Geen Monet-blockbuster in 2024, (nog) geen gebouw voor Museum Holland

Jan de Bruin, ooit de drijvende kracht achter het referendum waarmee in Zaanstad het cultuurcluster werd afgeschoten, plaatste een bommetje onder de discussie over het cultuurbeleid toen hij Zaanstad feliciteerde met de aankoop van het PTT-gebouw op de Krimp in Zaandam.

Daarmee zou een besluit over de komst van een Museum Holland in Zaandam een feit zijn. Wethouder Sanna Munnikendam was kort en krachtig in haar reactie: “Er is GEEN gebouw gekocht”.

De Bruin maakte de opmerking tijdens de inspraakronde over het cultuurbeleid. Wie zijn bron was wilde hij niet zeggen.

Het Museum Holland is overigens niet van de baan, en er wordt wel degelijk gedacht over de aankoop van het voormalige PTT-gebouw volgens de tekst van de Voorjaarsnota. Zaanstad wil over een nieuw museum in Zaandam, “het gesprek aangaan met de stad en de gemeenteraad.”

“Vooruitlopend hierop wordt onderzocht of een strategische aankoop van het pand op de Krimp haalbaar is.”

Jan de Bruin heeft de klok dus echt wel horen luiden…

Geen Monet-blockbuster

Zo’n Museum Holland zou de plek kunnen zijn waar de grote Monet-tentoonstelling van 2024 zou kunnen komen. Maar ook dat gaat niet door, er wordt geen geld voor gereserveerd. Zaanstad zet nu in op de ‘Zomer van Monet’ in 2021:

“uit de voorlopige berekeningen in het haalbaarheidsonderzoek Monet blijkt dat het onverstandig is om voor een Monet-tentoonstelling extra investeringen te doen in het huidige Zaans Museum op de Zaanse Schans. We laten de ambitie voor een blockbuster tentoonstelling van Monet in 2024 daarom los. Het college ziet Monet wel als identiteitsdrager voor Zaanstad die aansluit op de cultuurvisie. Daarom willen we inzetten op de Zomer van Monet in 2021 als breed evenement voor iedere Zaankanter en als mogelijke start van een blijvende verbinding tussen Monet en Zaanstad.”

De redenering is curieus. Het was namelijk al bekend dat de grote Monet-tentoonstelling niet in het Zaans Museum zou kunnen, daarom werd er juist uitgeweken naar 2024 omdat dan wel een nieuw gebouw gerealiseerd zou kunnen worden.

Sightseeing

Ook laat Zaanstad onderzoeken “of het huidige Zaans Museum getransformeerd kan worden naar een museale voorziening, die past bij de plek waar het nu onderdeel van uitmaakt: de Zaanse Schans.”

Wat ‘passend bij de plek’ betekent wordt niet uitgelegd maar eerder is gesuggereerd dat het gebouw als een soort van entree-gebouw zou kunnen gaan fungeren, gericht op de sightseeing-toerist.

Wethouder Munnikendam zegde toe dat er een culturele voorziening in Zaanstad-Noord komt en een nieuw poppodium:

“geen Melkweg en geen Ziggodome maar iets tussen De Speeldoos en De Waakzaamheid in”.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *