Geen verbouw maar nieuwbouw aan Klokbaai, werk stilgelegd

Op de hoek Klokbaai, Tuinstraat en Behouden Haven in Zaandam zijn 12 nieuwe appartementen gepland. Zaanstad gaf toestemming voor de verbouw van een bestaand gebouw tot 9 appartementen en nieuwbouw van 3 appartementen.

Maar Klokbaai 2-2A is niet ‘verbouwd’, het leegstaande kantoorgebouw is gesloopt. Het werk op het terrein is nu stilgelegd. De ontwikkelaar moet een nieuwe vergunning aanvragen.

Omdat in strijd met de vergunning gesloopt is en er dus sprake is van nieuwbouw, levert dat vertraging op. Er moet een nieuwe aanvraag ingediend worden en als die is verleend, kan opnieuw bezwaar worden gemaakt. Woordvoerder Aukje Schep van Zaanstad meldt De Orkaan:

“In eerste instantie zou er verbouwd worden waarbij een deel van de gevel en de bestaande constructie gehandhaafd zou blijven. Het bleek dat de constructie te slecht was waarna de bouwer de beslissing heeft genomen om alles te slopen. Dat is in strijd met de vergunning. Er moet dus een nieuwe vergunning worden aangevraagd.”

Op 10 januari verleende Zaanstad de vergunning voor ‘verbouw’, op 28 februari liep de bezwaartermijn af. Op 8 maart ontving de gemeente de nieuwe vergunning. Daarop is nog geen bezwaar mogelijk, dat kan pas na het verlening.

Woordvoerder Cees Bakkum Bedrijven Advies Noordholland van E. Koseoglu, de eigenaar van het complex, meldt De Orkaan:

“Architect Erik van Rooijen heeft een plan getekend voor het realiseren van totaal 12 appartementen: 9 aansluitend over 2 en 3 verdiepingen aan de Klokbaai en 3 gestapeld (3 verdiepingen) aan de Tuinstraat. In eerste instantie is vergunning afgegeven voor verbouw (Klokbaai) en nieuwbouw (Tuinstraat). Verbouw, omdat we oorspronkelijk de bestaande achtergevel grenzend aan de Klokbaai in de nieuwbouw zouden gebruiken.

Volgens de bouwkundige die bij het project betrokken is, was echter zoveel mis met die gevel en de problemen met het hergebruik van die bestaande fundering waren zo groot dat we besloten hebben de achtergevel en fundering niet te gebruiken.

Dat resulteerde wel in een gewijzigd bouwplan, waarbij we ook voor het gebouw aan de Klokbaai aan nieuwbouwvoorwaarden gaan voldoen. Dat betekent betere isolatiewaarden; tevens zijn we in onderzoek om de energievoorziening in de toekomst gasloos te maken. Verder wijzigt er niets aan de uitvoering en ook voor de welstand zijn géén wijzigingen.

Het project loopt door de wijziging naar nieuwbouw wat vertraging op, we verwachten echter omstreeks eind mei te kunnen starten met het trillingvrij inbrengen van de palen. Oplevering is gepland voor december.

Het nieuwe gebouw krijgt drie woonlagen en wordt ruim 9 meter hoog. Zo moet het complex eruit gaan zien. Boven aan de Klokbaai, onder de gevel aan de Tuinstraat.

Hieronder nogmaals de bouwplek.

De situatie vorig jaar (Google Streetview).

En in 2009 toen de opbouw van PEAK rechts nog op het gebouw zat (Google Streetview).

Op de hoek van Klokbaai en Westzijde waar vroeger de Ford-garage zat, komen ook 32 appartementen.

Deel dit artikel:

3 reacties

  • Ben

    Toppunt van bureaucratie !

  • Klokbaai 2-2A is niet verbouwd, het leegstaande kantoorgebouw is gesloopt. Het werk op het terrein is nu stilgelegd. De ontwikkelaar moet een nieuwe vergunning aanvragen en dit kost veel tijd en geld. Jammer dan! Het goede nieuws is dat ergens anders in Zaandam totaal 9 appartementen en nieuwbouw van 3 appartementen binnenkort wordt gebouwd.

  • Ben

    Zomaar slopen is wel naïef… Tuurlijk nieuw vergunning nodig! En trouwens de ontwerper had wel iets minder blokkerig kunnen tekenen. Lijkt wel IJburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *