“Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad vindt het massaal vergassen van ganzen geen diervriendelijke methode voor het aanpakken van overlast van wilde dieren.

Het vangen en vergassen vindt massaal plaats met netten en veroorzaakt stress en pijn bij de dieren. Dit vinden wij niet diervriendelijk.”

Dat was duidelijke taal van gemeente Zaanstad op de vraag die GroenLinks stelde begin 2013 over het vergassen van ganzen. Er zou zelfs een brief naar de provincie gestuurd worden!

 “Het college gaat door middel van een brief contact opnemen met de provincie Noord-Holland om het standpunt van Zaanstad te geven over het duurzaam effectief aanpakken van de overlast.”

Of de brief ooit verstuurd is, weten wij niet. Er is in elk geval niks van bekend bij Désiré Karelse, Adjunct Secretaris bij Stichting Faunabeheereenheid in Noord-Holland. En al zou het bekend zijn…

“Of er vergast is in Zaanstad is wat moeilijk na te kijken, maar het is niet zo dat het niet zou mogen. Hier gaat de gemeente niet over. Het was toegestaan om in heel Noord-Holland te vangen en te vergassen.”

Wel kregen we concreet bevestigd door de provincie dat de vergassingsmethode is toegepast in ‘onder andere het Jisperveld.” Afgelopen jaar zijn er in Noord-Holland zo’n 100.000 ganzen gedood. Daarvan zijn er ongeveer 37.000 vergast.

Verbod
Woensdag werd de uitspraak van de rechtbank in Haarlem bekendgemaakt in een zaak die Stichting Faunabescherming heeft aangespannen tegen de Provincie Noord-Holland. De ganzen in Noord-Holland krijgen even lucht: hoewel er toestemming is om de ganzen te vergassen, is dat er niet om ze te vangen. Maar… om de vogels in de rui (waardoor ze niet weg kunnen vliegen) te kunnen vergassen, moet je ze toch echt eerst vangen. Kip Gans-ei-verhaal dus.

uitspraak rechter
Deel van de uitspraak meervoudige kamer dd 29 april 2016 tussen Stichting Faunabescherming en gedeputeerde staten Noord-Holland.

Alternatief 
In de gebieden die onze gemeente zelf beheert, wordt gebruik gemaakt van het diervriendelijke bedrijf Hofganzen:

“Bij Hofganzen maken we geen levende wezens dood. Natuurlijk hebben wij door dat er economische belangen spelen, maar dierenwelzijn staat voorop. Het leed is ook volkomen onnodig omdat er voldoende vriendelijke alternatieven zijn. Vergassen is niet vriendelijk. Nooit.”

Voor Karelse van Faunabeheer Noord-Holland is het vergas-verbod even omschakelen:

“De uitspraak is erg vers. Wij moeten nog in beraad wat er mee te doen. Ter voorkomening van landbouwschade en vliegveiligheid.”

Wij stellen voor dat hij even belt met Trizin Hof van Hofganzen. Referenties over dit bedrijf kan hij opvragen bij gemeente Zaanstad.

Hieronder een filmpje over toen vergassen nog heel gewoon was (herkennen wij daar de Era-flats en de moskee?)

Lebbis had een jaar geleden ook een mening over vergassen (in Spijkers met Koppen)

Vorig jaar nog werd het Eiland in Zaandam geteisterd door twee levensgevaarlijke terrorganzen. Of zij bij de 100.000 slachtoffers van afgelopen jaar horen, is ons niet bekend.

ganzen_martin

De foto linksboven komt van de website van de Ganzenbescherming.