Extra belasting Zaanse Schans naar 1 april

De voltallige coalitie – VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA, CU en ROSA – gesteund door oppositiepartijen SP, PvdD, Fractie Hotaman en Denk vraagt via een amendement om de invoering van de retributie-belasting op de Zaanse Schans uit te stellen tot 1 april 2020.

Het college wilde aanvankelijk dat de belasting van 25 cent per verkocht kaartje op 1 januari in zou gaan.

De indieners van de motie dringen er bij het collega op aan om samen met de Stichting Zaanse Schans:

“op korte termijn een voorstel aan de raad te doen over het inrichten van een bestuursmodel dat rollen en verantwoordelijkheden scheidt, onafhankelijk en zonder belangenverstrengeling is samengesteld en alle belangen op de Schans in evenwicht brengt”

Dat voorstel willen ze uiterlijk op 30 maart 2020 binnen hebben, daarin moet ook een “duurzaam exploitatiescenario in plaats van een verdienmodel met bijbehorende opbrengsten voor de gemeente inclusief een uitvoeringsplan” zijn opgenomen. Deze opbrengsten moeten in de plaatst komen van de € 800.000 die de gemeente via de retributie wilde binnenhalen.

De indieners willen de “uitvoering van de genoemde stappen te laten begeleiden door een onafhankelijke procesbegeleider”. Dat zou dan begeleider / onderzoeker / bemiddelaar nr. zoveel worden. De eerste gesprekken leden schipbreuk waarna oud-informateur Eric van der Burg het probeerde, opgevolgd door oud Commissaris van de Koning Johan Remkes en de Groningse hoogleraar Goos Minderman.

DZ, POV, LZ en PVV tekenden niet mee, zij willen de retributiebelasting geheel van de baan.

Een ‘amendement’, anders dan een motie, is geen verzoek maar een voorstel om een regeling te wijziging. Er zit voor wethouder Munnikendam niks anders op dan het voorstel uit te voeren als het wordt aangenomen. Op de regeling was al veel kritiek. De verwachte opbrengst was slecht onderbouwd en de te maken kosten werden niet concreet gemaakt. Die kosten beloofde Zaanstad vrijdag openbaar te maken, dat lukte niet waarop maandag de deadline werd.  Ook vandaag zijn de kosten echter nog niet door Zaanstad openbaar gemaakt.

De bal ligt niet alleen bij de gemeente maar ook bij alle partijen op de Zaanse Schans zelf die er nu ook gezamenlijk uit moeten komen. De Zaansche Molen formuleerde al een aantal mogelijke opties, waaronder een nieuwe ‘all inclusive ‘ kaart.

Gister schreef De Orkaan al over het op handen zijnde uitstel.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *