Geen asielzoekers in Taets, COA wil opnieuw ‘hotelboot’ in Achtersluispolder

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil een ‘hotelboot’ in de Achtersluispolder in Zaandam voor de tijdelijk noodopvang van 400 asielzoekers voor minimaal één jaar.

Daarmee is de optie van huisvesting van asielzoekers bij Taets op het Hembrugterrein van de baan. Huisvesting bij Taets zou niet eerder dan eind november/begin december mogelijk zijn en dat is te laat volgens het COA. Daar zou het overigens gaan om 300 asielzoekers.

Zaanstad vindt de Achtersluispolder “vanwege het gebrek aan voorzieningen op het industrieterrein en de verkeersituatie” geen goede locatie en gaat daarom kijken of er een alternatieve ligplaats beschikbaar is.

Maar “vanwege de urgente situatie, zal het college bij gebrek aan een alternatieve locatie, onder voorwaarden wel instemmen.” Op donderdag 7 oktober wordt het voorstel in de raad besproken.

Het COA heeft volgens de gemeente “aangegeven extra opvangcapaciteit nodig te hebben door de stijgende asielinstroom, het toenemende aantal na-reizigers en het grote aantal vergunninghouders in de opvang dat wacht op huisvesting. Doordat de instroom groter is dan de uitstroom neemt de druk met de dag toe.”

COA een schip in Zaandam “voor een periode van 1 jaar met de optie om dit 6 maanden te verlengen.” COA wil dezelfde hotelboot gebruiken die in 2014 in de Achtersluispolder werd gebruikt. COA wil “zo snel als mogelijk” starten met de opvang.

Zaanstad wil dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

 • Kosten komen niet ten laste van de gemeente;
 • De rolverdeling en afspraken tussen het COA, de gemeente en maatschappelijke partners zijn expliciet vastgelegd;
 • Het COA draagt (financieel) zorg voor (de afstemming en coördinatie van) een passend activiteitenaanbod;
 • Het COA faciliteert en financiert een ontmoetingsruimte in de nabijheid van het schip;
 • Er is een plan voor vervoer en (dekking voor) exploitatie daarvan;
 • Beheer, leefbaarheid, veiligheid en toezicht zijn goed afgestemd en geregeld, en het COA is hiervoor primair verantwoordelijk;
 • Communicatie en participatie worden door het COA en de gemeente gezamenlijk opgepakt.
 • Daarnaast zijn er ook locatie gebonden voorwaarden bij realisatie. Het gaat er dan om dat de benodigde ruimtelijke procedures worden doorlopen en de op te vangen groep bestaat uit doorstromers met een beperkte verblijfstijd van maximaal zes maanden.

In 2017 sloot de opvang van 600 asielzoekers in de Achtersluispolder. De Orkaan schreef tussen 2014 en 2017 over de plannen, komst van de POL, het onderzoek naar een permanente vestiging, de bouwtekeningen, de kosten en het eenjarig bestaan. De foto is van de boot in Achtersluispolder in de vorige periode (COA).

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Erik Schouten

  Ik verbaas me er toch een beetje over dat er voor asielzoekers binnen een poep en een scheet opvang wordt geregeld en onze eigen woningzoekenden zoeken het maar uit

  • Anne Haan

   Ze krijgen opvang, geen woning.

   • Daan de Jong

    Het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat ze (met voorrang) een woning krijgen.

    En het is alsnog meer moeite dan we doen voor Zaanse woningzoekenden die nu soms 15+ jaar op een woning moeten wachten.

   • Stuur ze lekker terug eerst onze kinderen aan een huis.

    • Henk de Schaeper

     Dit meen je toch niet?! Wat een belachelijke reactie!

    • Suzanne Serton

     Wat een walgelijk reacties hier zeg. Nederland gaat naar Afghanistan om daar de USA te helpen een groot zooitje van dat land te maken. Dan zijn er in die tijd nog Afghanen die ons willen helpen. Die mensen zijn dankzij Nederland hun leven in eigen land niet meer zeker. Vervolgens vluchten ze (…als ze mazzel hebben. We hebben veel mensen niet kunnen helpen door gebrek aan inzicht en beleid.) naar ons land waar blijkbaar dit soort kortzichtige, harteloze apen wonen. Afschuwelijk.

 • Elly van de Stadt

  Het COA heeft veel noten op de zang met “wij willen dit en we willen dat” 🥴

 • Linda de Thee

  Als ze alle ‘veilige landers’ die geen enkele kans maken op verblijf in tempo door de procedure van de IND laten gaan en uitzetten, is er weer ruimte genoeg voor de echte vluchtelingen. Vluchteling = iemand wiens leven op het spel staat en/of die bij terugkeer gemarteld danwel mishandeld kan worden in zijn of haar land van herkomst vanwege geaardheid of overtuigingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *