Geen claim HSB, kosten Europese School blijven € 6,5 miljoen

In de definitieve bieding van de Europese School die de gemeente Zaanstad naar het ministerie van OCW heeft gestuurd, is geen sprake meer van een risico van ruim € 2 miljoen als gevolg van een mogelijke claim van bouwer HSB.

De totale kosten van de school blijven € 6.520.000 en die worden geheel door het ministerie gedragen.

In die som zit wel een bedrag van € 300.000 dat Zaanstad aan HSB betaalt als een vergoeding voor gemaakte plankosten door de ontwikkelaar. Die kosten zaten ook al in de vorige begroting.

Eerder hield Zaanstad ook rekening met een claim van ruim € 2 miljoen voor ‘gederfde ontwikkel- en realisatiewinst’ omdat volgens wethouder Krieger “de verwachting gewekt (was) dat ze daar kunnen bouwen.” Die claim wilde Zaanstad van tafel door (a) meer huizen in de rest van het gebied Overtuinen te laten bouwen; (b) eventueel aanbieden van een alternatieve ontwikkellocatie of (c) “het bieden van een nader te bepalen financiële vergoeding”.

Of Zaanstad van één van deze mogelijkheden of een combinatie daarvan gebruik heeft gemaakt wordt niet duidelijk uit het persbericht van de gemeente. Alleen dat met HSB afspraken gemaakt zijn “over een kostenvergoeding voor het geval de ontwikkelaar minder woningen kan bouwen” maar die plankosten van € 300.000 waren al eerder toegezegd. Onbekend is hoe die € 2 miljoen van tafel is gegaan. De Orkaan heeft bij Zaanstad daar mogelijke nieuwe afspraken met HSB geïnformeerd, een antwoord op die vraag wordt nog gezocht.

Perry van der Velden van de POV die eerder vragen over de Europese school stelde, is ook geïnteresseerd in eventuele nieuwe afspraken en zegt tegen De Orkaan dat hij aanvullende vragen gaat stellen.

Hier ons dossier over de Europese School.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *