewonerscommissie Provily Slibkuil vindt zichzelf onvoldoende gehoord door ontwikkelaar AM B.V. bij het nieuwbouwproject ‘Eilanden van Hain’.

De ronkende teksten van Zaanstad over ‘unieke samenwerking’ en het ‘uitstekende resultaat van de participatie met de bewonerscommissie’ zijn volgens de bewonerscommissie zwaar overdreven.

De wijzigingen in het plan door AM B.V. na participatie van de bewonerscommissie zouden geen recht doen aan de bezwaren.

De Militaireweg wordt het middelpunt van het nieuwbouwproject. Omwonenden zijn dan ook uitgenodigd om te participeren. Meteen moesten de leden van de bewonerscommissie:

“een door de gemeente Zaanstad opgestelde vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen. Zij kon daardoor niet in het openbaar reageren inzake het proces van selectie en inhoud van het gekozen planontwerp op straffe van een hoge boete.”

Pas vlak voor de inloopavond van 20 maart is op initiatief van de bewonerscommissie de vertrouwelijkheidsverklaring ontbonden. De commissie vindt dat ze om de tuin is geleid door Zaanstad

“Tijdens de besprekingen tussen gemeente Zaanstad en de bewonerscommissie zijn er verwachtingen gewekt dat omissies in de leidraad gerepareerd zouden worden. Indien de gemeente Zaanstad deze verwachtingen niet zo expliciet had gewekt, had de bewonerscommissie nooit aan de selectie van welke ontwikkelaar dan ook meegewerkt.”

De bezwaren gaan onder meer over het ontbreken van een brug over de Kerksloot. Volgens AM zou verplaatsing van de brug naar de Komarowlaan:

“tonnen kosten wegens waardevermindering van de nieuwe woningen in de Slibkuil. Dit was kennelijk doorslaggevend voor de gemeente en AM bij hun overwegingen.”

De ‘knip’ in de Busch waardoor de weg autoluw wordt gemaakt, is niet op de voorkeurspositie van de bewonerscommissie noch op de door de gemeente geuite voorkeurspositie ingepland.

De schaduwwerking en privacyproblematiek bij de woningen aan de Militaireweg nrs. 120, 121, 158 en 159 is nog steeds – ondanks kleine aanpassingen – niet opgelost volgens de bewoners.

Of er een ‘Sportlaan’, een ontsluitingsweg vanaf de Marslaan naar de Krokodil/N246 toe komt is allerminst zeker volgens de bewonerscommissie, terwijl dat wel zou moeten, het zou de verkeersoverlast namelijk grotendeels verminderen.

Kortom:

“Het project “Eilanden van Hain” is een mooi project voor de nieuwe bewoners, maar er is onvoldoende rekening gehouden met het woon- en leefklimaat van de huidige bewoners.”

De bewonerscommissie streeft naar meer duidelijkheid en nakoming van hetgeen is gezegd en wil graag opnieuw om tafel met de gemeente Zaanstad en AM B.V.

Deel dit artikel:

7 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *