Geen windmolens langs A7, geen zonneweides in Zaanstad

De bijstelling van de regionale energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Zuid heeft ertoe geleid dat er niet meer gezocht gaat worden naar plekken voor windturbines langs de A7 in de gemeente Wormerland.

Ook het Oostzanerveld is vervallen als zoekgebied voor zonne- of windenergie. In Zaanstad wordt niet langer naar bedrijventerreinen gekeken als een optie voor zonneweides.

De plannen om plekken voor zonne- en windenergie te zoeken langs snelwegen, kanalen en dijken en op bedrijventerrein blijven overeind.

Windmolens langs het Noordzeekanaal en het opwekken van duurzame energie langs het IJsselmeer zijn nog steeds opties. Ook langs de A8 en A10 kunnen alternatieve energiebronnen komen.

In Wormerland keerde een raadsmeerderheid zich tegen de plannen voor windmolens langs de A7.

Onder de kaart het RES waarop de originele onderzoeksplekken voor zonne- en windenergie zijn ingetekend.

res kaart

De deelregio Zaanstreek Waterland bestaat uit Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

De ambitie is om 0,43 terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken, onder meer door “grootschalige opwek door zon op grote daken, bedrijfs- en overdekte parkeerterreinen en maatschappelijk vastgoed.”

Meer informatie op www.energieregionhz.nl    

Deel dit artikel:

12 reacties

 • Jaap Meeuwsen

  Is een goeie zaak, het blijft natuurlijk natuur- horizon vervuiling maar
  is dit nu ook niet een beetje alles prima maar niet in mijn achtertuin ?
  Langs de A8 en A10 lijkt me ook geen oplossing, eerst maar eens beginnen met alle daken van die gigantische bedrijfspanden op industrieterreinen vol te hangen met zonnepanelen.
  Als deze industrie zo veel mogelijk zijn eigen energie zou kunnen opwekken zijn we al een eind op de goede weg denk ik.
  Probleem tegenwoordig is natuurlijk dat we teveel opgelost willen hebben in een te korte tijd.

 • Bert Versteeg

  Waarom ruimte, milieu en natuur opofferen voor groene stroom als er zoveel alternatieven zijn?
  Die afschuwelijke windmolens zijn behalve dat ze de horizon vervuilen heel slecht voor de natuur , zeer zeker ook op zee, en zijn daarnaast ook nog eens enorm duur in onderhoud.
  Zonnepanelen zijn voorlopig de beste oplossing om elektriciteit te genereren en dan zullen in eerste instantie de platte daken van o.a. woningen, flatgebouwen, scholen en bedrijfspanden benut moeten worden zodat ze uit het zicht blijven want zonnepanelen op schuine daken zijn ook niet altijd een fraai gezicht.
  Ik zeg met nadruk dat zonnepanelen voorlopig de beste oplossing is want ik ben voorstander van kernenergie en door het bouwen een paar kerncentrales kan er zoveel stroom worden opgewekt dat de windmolenparken gesloopt kunnen worden waardoor de natuur zich met name op zee kan herstellen en dat er daar ook meer ruimte komt voor de Nederlandse vissers.

 • C.J Bier

  Kerncentrale is een goed beheersbaar middel voor opwekken elektriciteit, een betere optie is een waterkracht centrale welke met eb & vloed werkt bv bij de Oosterschelde toepasbaar.
  Een windmolen is een vogel dood mepper draaiend met zwaar subsidie
  Een zonnepaneel idem met een beperkte levensduur, in de donkere uren geen opbrengst.

 • Marcel van Kampenhout

  Leuk, die positieve kanten aan kern- en getijdenenergie. Maar noem dan ook de negatieve aspecten. Kernenergie levert zeer gevaarlijk afval op, waarmee we nog steeds niet op de korte termijn, veilig en betrouwbaar uit de voeten kunnen. En getijdencentrales leveren in Nederland nog niet voldoende energie op, ten opzichte van de kosten van aanleg en onderhoud, omdat we gewoonweg niet genoeg verschil hebben tussen hoog- en laagwater, zoals wel in Frankrijk en Engeland.
  Argumenten vóór wind- en zonne-energie noemt u evenmin. Graag dus in het vervolg alle argumenten pro en contra van alle mogelijkheden opsommen voor een eerlijk vergelijk. Er wordt al teveel selectief gewinkeld.

  • Lorenzo Poulain

   Het afval van kerncentrales is op te slaan… is te controleren…

   Zonne-energie en windenergie zijn te slome oplossingen…

   We moeten zsm stoppen met fosiele brandstoffen en DE oplossing is kernenergie…

   Bekijk de wereldwijde onderzoeken maar in hoe we onze CO2 uitstoot kunnen veranderen. Deze worden overigens ook behandeld in “Zondag met Lubach – Kernenergie”

 • Tonvanheeswijk

  Hoe zat dat ook weer met die windmolens, subsidie, Vattenfall en al die nieuwe datacenters? Onder de streep levert die groene stroom niets op.

 • David Sluis

  Wat een geharrewar weer. Ik denk nog terug aan 2007. Een hele kermis werd opgetuigd door een wethouder uit Wormer. Dure onderzoeken, kon niet op. Presentaties, burgerparticipatie 😰

  Eind van het liedje..,

  “Direct ten noorden en ten zuiden van de A7 bevinden zich twee gasleidingen. De turbines
  mogen niet binnen de veiligheidszone van de gasleidingen worden gesitueerd. Ten opzichte
  van de aardgasleiding moet aan weerszijden van de A7 een minimale afstand van 95 meter
  worden aangehouden.
  De beheerder van de beide leidingen ( Gasunie) hebben laten weten zich terughoudend op te
  stellen tegen het eventueel verlenen van een ontheffing van deze afstandsnormen (zie
  documentatie in bijlage 4);”.

  Maw, ze kwamen er nie.

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2008/19-februari/19:30/Voortgang-onderzoek-plaatsingsmogelijkheden-Windturbines-in-de-Wijdewormer/Voortgang-plaatsing-windturbines-Wijdewormer-BenWadvies-raad-20080129.pdf&ved=2ahUKEwjbkuH9-tztAhUNzaQKHX7kAVIQFjACegQICRAC&usg=AOvVaw0PBUFw_jOSzhzASY1CFztp

 • Dick van den Dobbelsteen

  Nog meer windmolens? Waarom.
  Voor de kust van Egmond aan Zee liggen twee grote parken.
  Meer dan de helft van de tijd draaien de molens niet. Zijn de parken te oud? Onderhoud? Geen capaciteit om de stroom op te slaan? Combinatie van deze drie? Ondanks vele vragen, heeft tot nu toe niemand mij een duidelijk antwoord kunnen geven.
  Dus voor we verder gaan met windmolens bouwen, eerst maar eens zorgen dat reeds bestaande molens lekker blijven draaien.

  • Jan Koopman

   Ik fiets veel in de Wieringermeer. Daar staan veel van die ondingen. Allemaal voor datacentra met platte daken. Maar draaien doen zo bijna niet.

 • Jaap Groothoofd

  Er zit nog voor 250 jaar aan schaliegas in de grond mogelijk nog meer als we steeds duurzamer gaan leven waarom nu dan al aan kernenergie beginnen?

  • Bert Versteeg

   Alles is beter dan die afschuwelijke windmolens !
   Uiteraard is en blijft gas één van de mooiste energiebronnen die er bestaan maar we hebben ons als Nederlande zijnde behoorlijk in de nesten gewerkt met afspraken om de CO2 uitstoot drastisch terug te dringen.
   De gevolgen van die afspraken zijn nu al desastreus.
   Er moeten in Nederland op relatief korte termijn een paar honderdduizend woningen worden gebouwd en veel bouwprojecten mogen nu al niet worden uitgevoerd vanwege de stikstofproblematiek.
   Om die reden heeft kernenergie mijn voorkeur.
   En wat het afval betreft? Uranium komt uit de grond dus er kunnen diepe schachten worden geboord waarin het goed beschermt kan worden opgeslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *