Fusie afgeblazen: basisschool De Werf blijft eenpitter

de werf mei 2019

Basisschool de Werf uit Zaandijk is binnen de Zaanstreek een van de weinige scholen die zelfstandig draait.

‘Er zijn momenteel geen ontwikkelingen omtrent fusies of samenwerkingsverbanden met andere scholen’ meldt de webiste, toch zijn er afgelopen periode verkennende gesprekken geweest om aansluiting te vinden bij scholengroep Zaan Primair.

Toen deze verkenning besproken werd tijdens een ouderavond, stuitte het voornemen op veel protest van ouders.

Afgelopen week stuurde de medezeggenschapsraad en de directeur van De Werf directie een brief naar de ouders, waarin stond dat het college van bestuur van Zaan Primar aan De Werf heeft laten weten dat het fusie-feest niet doorgaat:

‘Een van de belangrijkste aspecten van het stoppen van het fusietraject is dat er onvoldoende draagvlak is bij de betrokken organisaties.’

Wel wordt vanuit De Werf bestuurlijk samengewerkt met Zaan Primair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>