Het plan om een 18 meter breed zebrapad aan te leggen op het Rustenburg in Zaandam gaat waarschijnlijk niet door. Een motie met die strekking werd gisteravond in de raad van Zaanstad aangenomen. Dat hoeft niet uitgevoerd te worden, een ‘motie’ is een verzoek aan B&W.

Wethouder Gerard Slegers (CDA) hield de raad voor dat hij al € 13.000 subsidie gekregen voor het project. De Fietsersbond schreef op Twitter dat ze daar dan wel een andere bestemming voor hadden.

Volgens wethouder Gerard Slegers waren er incidenten en bijna-ongelukken die het noodzakelijk maakten de oversteek tussen Gedempte Gracht en Hermitage veiliger te maken. Ongelukken waren er officieel niet gebeurd, “maar niet alle ongelukken worden door de politie geregistreerd.”

Marc Wit (CDA), Hans Kuyper (ROSA), Jan de Vries (D66) en Geert Rijken (PvdA) vonden de nadelen nogal fors. Auto’s komen er niet doorheen als het druk is (“op bijna alle zaterdagen en andere drukke winkeldagen zal dit het geval zijn voor een aanzienlijk deel van de dag”), er is weinig opstelruimte voor auto’s waardoor er ‘opstroping op de Vinkenstraat’ zal plaatsvinden en de fietsroute wordt belemmerd. Ook de Fietsersbond was tegen het plan.

Dat er Rijkssubsidie was voor het plan stond wel in de Raadsinformatiebrief, maar niet dat het om € 13.000 ging.

Plateau

Waarschijnlijk gaat het om een deel van de € 300.000 die Zaanstad in december 2020 kreeg, maar daar was een andere bestemming voor:

“De Rustenburg is het tweede project waar de subsidie aan wordt besteed. Ter hoogte van de Gedempte Gracht, hebben voetgangers, fietsers en auto’s een voortdurend conflict. Door een kruispunt plateau te maken en signalering in het trottoir voor de voetgangers aan te brengen, worden alle weggebruikers geattendeerd om extra op te letten.”

Wij hebben aan Zaanstad gevraagd of het om ‘geoormerkt’ geld gaat, dus specifiek bedoeld voor plateau, of dat Slegers er ook een zebrapad voor mocht aanleggen. Als dat mocht, kan die € 13.000 natuurlijk ook voor iets anders worden gebruikt.