Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken of er maatregelen voor geluidsreductie toegepast kunnen worden voor de Coenbrug, de brug in de A8 tussen Zaandam en Koog a/d Zaan.

Dat schrijft de minister in antwoord op vragen van Kamerleden Barbara Visser (VVD) en Eric Smaling (SP).

De minister is overigens van mening dat “de jaargemiddelde geluidsproductie langs de A8 voldoet aan de wettelijk vastgestelde geluidproductieplafonds.”

Ook de luchtkwaliteit ter hoogte van de Coenbrug is in orde volgens de minister. De geluidsschermen zijn hoog genoeg en voldoen aan de wettelijke normen.

Bij de Schinkelbrug in Amsterdam zijn nieuwe geluidswerende maatregelen maatregelen toegepast. In de zomer is bekend of deze maatregelen hebben gewerkt.

Hier de eerdere twee berichten van De Orkaan over de Coenbrug.