Geen rust Hemkade, morgen bij Raad van State

In januari 2020 presenteerde wethouder Breunesse 10 scenario’s om de jarenlange strijd tussen de familie Groen (Hemkade 51) en de North Sea Venue (NSV, Hemkade 48) van Ivar Moens tot een einde te brengen.

Tevergeefs. Partijen blijven elkaar (en de gemeente) bestoken met brieven, procedures, handhavingsverzoeken en rechtszaken. Morgen staat de gemeente tegenover de familie Groen bij twee zaken die voor de Raad van State dienen.

Om 10.00 uur gaat het aan de Kneuterdijk in Den Haag om een geschil over “het verlenen van een omgevingsvergunning ter realisatie van het plaatsen van een hekwerk op het perceel Hemkade 48 te Zaandam” en in een tweede zaak die tegelijkertijd wordt behandeld om “tijdelijke loods met een instandhoudingstermijn van 10 jaar op het perceel Hemkade 48A.”

De familie Groen wil dat dat hek en de loods er niet komen. In eerdere zaken werden zij in het ongelijk gesteld. Dit is (voorlopig) hun laatste kans.

Voorbereidingsbesluit

In december schreven ze al een brief naar de raad waarin gesteld werd dat de beloftes van Moens om ze toegang te verlenen niet waren nagekomen. De brief bevat een waslijst met klachten over de NSV.

Afgelopen week werd er voor de zoveelste keer over de zaak vergaderd in de gemeenteraad van Zaanstad. Besloten werd een ‘Voorbereidingsbesluit’ voor het Balkenhaventerrein (want zo heet dat stuk grond) te nemen in afwachting van een nieuw bestemmingsplan. In het komende jaar mag er eigenlijk heel weinig op het terrein. Een amendement van DZ waarin verdere beperkingen (volgens NSV) werden voorgesteld werd niet aangenomen.

Chill-Out-tenten

Maar ondertussen strijden de partijen verder. NSV krijgt toestemming voor vier buitenevenementen maar vergunningen voor het plaatsen van chill-out-tenten werden geweigerd. Moens kondigt in een brief aan dat hij naar de rechter stapt als dat niet wordt teruggedraaid en dat hij Zaanstad voor de schade wil laten opdraaien. Vier organisatoren uit de evenementensector vielen hem bij in zijn pleidooi om in 2021 – bij verlichting van de coronaregels – evenementen mogelijk te maken.

Moens klaagt ook over de familie Groen in een brief aan de raad waarop deze ook een brief naar de raad stuurt waarin Moens als leugenaar en potentiële crimineel wordt neergezet.

Wordt ongetwijfeld vervolgd… lees hier ons ons Hemkade-dossier.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *