Eindelijk schot in plannen Eilanden van Hain

De plannen voor het nieuwbouwplan op de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie zijn al bijna 5 jaar oud. Maar veel schot zat er tot dusver niet in. Tot nu dus: het ontwerpbestemmingsplan Eilanden van Hain is klaar en ligt ter inzage. Bezwaren kunnen via een ‘zienswijze’ worden ingediend.

Op maandag 19 december organiseert Zaanstad een inloopbijeenkomst over de plannen bij Sporting Krommenie.

In het nieuwe plan moeten ongeveer 235 grondgebonden woningen komen. Bij omwonenden was er onder meer verzet tegen de plannen omdat de ontsluiting voor de nieuwbouwwijk niet goed geregeld was. Een extra ontsluiting via de Sportlaan naar de Provincialeweg (N203) stuitte op verzet van de provincie. Dat probleem is groter dan de Eilanden van Hain alleen, omdat er op meer plekken gebouwd is (en wordt) in Krommenie en er geen nieuwe ontsluitingswegen zijn bijgekomen. Direct ‘aanwonenden’ hadden ook problemen met de hoogte van een deel van de nieuwbouw.

Een van de struikelblokken betrof de brug over de Kerksloot. Dat zou een nieuwe schuine brug moeten worden om het Slibkuil-gedeelte te ontsluiten. Als zo’n brug er niet komt, hebben andere buurten last van het verkeer. Zaanstad wil zo’n brug eigenlijk niet (het zou ook niet kunnen), en wacht nog op een second opinion over de veiligheid als die er wel zou komen. Over die brug staat ook niets in het bestemmingsplan.

Eerder was er ook veel kritiek op de participatie die door ontwikkelaar was georganiseerd. Omwonenden hadden veelal het gevoel dat er met hun wensen weinig rekening werd gehouden.

De inloopbijeenkomst is tussen 17.00 & 18.30 uur bij Sporting Krommenie. Marslaan 10.

“Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het ontwerpbestemmingsplan Eilanden van Hain inzien. Ook is er meer informatie beschikbaar over de planning en het proces en is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente”

Alle documenten bij Zaanstad over het Bestemmingsplan zijn hier te download. De plannen zijn ook via digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Een papieren versie van het plan ligt ter inzage in het Stadhuis. Zienswijzen kunnen tot 11 januari 2023 worden ingediend.

Lees ook: Eilanden van Hain-dossier

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *