Fietspad Haansloot gaat er nu echt komen…

Minstens 4 jaar worden er plannen gemaakt voor een fietspad langs de Haansloot in Krommenie. Maar de tijd van plannenmaken is voorbij: “het fietspad gaan we nu aanleggen” schrijft Zaanstad aan omwonenden.

Op donderdag 4 juli liggen de plannen tussen 19:00 en 20:30 ter inzage bij De Pelikaan aan de Kervelstraat in Krommenie.

Het plan kent duidelijke voor- en tegenstanders. De Fietsersbond is voor maar een “aantal bewoners zijn tegen de plannen” aldus Zaanstad. Zij vrezen woningbouw aan de Krommenieër Woudpolder en denken ook dat het leefgebied voor weidevogels in de polder verstoord zal worden. Ook zou het nieuwe fietspad het uitzicht van bewoners bederven terwijl ze overlast van scooters vrezen.

De geluidsoverlast blijft ‘beperkt’ volgens de gemeente, in de brief aan de bewoners staat niet of scooters op het nieuwe fietspad zijn toegestaan. Zaanstad heeft geen bouwplannen voor het gebied.


We schreven al vier keer eerder over het fietspad, de voor- en de tegenstanders.


Het nieuwe fietspad wordt 900 meter lang en zou een verbinding moeten zijn voor de fietsroute tussen de Kerkstraat en het Uitgeestermeer. (In die route zou dus een stukje missen. Wij hebben uitgebreid de kaart bestudeerd maar zien geen ‘missend stuk’. Nu kan je via de Militaireweg of Krommeniedijk fietsen, het nieuwe fietspad gaat wel meer door de natuur.)

Het fietspad krijgt aan weerszijden een smal wandelpad. Aan de polderkant komt een sloot van 2,5 meter breed zodat honden niet de polder in kunnen rennen. Er komen twee nieuwe bruggen. Het pad krijgt geen verlichting.

Om het fietspad aan te leggen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat moet nog gebeuren, en daartegen kunnen dus nog bezwaren ingebracht worden.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • yvonne Valk

  Sinds 2007 zijn ze al bezig met dit fietspad, met dank aan Groenlinks wethouder Linnekamp… is nu fietswandelpad geworden. Is 900 meter lang…. kost anderhalf miljoen euro (als dat gaat lukken) Hadden ze de brug bij de Padlaan maar eens aangepakt.

 • Bert Veneman

  Jammer genoeg is dit artikel over de noodzaak van het pad weer niet compleet.
  (Zaanstad propaganda!!)
  Er is al een betere (veiliger) aansluiting direct beschikbaar, vanaf het zwembad naar de Westdijk. Gewoon vanaf de rotonde bij het zwembad de Rosariumlaan oversteken (met de fiets heb je hier voorrang) en via de Zilverschoonlaan en Glennstraat naar de Westdijk.
  Iets verder door de bebouwing van Krommenie maar uiteindelijk veel meer natuur te genieten langs de Westdijk.
  Het fietspad van Zaanstad is dus onnodig, zowel wat betreft de aantasting van de natuur als het enorme bedrag voor de aanleg van dit pad.
  In de verhalen van Zaanstad komen alleen de populaire (negatieve) punten van de omgeving in de aandacht, niet de echte punten waar het veel Krommenieërs om gaat.

  Zijn er niet meer gevallen bekend van projecten in Krommenie waar Zaanstad zich
  niet zo vriendelijk opstelt om naar de betrokkenen te luisteren??

 • Bernhard Boot

  De onzin van de plannenmakers. Dat er een stuk wordt gemist??? Het stukje Militaireweg en dan aan het einde rechtsaf een fietspad op is een pracht stukje fietsen. Maar nee hoor, de weidevogels moeten vooral verstoord worden. Aanleg zal bijna ongetwijfeld in de lente plaatsvinden???!!! En daarna is het met de rust gedaan. Uitrenfietspad voor honden en fietspadraces voor de jeugdige brommerlieden. Verweer van de gemeente dan… tja, daar hadden we niet op gerekend we zullen binnenkort gaan handhaven… Dat je zulke grove fouten maakt is tot daar aan toe, dat je dan hardnekkig blijft volharden is schandalig.

 • Hans Vrouwe

  Waarvoor Yvonne Valk pleit, namelijk af te zien van de aanleg van het fietspad en de dan voor de MRA/SRA vrijvallende € 500.000,00 te gebruiken voor een aanpassing van de Vaartbrug, heeft het CDA-Zaanstad met een motie van 3 juli 2014 voorgesteld. Slechts de fractie van Groen-Links ondersteunde deze motie! De raad ging dus akkoord met de aanleg, een gemiste kans om dat toen nog te voorkomen!

 • A. de Groot

  Het is een schande dat dit fietspad er komt, overal waar mensen verschijnen, lopend met honden of gemotoriseerd wordt het chaos, troep. Dat kun je van te voren al voorspellen. En handhaven? Laat me niet lachen dat neemt de wijkpolitie even mee tijdens hun wekelijkse rondje Krommenie. Hand haven en bekeuren dat kennen we niet meer in Zaanstad.

 • Inge Taams

  Echt ongelofelijk al 4 jaar lopen wij omwonende tegen een muur aan er word gewoon niet geluisterd een veilige fietsroute is er al. Straks met een wandel en fietspad een hoop ellende van herrie troep en veel overlast en dat terwijl het NIET nodig is!!!!!!
  Een hoop geld uitgeven wat niet nodig is, er zijn een hoop dingen die in Krommenie aangepakt kunnen worden doe dat dat in plaats van dit nutteloze.

 • Hennie Maijer

  Hoeveel reacties moet dit zaanstadbeleid nog krijgen om in te zien dat dit projekt totaal zinloos is. Beste inwoners van Krommenie, ga er maar vanuit dat dit idioote plan van Zaanstad gewoon doorgaat, ongelovelijk maar waar

 • N. Tuur

  Eerste geluiden van plannen woningbouw, als het bestemmingsplan is aangepast, zijn door de regionale makelaars al gemaakt. Jammer dat de gemeente dit stuk natuur vol laat bouwen, te beginnen met een fietspad. Hoezo genieten van de natuur?

 • Rein Wasscher

  Het ontbreekt onze bestuurders aan empathie met de bewoners in Krommenie, op ondemocratische wijze worden besluiten er door gedouwd. Elke burger die wat vindt of denkt wordt als tegenstander gezien. Het zijn allemaal besluiten uit de oude doos, wij vinden wat, zo gaan we het doen, de burger waar alles is monddood. Geen modern bestuursbeleid, onkunde zonder durf, kruipen achter de ambtenaren, veel juristen onder hen, als het moeilijk wordt. Voor elke burger geldende regels worden vergeten, oh moet de gemeente daar vergunning aanvragen. Tijdens een wandeling met verantwoordelijke ambtenaren, geven zij toe, dat budgetten ontoereikend zijn en de organisatie niet kan inspelen op nieuwe situaties. Er is nu al ontoereikend onderhoud op de Westdijk. De politie in dit gebied komen wij niet, gedoe met jeugd, hangplekken lachgas, dealen, bel maar met de jeugdzorg! Te gek voor woorden. Kan nie waar zijn! Wat zal de Provincie hier van vinden, gebied van de Stelling van Amsterdam. Weidevogel leefgebied! Ons Erfgoed de Krommenieer Woudpolder, met de vroeg Middeleeuwse Indijk, denk aan bescherming. Vindplaatsen Rijksmonumenten uit IJzertijd.

 • bernhard boot

  Toch wel vreemd dat die “meerderheid” die ervoor is… geen enkele reactie geeft.Zelfs geen bestuurder van de gemeente!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *