Essalam moskee nodigt raadsleden uit

Het moskeebestuur van de Essalam-moskee in de Vijfhoek (Madagaskar 17) heeft de raadsleden uitgenodigd om 29 september de moskee te bezoeken om kennis te nemen van de nieuwbouwplannen.

De buurt verzet zich tegen de uitbreiding vanwege de verwachte overlast. Het college wil gesprekken tussen buurt en moskee faciliteren, de raad wil de besluitvorming niet door het college af laten handelen.

Wethouder Dennis Straat (VVD) kondigde in februari de plannen aan en stuurde ze in maart 2018 naar de raad: “De nieuw te bouwen moskee wordt volledig tweelaags en is ruim twee keer zo groot als de bestaande moskee” en moest deels op de groenstrook achter de huidige moskee gebouwd worden.

“Overwogen wordt dat op basis van onze eigen ervaringen geoordeeld kan worden dat de lokale gevoeligheid op dit moment echter niet hoog is. Deze Marokkaanse moskee ligt in een woonwijk met een grote concentratie Turks-Nederlandse moslims. Dit levert tot nu toe geen problemen op; de moskee is al jaren gevestigd op deze locatie (zelfs eerder dan de woningbouw) en er zijn weinig signalen van overlast bekend.”

Het college verwachte geen problemen. Straat wilde volstaan met “de gemeenteraad in kennis te stellen van dit besluit”. Het was dus geen politiek gevoelig dossier dat in de raad behandeld moest worden.

Het liep anders. De buren maakten wel degelijk bezwaar tegen een moskee die niet twee maal maar vier maal zo groot werd. Er werd wel degelijk overlast verwacht (die was er nu al) en dat werd tijdens de inspraak ronde ook uitgebreid toegelicht.

Geschrokken door de weerstand kondigde wethouder Hans Krieger (VVD) nieuw onderzoek aan en gesprekken met de buurt, wethouder Gerard Ram (VVD) had de commotie niet verwacht en nodigde de raad uit het zelf dan maar politiek gevoelig te verklaren. In het najaar komt de zaak in de raad. Uit de raad van 17 juli:

De eerste uitbreidingsplannen van de moskee dateren uit 2013. In 2016 werd de omgevingsvergunning aangevraagd.

Raadsleden worden uitgenodigd “om nader kennis met elkaar te maken” waarna een presentatie over de bouwplannen van de moskee wordt gegeven. Na een korte rondleiding wil het bestuur vragen over de bouwplannen beantwoorden.

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *