Gegoochel met facturen bij De Flux: ‘Geen onoorbare feiten’

Op 29 juli schreven wij een stuk over het feit dat De Flux aan een Zaanse artiest had gevraagd, twee facturen van elk 50 euro in plaats van een van 100 euro in te dienen voor een optreden dat hij had verzorgd.

Door deze handeling zou De Flux in aanmerking komen voor subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK).

Zojuist ontvingen wij de toelichting van Otto Berg, de directeur van Fluxus. Wij plaatsen deze 1:1.

Toelichting op artikel Orkaan over mogelijk gegoochel met facturen bij De Flux

Door: Otto Berg

De situatie

Podium de Flux is door het Fonds Podiumkunsten (FPK) aangewezen als Kernpodium C. Dit houdt in dat De Flux incidenteel subsidie van het FPK kan krijgen voor het programmeren van Nederlands talent. De regeling is expliciet bedoeld als extra duwtje voor professionele bands en artiesten afkomstig uit eigen land voor optredens op de poppodia. Per concert kan er indien een aantoonbaar exploitatietekort is met deze regeling een aanvulling worden gevraagd.

Op 14 april stond er een optreden gepland van een Nederlandse artiest. Dit concert kwam niet in aanmerking voor een bijdrage van het FPK omdat de afgesproken gage voor deze artiest meer dan het toegestane maximumbedrag van een Nederlandse artiest (of band) bedroeg. Door een tweede Nederlandse artiest erbij te vragen en die € 50 gage te betalen zou De Flux wel in aanmerking kunnen komen voor een aanvulling. Dit is volledig in overeenstemming met de regels van het fonds. Daarom heeft onze programmeur de Zaanse artiest X gevraagd om in het voorprogramma te komen optreden. Onze programmeur vond een vergoeding van € 50 echter erg weinig en heeft X € 100 geboden, zich niet realiserend dat daarmee weer de totale gage van de twee Nederlandse artiesten boven de maximale grens uit zou komen.

Om toch in aanmerking te komen voor de subsidie heeft de programmeur aan X gevraagd om zijn gage op te splitsen in 2 x € 50 zodat er bij het fonds een bijdrage kon worden gevraagd. X heeft echter aangegeven zijn vergoeding niet op te willen splitsen. De Flux heeft geen aanvulling gevraagd aan het fonds voor deze datum, er is voor het gehele concert geen bijdrage ontvangen.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Orkaan heeft er op 23 augustus overleg plaatsgevonden met het FPK. Het fonds heeft geconstateerd dat er geen onoorbare feiten hebben plaatsgevonden. Uit de brief van het FPK aan FluXus d.d. 30 augustus 2018:

Wij hebben vastgesteld dat er geen sprake is van onrechtmatige declaratie of betaling. Wij hebben ook geen reden om aan te nemen dat er op enig ander moment wel sprake is geweest van een onjuiste declaratie. Wij zien daarom geen aanleiding om de subsidierelatie met de Flux te herzien.

 

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *