Fietsersbond: bezwaarprocedure fietsroute Zaanbrug is ‘een farce’

De Fietsersbond Zaanstreek vindt de voorgestelde fietsroute bij de tijdelijke Zaanbrug in Wormer ‘gevaarlijk’, de bond heeft daarom bezwaar aangetekend tegen het besluit.

De route wordt eind juli in gebruik genomen. Het bezwaar van de Fietsersbond wordt behandeld op… 6 september. Daarna kan het nog weken duren voordat er een uitspraak is. “Het maakt de bezwaarprocedure tot een farce” aldus Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond.

De bezwaren van de bond zijn gericht tegen het verleggen van de Lassiestraat-oversteek bij de rotonde Unieplein. Die moet richting Zaan opschuiven, ook hebben fietsers daar geen voorrang meer, “om de doorstroom van het autoverkeer te verbeteren.”

Het is onlogisch volgens de Fietsersbond omdat de nieuwe situatie afwijkt van de ‘gangbare vormgeving’, fietsers hebben bij drie van de vier oversteken voorrang, alleen bij deze niet (maar dat hadden ze dus wel). “bovendien wordt het een gevaarlijke oversteek, omdat er bij deze oversteek geen rustpunt gemaakt kan worden.”

Onder het plaatje van de nieuwe situatie. Die gaat dus gewoon door omdat er voor eind oktober geen uitspraak wordt verwacht. Lees hier het bezwaar van Fietsersbond.

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Rob Wolvers

  Wegbeheerders zitten al jaren in hun maag met de vormgeving van rotondes. Moeten fietsers op de rotonde of op een vrijliggend fietspad langs de rotonde? Hoe breed moet zo’n fietspad dan zijn en hoe zijn de zichtlijnen (ter voorkoming van dodehoekongevallen)? En gaan fietsers nu wel of niet mee in de voorrang?

  V.w.b. dat laatste is lang geleden al de afspraak gemaakt dat binnen de bebouwde kom fietsers in elk geval meegaan in de voorrang en buiten de kom eruit gehaald worden. Alleen, niet alle wegbeheerders volgen die afspraak en v.w.b. de vormgeving zijn wegbeheerders heel creatief in het bedenken van eigen varianten, die vaak weer met veel borden uitgelegd worden aan weggebruikers. Maar dat geeft eerder afleiding en verwarring dan duidelijkheid.

  Vanuit CROW worden overigens wél ontwerprichtlijnen aangeboden. Het Ministerie van Infra heeft ook al een paar maal benadrukt dat wegbeheerders die richtlijnen moeten volgen. Dat komt de duidelijkheid en de veiligheid ten goede.

  Maar nu gaat Wormer, als enige in Nederland, een rotonde inrichten waar fietsers op 3 poten *in* en op 1 *uit* de voorrang zijn en om die variant uit te leggen wordt er een woud aan borden geplaatst.

  Afleiding en onduidelijkheid dus verzekerd.
  Ongevallen waarschijnlijk ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *