Bij de herinrichting van de Havenstraat zijn zes fietssluizen gepland. Geen goed idee volgens de Zaanse Fietsersbond.

Een fietssluis is een stukje fietspad dat door een verhoogd eilandje van de weg is afgescheiden.

De stukjes fietspad worden 1,60 m breed waardoor fietsers die naast elkaar fietsen worden gedwongen achter elkaar te fietsen. Het afremmen van auto’s geeft hinder voor fietsers volgens de bond.

Bij gladheid wordt niet gestrooid op het fietsgedeelte. Bij de kruising Havenstraat/Helsingborgstraat komt geen sluis maar een plateau.

De obstakels zijn gevaarlijk volgens de Fietsersbond.

De verhoogde eilandjes met afgeschuinde randen, kunnen tot eenzijdige ongelukken leiden. Naast de eilandjes blijft er een te smal wegvak van 3,50 m breedte over. Als daar een fietser rijdt is de mogelijkheid reëel dat hij door een tegemoetkomende auto opzij gedwongen wordt, zeker als het om twee naast elkaar rijdende fietsers gaat. En daaruit kunnen ongelukken voortkomen.

fietssluis