Eric van der Burg (VVD) en Zita Pels (GL) moeten coalitieonderhandelingen vlot trekken

De VVD lijkt een uiterste poging te doen om GroenLinks aan te laten sluiten bij de gedroomde coalitie van VVD, PvdA, D66, CDA en POV.

Daarom is er naast een VVD-informateur, de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van den Burg, ook een GroenLinks-lid aangezocht om de onderhandelingen vlot te trekken: GroenLinks-Statenlid Zita Pels.

Bij een eerdere poging stelde GroenLinks dat ze weinig vertrouwen had in de politieke stijl en inhoudelijke opvattingen van de POV.

Van den Burg en Pels gaan voeren op dinsdag 24 april individuele, gecombineerde en/of gezamenlijke gesprekken met de verschillende partijen om te kijken hoe verschillen overbrugd kunnen worden.

Voormalig informateur Boom had geadviseerd om te starten met gesprekken tussen VVD, POV, PVDA, D66, GL en CDA, “zodat een coalitie zou kunnen ontstaan die het meest kan bogen op een stabiele samenwerking met veel bestuurlijke ervaring.”

Toch ROSA?

GroenLinks ziet ook andere combinaties tussen de zeven partijen (de zes boven plus ROSA), daarbij kan alleen aan een combinatie met ROSA gedacht worden, iets waar VVD en POV weinig in zien.

Op de GroenLinks-website wordt aangegeven dat door de formateurs Boom en Gerritsen in een vroegtijdig stadium, en kennelijk met de zegen van de VVD, ROSA als mogelijke partner moest afvallen.

Volgens GroenLinks een merkwaardige keuze:

“Er zijn nauwelijks inhoudelijke argumenten gegeven waarom ROSA zou moeten afvallen; Onze twijfels ten opzichte van de POV (stijl en inhoud) zijn onvoldoende weggenomen; De voorgestelde zespartijencombinatie vinden wij niet evenwichtig genoeg, het groene, sociale geluid komt daarin onvoldoende tot z’n recht.”

Op die uitnodiging van de informateurs om met de POV een coalitie te smeden is de partij dan ook niet ingegaan.

“in een prettig en constructief gesprek op zaterdag 21 april hebben we deze drie argumenten nogmaals naar voren gebracht. Ook hebben we duidelijk gemaakt dat we een voorkeur hebben voor samenwerking met ROSA, maar dit niet als voorwaarde zien.”

Volgens GroenLinks zijn Van der Burg en Pels op de hoogte van de overwegingen van de partij, “en nemen die mee tijdens hun gesprekken”.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *