De Provincie Noord-Holland gaat volgend jaar – in 2025 – een geluidswerende vangrail plaatsen langs een gedeelte van de Provincialeweg N203 in Krommenie. Deze vangrail komt op het stuk tussen het Vlietsend en het Trias VMBO. De geluidswerende vangrail werd overigens al eerder beloofd, ‘uiterlijk’ 2022 zou die geplaatst zijn.

Een geluidswerende vangrail is een combinatie van een vangrail en een geluidsscherm. Het combineert volgens de Provincie veiligheid voor de weggebruiker en geluidsafscherming voor omwonenden, zonder het uitzicht te belemmeren. Het geluidsoverlast die door omwonenden wordt ervaren zou hiermee gereduceerd moeten worden.

Al jarenlang levert de Provincialeweg overlast op. In het voorjaar van 2020 werd een enquête gehouden over de aanpak van de verkeersoverlast van de N203 in Krommenie. Ruim 1.100 mensen reageerden hierop. Experts bogen zich over de inzendingen en maakten een onderscheid tussen kansrijke, optionele en niet-haalbare maatregelen. Het gebruik maken van een geluidswerende vangrail werd door experts gezien als kansrijke maatregel.

“Eén van de eerste dingen die we gaan doen, is het plaatsen van geluidswerende vangrails en het planten van meer bomen en groen langs de provinciale weg N203. Dat is uiterlijk 2022 klaar.”

‘Uiterlijk 2022 klaar’

Jeroen Olthof (Gedeputeerde Bereikbaarheid) zei na de zomer van 2020: ‘We willen op korte termijn maatregelen nemen om de leefbaarheid langs de Provincialeweg te verbeteren’. Een jaar later, in 2021, gaf Olthof aan dat het plaatsen van geluidsdwerende vangrails één van de eerste dingen zou zijn. ‘Dat is uiterlijk 2022 klaar.’ Dat is dus niet gelukt.

Naast het plaatsen van een nieuwe vangrail staan er flink wat werkzaamheden gepland rondom de Provincialeweg N203 in Krommenie. Een overzicht van de (onderzoeks-)projecten en werkzaamheden (in voorbereiding of uitvoering) vind je op de website van Provincie Noord-Holland. Eén van de plannen is het fietspad tussen Uitgeest en Krommenie ‘waar dat logisch is’ te verbreden tot 4 meter.

Tekst: Redactie De Orkaan. Bronnen: nieuwsbrief en website Provincie Noord-Holland en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Orkaan Archief.