Gemeente in de fout met verkeersonderzoek Overtuinen

De afdeling Rechtsspraak van de Raad van State heeft het ‘uitwerkingsplan Overtuinen D’ van de gemeente Zaanstad vernietigd.

Daarbij is ook de omgevingsvergunning die is verleend voor de bouw van een nieuwe school voor Et Buut en Westerkim niet meer geldig.

De school wordt opnieuw geconfronteerd met uitstel. Het ‘tweede kwartaal van 2018‘ waarnaar gestreefd werd, zal waarschijnlijk niet worden gehaald.

De Raad van State meent samengevat dat:

“het college [van Zaanstad] heeft geen nader onderzoek verricht naar de bereikbaarheid van de bedrijfspercelen van voor diepladers met een lengte van meer dan 17 m.

[ook] blijkt niet dat de bereikbaarheid van het bedrijfsperceel voor vrachtverkeer met een lengte van 16,5 m is onderzocht…

Verder zijn geen nadere gegevens of toelichting opgenomen waaruit kan worden afgeleid waarop de afmetingen van het in bijlage 2 bij de plantoelichting gebruikte ontwerpvoertuig zijn gebaseerd.

het college [heeft] naar het oordeel van de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat na de herinrichting van de Mauritsstraat het vrachtverkeer voldoende ruimte heeft om de bedrijfspercelen te bereiken.”

De bezwaren tegen het uitwerkingsplan en omgevingsvergunning zijn ingediend door bedrijven die nu nog op de Mauritsstraat zijn gevestigd. Het gaat daarbij om Constructie-Lastechniek Singeling en minstens één ander bedrijf dat niet met name genoemd wordt.

Singeling verzet zich al langer tegen het plan omdat het wegbrengen en ophalen van kinderen en het uit- en inladen van goederen van zijn bedrijf in dezelfde straat plaatsvindt. Keren is lastig in de doodlopende straat.

kaart-mauritsstraat

Singeling is overigens het enige bedrijf dat nog op het ‘industrie-gebiedje’ Mauritsstraat actief is. het BAM-kantoor staat leeg terwijl machinefabriek Kramer & Duyvis failliet is. Maar hun panden – en wellicht ook die andere andere voormalige bedrijven – zijn wel in handen van anderen die gecompenseerd of uitgekocht willen worden door de gemeenten.

De gemeente lijkt in haar stukken een andere opvatting te hebben: alleen Singeling is er nog (en wil toch weg), er is dus geen probleem, het lijkt een onderschatting van de situatie:

De firma Singeling, het laatste actieve bedrijf aan de Mauritsstraat, heeft de wens te verhuizen naar een andere locatie. Hierover lopen gesprekken. De eigenaren van de panden aan de Mauritsstraat zijn actief op zoek naar een ontwikkelaar voor de gehele bedrijvenstrip met uitzondering van het BAM kantoor.

Zaanstad is ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en moet de juridische kosten van de klagers betalen (samen zo’n € 1900).

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *