De Fietsersbond Zaanstreek vindt het kruispunt bij de Watertoren in Assendelft (N246, Vaartdijk, Communicatieweg) gevaarlijk en onoverzichtelijk. Ze pleit bij de Provincie voor snelheidsverlaging, verkeersdrempels, een breder en verhoogd fietspad en een ‘rammelstrook’.

Volgens de bond hebben daar diverse aanrijdingen plaatsgevonden waarbij fietsers slachtoffer zijn geworden.

De Fietsersbond stelt dat de N246 een druk bereden provinciale verbindingsweg is en dat rondom dat kruispunt veel verschillende snelheidsregimes gelden. De N246 is zelf ‘overwegend’ 80 km’ in de bocht in de Vaartdijk geldt een 50 km advies en vanuit de richting Westzaan is 70 het maximum. Op de Communicatieweg Oost (ook druk) is het weer 60 km/u.

“Op deze kruising komt veel verkeer uit diverse richtingen bij elkaar. Dat maakt het complex en leidt tot grote taakbelasting voor verkeersdeelnemers.”

En dan is het daar ook nog eens een wirwar van wegmarkeringen, belijning en bebording, “een duidelijke weginrichting met een minimum aan borden en belijning draagt bij aan meer veiligheid.”

Fietspad te smal

Naast de N246 loopt een (bromfiets)pad met voorrang voor fietsers en bromfietsers is. Dat tweerichtingsfietspad is volgens de bond “overigens veel te smal volgens landelijke en provinciale richtlijnen. (Brom-) fietsers hebben op kruisvlakken nauwelijks ruimte om verkeersfouten van derden op te vangen. Kort gezegd: ze kunnen geen kant op.”

Tweerichtingsbromfietspaden zijn op kruispunten onveiliger stelt de Fietsersbond: “automobilisten hebben immers de neiging maar naar één kant te kijken en zien fietsers uit onverwachte richting ‘over het hoofd’.”

Verlaag der snelheid

De Fietsersbond doet de volgende aanbevelingen:

  • Verlaag de snelheid fors op de N246 en de Communicatieweg
  • Plaats voor de kruising verkeerskussens op de Communicatieweg om de snelheid te verlagen.
  • Verbreed het fietspad conform richtlijnen
  • Plaats de blokmarkering óp rijbaan en niet op fietspad.
  • Leg het fietspad verhoogd aan (kruisend en afslaand autoverkeer wordt dan gedwongen langzamer te rijden, waardoor bestuurders meer tijd hebben verkeerssituatie goed te bekijken)
  • Maak de bocht op vanaf de N246 naar de Communicatieweg krapper door middel van het aanleggen van belijning en een rammelstrook. Hierdoor komt de automobilist rechter voor de kruising en heeft daardoor een beter zicht op het fietspad.
  • Kijk ook eens goed naar de plaatsing van borden en lichtmasten.

De hele brief naar de Provincie is hier te lezen.