Alleen vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn, worden niet neergeschoten, worden niet teruggefloten… de kraanvogel als symbool van vrede, de vredesduif die subtiel een plek heeft gekregen in het logo van het 4 en 5 mei comité…

Zelfs de Kelten al zagen dat vogels de vertegenwoordiging waren van de vrijheid.

Wethouder Dick Emmer ziet dat niet. In zijn brief aan de gemeenteraad schrijft hij:

‘Het welzijn van dieren is geen toetsingscriteria en/of weigeringsgrond in het kader van de APV’.

Ook kan het best zijn dat de gemeente in de Nota Dierenwelzijn schrijft ‘Geen vergunning voor afsteken van vuurwerk bij evenementen in broedseizoen’, maar dat is:

‘in dit kader geen toetsings- of weigeringsgrond, de hogere wetgeving gaat voor op lagere wetgeving en/of gemeentelijk beleid.’

Vuurwerk is vrijheid. En dat gaan we straks eens flink laten horen in ’t Veldpark. Daarnaast begint morgen -6 mei- pas de Nationale Vogelweek dus ze moeten niet piepen.

ROSA en de Partij voor de Dieren hebben er tot op dit uur alles aan gedaan om een meer gewogen of beter onderbouwde beslissing van Zaanstad te krijgen over de knallende 5 mei-viering in het broedseizoen, maar wij vrezen dat zij –en daarmee de vogels- het onderspit gaan delven.

Vuurwerk vol vreugde voor ’t volk in een park -vol vogels met verse kuikens, of vogelouders die er alles aan doen om de eieren in hun nest lekker warm te houden zodat de aandoenlijk lelijke inhoud genoeg levenskracht heeft om zich met het snaveltje een weg naar buiten te prikken naar de vrijheid- is de manier waarop Zaanstad de vrijheid viert.

Mocht er vandaag nog iets te melden zijn, dan melden wij ons.

foto vogelopvang