Fietsersbond: Wormerland misleidt publiek over ongeval Enge Wormer

De Fietsersbond Zaanstreek vindt dat de gemeente Wormerland, met name wethouder Frans Saelman, de publieke opinie misleidt.

De wegmarkering die tot een ernstig ongeval leidde op 20 december is helemaal niet geplaatst “in overleg met de Fietserbond”.

In tegendeel, aldus Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond Zaanstreek. De bond heeft de gemeente juist gewaarschuwd dat de blokken een dergelijk ongeluk tot gevolg zou kunnen hebben. Ze vroegen dan ook om de blokken weg te halen.

De Fietsersbond vraagt het college dan ook dringend het persbericht over het ongeval door de betonblokken op de Enge Wormer Ringdijk te rectificeren.

De Fietsersbond:

In haar persbericht van 21 december probeert het College de publieke opinie te misleiden door te suggereren dat de blokken in overleg met de Fietsersbond zijn geplaatst. De gemeente verzwijgt daarbij dat wij hen eerder hadden gewaarschuwd voor een dergelijk ongeluk en hadden verzocht om het verwijderen van de blokken. Daarnaast bagatelliseert uw College in het persbericht het aantal incidenten.

In het persbericht wordt gesteld: “De betrokken bewoners hebben lange tijd verzocht om de verkeerssituatie aan te passen. Uiteindelijk zijn in overleg met hen en de Fietsersbond verkeersmaatregelen genomen.” Het persbericht spreekt niet van ‘de’ verkeersmaatregelen maar de suggestie wordt wel gewekt dat die blokken in overleg met de Fietsersbond zijn geplaatst. Zoals uw College ook wel weet, is dit pertinent onjuist.

Het tegenovergesteld is het geval. Nadat we de blokken hebben ontdekt, hebben we als Fietsersbond op 7 december onze zorgen per brief kenbaar gemaakt aan de gemeente Wormerland. De risico’s die wij noemden vindt u in de brief in de bijlage. Tevens vindt u in de brief de alternatieven die wij hebben aangedragen om de weg daar veiliger te maken.

Uw wegbeheerder gaf in een reactie dezelfde dag toe dat de oplossing niet volgens de richtlijnen is maar dat hij wel goed functioneert. Hij gaf aan dat als er in de toekomst klachten zouden komen ze dat dan serieus zouden gaan onderzoeken, maar de situatie bleef zoals die was. Uw gemeente liet de blokken liggen.

Zoals u bekend is, gebeurde helaas eergisteren waar wij op 7 december al voor waarschuwden. Een wielrenner is over de blokken gevallen en is daarbij ernstig gewond geraakt! Wij zijn erg boos dat Wormerland onze waarschuwing in de wind heeft geslagen.

Daaroverheen komt dan nog dat incomplete en onzorgvuldige en daardoor manipulatieve persbericht. Wij hebben de verantwoordelijke wethouder op 21 december per email met klem verzocht het persbericht te rectificeren. Wij hebben echter niets van de wethouder vernomen.

Wij verzoeken u uw College alsnog te bewegen haar verantwoordelijkheid te nemen en niet af te schuiven op de Fietsersbond en dat kenbaar te maken door het persbericht alsnog te rectificeren op de wijze die wij aan de wethouder hebben voorgesteld.

fietspad enge wormer

De brief van de 7e laat inderdaad weinig ruimte voor twijfel: “Het risico is reëel dat een fiets de zo’n blok raakt en daarbij valt.” en “De fietsstrook is veel smaller dan de CROW-richtlijn voorschrijft.” Bovendien vraagt ze nadrukkelijk om “het verwijderen van de witte blokken, eventueel te vervangen door Geschilderde 3D-blokken in een witte doorgetrokken streep.”

Wethouder Frans Saelman (VVD) is om commentaar gevraagd. Hij laat weten dat “de zaak nog in onderzoek is” en dat de afdeling communicatie vanaf maandag (28 december) “verdere informatie an verstrekken.

Deel dit artikel:

37 reacties

 • Eline Kleibrink

  Dit is geen weg voor doorgaand snelverkeer, de Enge Wormer zou afgesloten moeten worden voor snelverkeer dat snel naar de autosnelweg wil. Afslaan van de Leeghwaterweg vanaf de snelweg naar de Enge Wormer en vanuit de Enge Wormer richting snelweg zal al een hoop schelen en het echt een stukje veiliger en aangenamer maken voor wandelaars, fietsers en ruiters

 • Henk Luijt

  Als het gaat sneeuwen dan zie je die blokken al helemaal over het hoofd, ook als automobilist.

 • Mieke

  Ik ben er ook tegenaan gereden met mijn fiets en bijna gevallen! Levensgevaarlijk! Zeker als het donker is en als er sneeuw ligt inderdaad.zo snel mogelijk verwijderen, gemeente Wormerland en je blunder toegeven!

 • anoniem

  18 verkeersdrempels over een heel klein stukje weg. witte blokken voor een stukje fietspad. ronduit belachelijk. heeft dit iets te maken met het gefrustreerde oude mannetje die daar woont?
  zelf gebruik ik de dijk niet meer. helaas. ik kan me voorstellen dat bewoners deze oplossing ook niet echt waarderen.

  • Wietse

   Laten we vooropstellen dat niemand dit vreselijke ongeluk zo heeft gewild. Fietsersbond niet, de bewoners niet, en gemeente niet! De fietsersbond, en de bewoners hebben echter wel actief gestreden voor het fietspad op, in plaats van onderin de dijk. De bewoners omdat ze “geen snelweg” op de dijk willen. De fietsersbond vanwege zicht op cultureel erfgoed en polders en een mogelijk onveilige situatie waar het verkeer weer bij elkaar zou komen. Het soort idiote maatregelen als drempels in onverlichte bochten, blokjes op de weg zie ik als een wanhoopspoging de grootste schreeuwers tevreden te stellen, en de automobilist/forens te weren naar andermans achtertuin. De gemeente blijft eindverantwoordelijk, maar ik vind dat er ook door de fietsersbond en bewoners wel even mag worden nagedacht in hoe ver ze willen gaan voor hun eigen belang. Want deze wegindeling is bepaald niet uit de lucht komen vallen.

   • sonja

    Natuurlijk heeft niemand dat vreselijke ongeluk gewild maar met de opmerking dat deze wegindeling niet uit de lucht is komen vallen, suggereer ook jij dat de gemeente die blokken in overleg met Fietsersbond heeft neergelegd. Zeer kwalijk. Ik raad je aan het persbericht van Wormerland te lezen. Je zult constateren dat Wormerland inmiddels haar persbericht heeft gerectificeerd. De Fietsersbond staat niet meer genoemd. De Gemeente kon haar insinuaties richting Fietsersbond niet hard maken.
    De vrijwilligers van de Fietsersbond gaan niet voor eigen belang maar steken hun vrije tijd in het algemeen belang van verkeersveiligheid en mobiliteit. Om de Fietsersbond te betitelen als schreeuwers is al helemaal van de zotte.
    Daarnaast ben je nogal selectief en niet compleet in het vermelden wat de Fietsersbond gehad zou willen hebben.

    Overigens mag jij wel eens even gaan nadenken wat dit alles betekent voor de inspraak in Wormerland als het College van B&W haar eigen fouten probeert af te wentelen op insprekende burgers of organisaties.

    • Wietse

     Hey Sonja, ik suggereer niet dat die blokken daar op advies van de fietsersbond zijn neergelegd, als het aan jullie had gelegen was die dijk een fietspad zonder auto’s. Ik suggereer wel dat mede op jullie advies er voor een variant is gekozen die tot dit soort foute maatregelen leidt. Je focust steeds op die blokken, dat is echter niet de enige maatregel niet volgens CROW. Bovendien heb je het over het algemeen belang, dat zijn dus naast fietsende bejaarden en bewoners ook fietsende scholieren, hulpdiensten, meisjes met een paard, forensen, motorrijders etc. Als dagelijks gebruiker van die dijk heb ik gewoon moeite met de gekozen optie, omdat deze naast onwijs oncomfortabel ook gewoon levensgevaarlijk is. Ik had me daar overigens redelijk bij neergelegd, totdat de fietsersbond een potje begon te zwartepieten en advies ging geven over schadeclaims naar de gemeente. En voor de volledigheid, hier minder selectief:

     http://zaanstreek.fietsersbond.nl/knelpunten/bartelsluis#.Vn_go_nhCUk

     • sonja

      Jij zegt dat de Fietsersbond begon te ‘zwarte pieten’? Heb je het nieuws wel gevolgd?

      Vooraf ter verduidelijking en voorkoming van misverstanden: Het cursief geschreven stuk hierboven was een email aan de gemeenteraadsleden. Niet aan het College van B&W.

      feit 1: De bond heeft niets te maken met het neerleggen van die blokken. Zie rectificatie persbericht Wormerland
      feit 2: We signaleerden de blokken op 6 dec en hebben direct naar Wormerland gereageerd en gewaarschuwd via formele brief op 7 dec.
      feit 3: De gemeente heeft diezelfde dag per email gereageerd dat zij vooral complimenten kreeg en pas verder ging onderzoeken als er klachten zouden komen.
      feit 4: Na het ongeluk deed Wormerland het persbericht uitgaan waarin gesuggereerd werd dat de blokken in overleg met ons en bewoners waren geplaatst. WIJ KREGEN DUS DIE ZWARTE PIET!
      feit 5: Wij hebben buiten de publiciteit om zowel wethouder als raadslid per email gevraagd direct het persbericht te rectificeren
      feit 6: Daar werd door de wethouder niet op gereageerd.

      Hoe kom je er bij dat de Fietsersbond advies heeft gegeven m.b.t. schadeclaims???? Wij hebben uit de krant gelezen dat de families onze brief van 7 december willen gebruiken. Meer weten wij ook niet van schadeclaims. je bent aan het zwartepieten. Hou je aan de feiten.

      Op het moment dat de Fietsersbond volkomen onterecht de ‘zwarte piet’ met betrekking tot de 2 ongelukken toegespeeld kreeg en de wethouder niet reageerde, kon de bond niet anders dan de raadsleden bovenstaande brief sturen. De Raad is immers het hoogste orgaan in de gemeente en controleert het College.
      Jij probeert om een of andere reden het ongeluk en de nasleep er van groter te maken en te betrekken op het totale plaatje waar jij de FB dan ook weer verantwoordelijk voor stelt.
      Natuurlijk spelen er veel verschillende belangen en moest de gemeente keuzes maken met betrekking tot het totale plan. Daar hebben wij ook alle begrip voor. Verschrikkelijk jammer dat het in de uitvoering van een detail zo mis is gegaan.

   • Rob

    Ik fiets veel op deze weg en ik vind het niet bijzonder gevaarlijk of onaangenaam. Ook niet in de spits. Dat er bij tijd en wijle hard gereden wordt zal ik niet ontkennen, maar hard rijden is niet hetzelfde als gevaarlijk rijden. Wat vooral van belang is dat bij inhalen er voldoende ruimte in acht genomen wordt door passerende automobilisten en doorgaans is dat wel het geval.

    Wat bovenal voorop staat bij een andere weginrichting is dat er een verbetering van de verkeersveiligheid moet zijn. Welnu: vonden er veel ongevallen plaats op die weg of was er vooral sprake van een perceptie? Nu er in één week tijd 2 zware ongevallen hebben plaatsgevonden staat in elk geval buiten kijf dat de toegepaste constructie aanzienlijk meer gevaar opleverde dan de bestaande inrichting. Daar heeft de Fietsersbond vooraf en tijdig tegen gewaarschuwd.

    Dit had voorkomen kunnen worden. De gemeente heeft als wegbeheerder namelijk een constructie bedacht die ingaat tegen alle adviezen van o.a. het CROW. De minimale breedte voor een fietspad in enkele richting behoort 2 meter te zijn. Het gebruik van opstaande trottoirbanden of betonblokken wordt al jaren afgeraden omdat die zeer gevaarlijk zijn. Die informatie is bij de gemeente bekend.

    Het is niet netjes een andere organisatie aan te spreken op verantwoordelijkheid die in de eerste plaats bij de gemeente ligt.

   • Hans Mandjes

    Waarom worden Fietsersbond en bewoners beticht van eigen belang. Ik fiets regelmatig over de dijk en altijd weer word je door automobilisten weggedrukt in de berm. En ja ik ben inwoner van Wormerland en ik vind dat de Engewormerringdijk z.s.m. voor doorgaand verkeer moet worden afgesloten. Alleen voetgangers, fietsers, paardrijders en bestemmingsverkeer moeten nog toegang krijgen op de dijk.

 • Wietse

  Feit: Als de democratie zijn werk had kunnen doen zonder verstoring van one issue lobbyclubjes als de Fietsersbond en bewoners dan had het fietspad onderin de dijk gelegen zoals de gemeente en hoogheemraadschap voorstelden. Geen blokjes nodig, en ook geen andere hindernissen, veiliger voor scholieren. Win,win enzo. En ben jij soms je fb post vergeten? Begint met; ‘deze meneer of zijn familie maakt een grote kans op schadevergoeding, omdat de Fietsersbond’… Succes verder met de Fietsersbond!

  • Valentijn

   Dat is een heel fraaie opmerking, “als de democratie zijn werk had kunnen doen zonder verstoring van lobbyclubjes”. Een democratie zonder lastige vragen, ik neem aan dat je zelf de ironie er ook wel van inziet?

   • Wietse

    Oh maar ik heb het niet over lastige vragen Valentijn, want daar ben ik hartstikke voor!

    De fietsersbond heeft zich in de discussie gemengd op verzoek van de VBE en stelde geen lastige vragen, maar gaf adviezen, kennelijk zonder zich te verdiepen in de situatie ter plaatse.

    Zie http://engewormer.nl/uncategorized/89/#more-89

    Letterlijk uit de woordelijke samenvatting te lezen op besluitvorming.wormerland.nl moeten de raadsleden op moment van beslissen nog opzoeken wat het verschil is tussen een fietsstrook en fietssuggestiestrook, en is er veel te zwaar geleund op het advies van de fietsersbond, en daar zijn kennelijk na klachten van omwonende zelf nog wat betonblokken bijverzonnen.

    Dat is mijns inziens het gevaar van dit soort one issue lobbyclubs op (vooral lokale) politiek, ze hebben een veel te grote invloed en benadelen de zwijgende (werkende) meerderheid.

    Nu zitten we na investeren van tonnen gemeenschapsgeld met een weg, waar de veiligheidssituatie voor fietsers wezenlijk niet veranderd is, maar de situatie voor andere, weggebruikers (meerderheid) wel verslechterd.

    Verder wat de burgemeester zegt.
    https://www.wormerland.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=2048&mNwc=22

  • Theo

   Ook de automobilisten hebben hun lobbyclubjes, zoals de ANWB, de RAI, TLN. Zo lezen we elk jaar weer opnieuw hoeveel die files nu weer hebben gekost. Als fietser ben ik ook dagelijks zo’n 20% van mijn reistijd kwijt aan oponthoud door autoverkeer en stoplichten. Kan ook op honderden miljoenen per jaar komen voor alle fietsers bij elkaar.
   Feit: U kiest een route die ongeschikt is voor de hoeveelheid autoverkeer die daarop zit en daarvoor ook nooit geschikt kan worden door ruimtegebrek op de dijk.
   Feit: de gemeente kiest voor halfslachtige oplossingen die u als automobilist het gevoel geven dat u nodeloos benadeeld wordt.
   Feit: U begrijpt zelf verdomde goed dat u daar eigenlijk niet hoort te rijden, maar die files op de wel gewenste route…
   Feit: De grootste onveiligheid ontstaat wanneer vorm en functie van een weg niet passend zijn. De gemeente heeft zichzelf in die situatie gemanouvreerd.
   Feit: U bent wel een deel van het probleem, en zeker niet van de oplossing.
   Feit: Als fietser gepasseerd worden door een auto met een snelheidsverschil van 50 km per uur of meer op een meter afstand mag dan “veilig” zijn in 99.99% van de gevallen, je krimpt toch elke keer weer in elkaar.

   • Klaas

    Dat heeft Theo goed verwoord.
    Nog een paar extra feiten:
    Feit: Een auto is een moordwapen.
    De meeste automobilisten realiseren zich dat pas als het te laat is.
    Feit: Er zijn tegenwoordige genoeg alternatieve voor een milieu onvriendelijke auto.
    Zoals bijvoorbeeld een elektrische fiets of een ligfiets of een velomobiel.
    Met deze vervoersmiddelen kun je makkelijk 30km of meer woon/werk afstand overbruggen.
    Mocht je het fysiek niet kunnen, dan zijn er nog altijd elektrische brommers.

   • Wietse

    Met als enig verschil wel dat die clubs zich niet hebben gemengd in de lokale besluitvorming, en al zeker niet met als feit vermomde meningen.

    • Theo

     Feit: de RAI roeptoetert ook maar wat meninkjes rond. Zo heb ik, het is al weer een poosje geleden, een bezwaarprocedure bij de reclamecodecommissie tegen de RAI gewonnen. Ze konden op geen enkele manier hun claim onderbouwen (“de automobilist is de melkkoe van de overheid”). Het lukte mij zelfs op de achterkant van een envelop die claim totaal onderuit te halen.
     Lekker gemakkelijk: Op landelijk schaal vanalles roeptoeteren (“er zijn veuls te veuls files en dat kost ons miljoenen”), krijg je vanzelf partijen die daar vanuit electorale overwegingen hun oren naar laten hangen. De betsuurlijke gevolgen daarvan zijn op vele plaatsen en wegniveaus terug te vinden. Maar als het tot lokale problemen leidt buiten het snelwegennet dan horen we daar nooit meer wat over van die clubs.

     • Wietse

      Het ging om een eenzijdig ongeval met een fietser, een direct gevolg van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van protest tegen auto’s op de Engewormerringdijk. We kunnen lang lullen en kort lullen, maar de discussie gaat helemaal niet over de veiligheid van de fietser, die gaat gewoon over het wegtreiteren van automobilisten met als bijkomend voordeel veiliger fietsen. Blij dat dat nu helder is! Succes gewenst bij de volgende verkiezingen in forensendorp Wormer!

     • triest

      Als het geen melkkoe zou zijn werden toch ook alle opbrengsten gebruikt waar ze vandaan kwamen?
      Ligt er misschien ook aan wat jouw definitie van melkkoe is.

 • bewoner

  Ik heb begrepen dat de wielrenner helaas overleden is. De fietsersbond heeft volkomen gelijk. Noch de FB noch de bewoners noch enige belangenvereniging heeft gevraagd om deze blokken. Die zijn kennelijk op initiatief en zonder enig overleg met derden door de gemeente geplaatst. De blokken zijn daags na het ongeval verwijderd. De gemeente heeft een een overzicht gehad met meer dan 40(!) ongelukken de laatste paar jaar. De gemeente wil niet aan bestemmingsverkeer. Daarom (en niet omdat de bewoners dat wilden) is gekozen voor drempels enz. Drempels die overigens nauwelijks helpen om het veel te drukke en snelle verkeer te weren. De Engewormer wordt door het autoverkeer bijna alleen gebruikt als doorgaande route met alle gevolgen van dien. Dit terwijl er prima alternatieven zijn.

 • Wietse

  Dan nodig je van harte uit even uit te leggen wat de alternatieven zijn!
  Welke mensen, aan welke route moeten die 4000 auto’s volgens de bewoners en fietsersbond dan verwerken? Hoeveel extra kilometers en reistijd (brug open is 10 minuten) moeten de forensen over hebben voor het woongenot in de Engewormer?

  En dan nog dat argument van die ongelukken…
  Zijn die ongelukken nou niet juist het gevolg van dat die weg nooit is aangepast aan het gebruik omdat de bewoners en fietsersbond etc.

  Er hoeft wat mij betreft geen snelweg te komen, al kan dat trouwens prima door natura 2000 gebied, kijk maar naar de A8. Gewoon een beetje geven en nemen, en niet steeds op de achterste benen als je gevraagd wordt een klein deel (4000 vs 12000 Zaanbrug) van de last te nemen die de welvaart, en een groeiend dorp in metropolitan area Amsterdam nu eenmaal met zich meebrengt.

  De bewoners hebben reeds gekregen, 60 ipv 80, drempels, stoplichten, een fietsstraat.

  Als het echt te doen is om verkeersveiligheid dan moet die weg gewoon tweebaans met vrijliggend fietspad, of afgesloten voor autoverkeer, met alle gevolgen voor de rest van het dorp.

  • bewoner

   De alternatieven zijn de wegen die daar ooit speciaal voor zijn aangelegd. Er zijn berekeningen aan de gemeente, politiek en HHNK gegeven waaruit blijkt dat de route door de EW (qua tijd) de langzaamste (!) is voor een forens. En zelfs als je er iets langer over zou doen (hetgeen dus niet zo is); is dat zo erg?
   Voorts; de weg door de EW mag en kan niet aangepast worden naar een 2 baans weg (daar zijn talloze technische en wettelijke redenen voor). Door de FB en de bewoners het verwijt te maken dat zij de oorzaak zijn van de ongelukken getuigt van weinig kennis van zaken en is voor het overige nergens op gebaseerd. De bewoners hebben de drempels e.d. niet gevraagd. Die zijn “opgedrongen” door de gemeente/HHNK. Dat bleek volgens hen voorlopig de enige oplossing en daar mochten de bewoners enz iets van vinden. De bewoners en de bedrijven in de EW vinden het niet normaal dat er inmiddels in slechts een paar jaar meer dan 50 (!) ongelukken zijn geweest. De reden is simpel; er rijden te veel auto’s, te snel op een weg(getje) dat daar niet voor geschikt is. De weg is officieel een erftoegangsweg en geen snelweg om forensen aan en af te voeren naar en van de snelweg. Het lijkt mij dat de bewoners een volstrekt legitiem standpunt innemen dat er iets aan deze situatie moet worden gedaan. Ik weet niet waar u woont, maar ik kan mij niet voorstellen dat u het prettig zou vinden als er in een paar jaar tijd bij u in de straat meer dan 50 (ernstige) ongelukken plaatsvinden. En ik kan u verzekeren; ook met deze drempels e.d. zijn we nog lang niet van de ongelukken af. Ik wens u een gezond en veilig 2016 maar om dat te garanderen raad ik u aan de EW te mijden.

  • Rob

   Een alternatief is: niets doen. Als er geen mogelijkheid is om een fietspad (fietsvoorziening, of wat dan ook) aan te leggen volgens alle bekende adviezen en richtlijnen dan is het beter een situatie te laten zoals die is.

   Over welke gevaarzetting hebben we het namelijk? Een lijst van 40 blikschade-ongevallen zegt niet zoveel. Tussen 2006 en 2013 hebben zich in de Enge Wormer in elk geval geen dodelijke ongevallen voorgedaan (http://www.nu.nl/files/datajournalistiek/graphics/doorzoekkaart/dodelijkeverkeersongelukken/verkeersongevallen.html), dankzij de aanpassing die de veiligheid moest garanderen staat de teller nu al op één (en dat hadden er twee kunnen zijn als die gescheurde milt niet tijdig was onderkend). Een verbetering was dat dus niet.

   Overigens had men wel een alternatief kunnen toepassen: ter plekke van de blokken de belijning vervangen door geschilderde 3-D blokken, zoals de Fietsersbond heet voorgesteld. Ook die helpen om de snelheid eruit te halen.

   Voor het overige dient de Enge Wormer natuurlijk zoveel mogelijk te blijven zoals die is: een stiltegebied. Ook metropoolregio’s hebben stiltegebieden nodig. Voor automobilisten bestaat het alternatief van de Zaanbrug en de CLausbrug.

 • Wietse

  Ik woon in Wormer, werk in Amsterdam en gebruik al 15 jaar die route, soms zelfs met de fiets! Inderdaad is hij buiten de spits langzamer (na invoering 60, 30 zone zeker) in de spits juist niet. De andere route over de Zaanbrug kan niet veel meer auto’s aan, en staat regelmatig vast tot Noppes. De route Clausbrug waar in de jaren 80 ook fel protest over was is per dag ruim 7 km extra fijnstof uitproesten. De ongelukken vallen doorgaans wel mee, een groot deel van wat u ernstige ongelukken noemt zijn auto’s met wat blikschade of gewoon de dijk afgereden. Er wordt wat aan u omstandigheden gedaan, stoplichten, drempels, fietssluis, 60, 30 nu zelfs een wolfsrakbrug, iedere keer weer, maar op gegeven moment moet het ook eens over zijn. We rijden er niet om jullie te pesten, integendeel! Handhaven lijkt me een goed plan, extra remmende maatregelen leveren juist een gevaar op zoals we hebben kunnen zien. Ik zal mijn best doen de route zoveel mogelijk te vermeiden, als jullie beloven niet zo egoïstisch te doen en half activistisch Nederland mobiliseren om ONZE raad te beinvloeden. Ondanks alles, fijne jaarwisseling en tot volgend jaar!

  • Rudolf

   Sorry Wietse,

   Wie zijn er egoistisch ?
   Zelfs als er doden vallen ????

   Het lijkt mij eerlijk gezegd, dat als er nog steeds “blikschade” is, er nog niet genoeg snelheidsbeperking is. Behalve “blik” rijden er ook kinderen rond. Zoals je weet kunnen kinderen nog wel eens onverwachte dingen doen, en daar hebben automobilisten rekening mee te houden. Dan zou ik het advies willen geven, vertrek op tijd, en doe wat galanter.
   Helaas is dit advies aan dovemans oren gericht, vandaar drempels, en vandaar Activisme.

   Groet
   Rudolf

   • Wietse

    Nee, ik ben helemaal voor een goede oplossing, maar dan voor iedereen! Niet alleen de bewoners van de Engewormer. Je doet nu net of ik niet galant doe, of te laat vertrek, maar ik ga echt gewoon maar naar mijn werk. Om met mijn belastingafdrachten bij te dragen aan de algemene middelen die juist die prachtige polder mogelijk maken. Ik vind die dode echt verschrikkelijk! Net zo verschrikkelijk als dat nu ineens niemand weet hoe dat nu zo gekomen is.

 • Wietse

  Oja, hoe die fietssluis (in welke vorm dan ook) er gekomen is… Dat was dus een aanbeveling van veilig verkeer Nederland. Dit valt te lezen in de stukken op besluitvorming.wormerland.nl De Vvn is er samen met Zaan en dijk, en de tegen alles behalve de seniore Fietsersbond, door de vbe bijgehaald, zoals nog te lezen is op Engewormer.nl. Daarmee suggereer ik geen schuld of verantwoordelijkheid, maar het geeft wel te denken of al die lobby nu wel zo’n goed idee is gezien de situaties die dit nu heeft opgeleverd.

 • Wietse

  Een aanbeveling overigens in het concept advies op variant 2, de niet gekozen variant, een fietspad onderin de dijk. Waar je dus ook geen last had gehad van auto’s die andere verkeersdeelnemers wegdrukken. Beste Hans. Waarom kunnen we gewoon niet samen delen, zonder direct een ander te benadelen. Automobilisten lijken de belichaming van het kwaad tegenwoordig. Hoe verplaatsen de mensen in de Engewormer zich? Misschien moeten we anders het hele dorp autovrij maken, wel zo eerlijk.

 • Klaas

  Ongelovelijk. Ik ben totaal verbijsterd. De gemeente moest zich diep schamen.
  Hoe kun je zoiets vreselijk gevaarlijks bedenken.
  Diegene die dit bedacht heeft moet op non-actief worden gezet,
  of in ieder geval overgeplaatst worden naar een andere function,
  voordat diegene nog meer absurd gevaarlijke dingen bedenkt.
  Hoezo onderzoeken????
  Meteen verwijderen die blokken, voordat er nog meer vreselijke ongelukken gebeuren.

 • Boon

  Ik lees stukjes van een blijkbaar gefrustreerde koekblikcoureur. Voor het toerisme moet de fietser op de dijk rijden, niet onderin waar hij/zij niets ziet van de Zaan. Als regelmatige hardloper op deze weg merk je gewoon de agressie van veel van die benzineverbranders. Voor de veiligheid zou eigenlijk al het gemotoriseerde verkeer verboden moeten worden. Wormer heeft ontsluitingen over de Zaan- en Clausbrug maar velen gebruiken deze weg als sluiproute. Mocht men niet een totale afsluiting willen kan je ook een voorbeeld nemen aan de Busbrug in Zaandam , gesloten in de spits. Helaas is door fout beleid,gevoed door die gefrustreerde koekblikkers, dit soort blokken gebruikt waardoor weer eens een onschuldig slachtoffer ten prooi viel aan het automobilisme.
  PS ook ik heb wel zo een koekblik.

  • Wietse

   Volgens mij is het eerder andersom meneer Boon… Volgens het rvvp moet de gemeente de reistijd van deur tot deur in de gaten houden en moeten de zoete en zure maatregelen in balans zijn. Ik kan u vertellen dat als er 4000 extra auto’s over de Zaan of Clausbrug moeten dat die vlieger niet opgaat, en dat de hoeveelheid drempels en remmende maatregelen behoorlijk zuur overkomt. Zeker omdat het anders kan. Overigens ook niet erg leuk voor de rest van het dorp he. Aan beide uitvalspoorten basisscholen, extra fijnstof in het dorp. Zoals je kunt lezen, ik wil graag een oplossing die voor iedereen acceptabel is, en geen inmenging van allerhande ‘onafhankelijke’ partijen, met kulargumenten of valse voorstellingen van de feiten, zoals de uwe. De busbrug is een groot succes… Een goed vergelijk wel, ook tegengehouden door de not in my backyard hobbylobby, ook kilometers omrijden. En zoek eens uit wat ‘sluipverkeer’ nu precies inhoudt en zoek eens op hoeveel fiets-auto ongelukken er zijn voorgevallen… Ik ben zelf ook geen fan van auto’s, maar de mensen in een auto afschilderen als het kwaad, of ze de toegang tot mijn straatje te ontzeggen… Dat gaat mij te fur. Zo, en nu lekker een rondje hardlopen, tot zo op de dijk?

   • Erik Esteie

    Ik wil me niet bemoeien met hoe dit drama tot stand is gekomen maar heb wel een oplossing(misschien kortzichtig maar soit)

    Waarom gaat men niet wonen waar men werkt of werken waar men woont ipv altijd maar ettelijke(vele) kilometers met een “koekblik” te moet reizen om op de plaats van bestemming te komen, en aan het eind van de dag het zelfde riedeltje weer in omgekeerde richting…

    Ik bezit geen auto en ben dus beperkt in de keuzes die ik maak(heb) wat ergens werken betreft en heb gekozen voor een baan die op fiets afstand van mijn huis ligt. Waarom moet men altijd maar vele kilometers maken(met alle bijkomende problemen) om ergens te werken, ik snap het niet

    Als er dagelijks vele duizenden auto’s over een brug moeten waarop de infrastructuur niet berekent is dan klopt er volgens mij iets niet en dan zijn we inefficient bezig

    • triest

     Misschien omdat een hoop mensen niet willen wonen waar ze werken?

     • Erik Esteie

      Misschien zijn er geen(geschikte) banen waar men woont?

      Ik weet het ook niet allemaal maar iets klopt er niet, er worden teveel nutteloze kilometers afgelegd

     • triest

      Raar als je het normaal vindt om een kantoor of fabriek in je achtertuin te hebben. Fijn, zit je thuis tijdens het eten nog tegen je werk aan te kijken.

 • Wietse

  Ik zou best willen. Al mijn hele leven woon ik in dit dorp en heb het zien verdubbelen in aantal inwoners, de banen houden geen gelijke groei aan. Bovendien adverteren ze bij de poort van Wormer met 20 minuten tot Amsterdam, want nieuwe Coen. De nieuwe generatie moet ook wonen en werken. Wormer is al jaren overloop voor onbetaalbaar Amsterdam, krijgen we ook langs alle wegen subsidie voor. Zolang er geen alternatieven worden geboden voor de Engewormer, is drempels en obstakels opwerpen gewoon zuur, zeikerig getreiter, en niet voldoen aan Rvvp. Ook de fietsende pubers die (begrijpelijk) nergens oog voor hebben dan elkaar, zijn nu niet gediend, die fietsen nog met zijn drieën naast elkaar met losse handen tussen de auto’s ’s morgens. Het is volgens mij juist aan de coulance en het geduld van de automobilist dat er nooit brokken zijn met fietsers. Die hebben het over het algemeen helemaal zo slecht niet voor met de Engewormer, haar bewoners of de fietsers zoals VBE en consorten ons doen geloven. Ik sta iedere morgen met dezelfde brave huisvaders voor het stoplicht. Het is mijn stellige overtuiging dat als die gewoon een foldertje hadden gekregen met een sympathiek verhaal i.p.v. 40 drempels er veel meer voor elkaar was gekregen dan met al dat gekonkel nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *